onsdag 21 januari 2009

Proint: Ingen akademisk kvart

Hej!
Jag kom på att det nog är bäst att påpeka att det INTE är akademisk kvart på seminarierna i morgon. Alla seminarier börjar xx.00.
Mvh Björn


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 15 januari 2009

Proint/Prosam: Tillägg

DEADLINE FÖR ATT LÄMNA IN REFLEKTIONSDOKUMENTET ÄR TISDAG 20/1!

För att se vilken grupp ni tillhör loggar ni in i DM1578 i Bilda och klickar på "Projektgrupper". På förstasidan finns även inlämningsformuläret där ni ska göra den ena av de två inlämningarna.

mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Proint/Prosam: Allt upplagt inför seminarium 2

Nu är gruppindelning, schema och instruktioner inför seminarium 2 som äger rum nästa torsdag (22/1) klart. Se http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/

I navigationsspalten till vänster på kurssidan finns nu menyvalet "Examination" med underfliken "08/09: Seminarium 2". Där finns de uppdaterade instruktionerna för vad som ska göras till seminariet 2009-01-22. Under "Schema" finns uppgifterna om var och när respektive grupp ska samlas. OBS! Jag har gjort vissa ändringar i grupperna så de är mer balanserade. Förhoppningsvis finns nu minst en representant för varje årskurs, och minst 5 deltagare i varje grupp.

Enstaka grupper kan eventuellt komma att byta tid, i så fall kontaktar er handledare er om detta.

Mvh Björn
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 14 januari 2009

Proint/Prosam 22/1

Hej!
Jag tänkte påminna om att det är seminarier för programintegrerande/programsammanfattande kursen torsdag nästa vecka (22/1). Jag håller på att ändra lite i grupperna så det ska finnas minst en student från varje årskurs i samtliga grupper. I morgon kommer den nya gruppindelningen vara klar, och då bokar jag även in var och när grupperna ska träffas.

Jag kommer då också uppdatera instruktionerna för vad som ska skrivas en smula. Att reflektera över kurserna kommer kvarstå, men jag ska lägga till ett av ett antal teman som vi lärare diskuterade idag.

Notera att många, framför allt i lägre årskurser, hade följt de exakta fomuleringarna i mallen väldigt slaviskt vilket inte var meningen. Formuleringarna är endast tips om vad man kan ta upp, inte ett formulär där man endast ska fylla på de oavslutade meningarna. Titta på äldre medstudenters reflektioner för lämpligare sätt att skriva.

Om någon som får detta mail vet med sig att den INTE gjorde uppgiften i höstas, men avser göra uppgifterna under våren, så kontakta mig snarast så jag vet att ni verkligen ämnar följa kursen.

Mvh Björn


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.