torsdag 10 maj 2012

Proint - koordination inför studiebesöken

Hej.

Detta är sista mailet angående studiebesöken. Detta mail kommer att inom kort följas av mail om uppgiften inför seminarium 4 (reflektionsdokumentet), samt info tid och plats för gruppernas seminarier.

Nedan finns info som 1) berör alla samt 2) till de som ännu inte ha skrivit upp sig på något studiebesök.


1) Till alla

Alla studiebesök koordineras av en student. Hen har kontaktat företaget/alumnen ifråga och stämt av tid och plats. Hen ska sedan skicka denna info vidare till alla andra som ska på det studiebesöket. De som genomför studiebesök denna vecka borde redan ha fått den info ni behöver och ni andra borde få info om ert studiebesök i dagarna eller senast i helgen. Om ni inte har fått den info ni behöver inför ert studiebesök så är det dessa studenter som ni ska kontakta:

Ayond On 9 kl 9-11 Tove Johansson <tovejo@kth.se>
Prototyp To 10 kl 10-12 Pedro Hernandez <pfhrj@kth.se>
AdLibris To 10 kl 13-15 Julia Gerhardsen <juliage@kth.se>
Expressen To 10 kl 13-15 Philip Ulrich <philipu@kth.se>
Prototyp To 10 kl 14-16 David Nylander <davidnyl@kth.se>
Microsoft Fre 11 kl 9-11 Olof Lindman <olindman@kth.se>
Kapero Fre 11 kl 13-15 Johanna Andersson <jand3@kth.se>
Accedo Fre 11 kl 15-17 Jussi Svensson <jussis@kth.se>
TV4 Må 14 kl 14-16 Isabella Arningsmark <iar@kth.se>
Ericsson Ti 15 kl 10-12 Douglas Thörn-Persson <dtp@kth.se>
Spotify Ti 15 kl 14-16 Charlotte Åbyhammar <caby@kth.se>
Accedo Ti 15 kl 14-16 Clas Engström <claseng@kth.se>
Kapero On 16 kl 9-11 Axel Hammarbäck <axelha@kth.se>
Schibsted On 16 kl 9-11 Niklas Berg <nbergq@kth.se>
Omanovic On 16 kl 10-12 Oscar Friberg <ofri@kth.se>
Funka Nu On 16 kl 10-12 Henrik Bygdeman <hbyg@kth.se>
Skype On 16 kl 13-15 Ragnar Schön <rschon@kth.se>
Sjöland&T On 16 kl 13-15 Anton Warnhag <awarnhag@kth.se>
Avalon On 16 kl 14-16 Karin Hellman <khellman@kth.se>2) Till de som (eventuellt) ännu inte ha skrivit upp sig på något studiebesök.

Listorna tar ner imorgon (fredag) vid lunch. Det finns (oftast endast ett fåtal) platser kvar på följande studiebesök:

Kapero Fre 11 kl 13-15
Kapero On 16 kl 9-11
Funka Nu On 16 kl 10-12
Sjöland&T On 16 kl 13-15
Avalon On 16 kl 14-16Hälsnignar

/Daniel--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Inga kommentarer: