fredag 3 september 2010

Viktig info om DM1578 Proint läsåret 2010/2011

Hej.

Eftersom Björn Hedin är tjänstledig (pappaledig) kommer jag att vara ansvarig för DM1578 Programintegrerande kurs under detta läsår. Här följer viktig information för alla som läser kursen (och även för de som är färdiga med kursen).


Om du läser årskurs 1
--------------------------
Det kommer att schemaläggas en introduktionsföreläsning till kursen inom kort. Där kommer denna ganska speciella kurs, som ni kommer att läsa under tre år parallellt med era andra kurser, att presenteras mer utförligt. Separat information följer och ni behöver inte bry er om resten av informationen i detta mail.


Alla andra
-----------
Grupperna har blivit obalanserade och alla studenter kommer att bli indelade i nya grupper i år. För att höja kvaliteten på de uppgifter vi har vill vi inför gruppindelning säkerställa vilka som faktiskt läser kurser eller inte. Därför finns den en kort enkät - 3 frågor som kan besvaras på en minut - som vi vill att ALLA studenter svarar på.

Enkäten finns i Bilda, under "Innehåll" och den heter "Prointenkät läsåret 2010/2011".

För kännedom kommer prointkursen inom kort (efter att vi fått in svaren från enkäten) att migrera till en nyskapad grupp ("aktivitet") i Bilda. Ni som inte längre läser kursen kommer då att slippa käcka mail med påminnelser (som detta). Men vill att även ni besvarar enkäten för att bekräfta att ni inte längre ska läsa kursen.

Hälsningar

/Daniel Pargman, kursansvarig

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.