fredag 9 december 2011

DM1578 Proint - Påminnelse - Future of Media idag 13.00

Hej.

Glöm inte bort att komma och lyssna på slutpresentationen (Future of Radio/Radio of the Future) som sistaårsstudenterna håller efter lunch idag.

Gör samma sak som representanter från webbyråer och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som konceptutvecklare inom digitala medier och ett halvdussin andra åhörare från Sveriges Radio och ta dig till F2 efter lunch (13.00 - ingen kvart).

OBS! Detta är en del av den programintegrerande kursen *samt* den arbetslivsintegrerande kursen. Inbjudan är förstås även öppen för de 4:or som inte läser arb.int men ska läsa kursen Future of Media nästa år, sprid gärna inbjudan till dem!
http://fom.csc.kth.se/futureofradio/

Hälsningar

Daniel Pargman och Åke Walldius


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.