fredag 9 december 2011

DM1578 Proint - Påminnelse - Future of Media idag 13.00

Hej.

Glöm inte bort att komma och lyssna på slutpresentationen (Future of Radio/Radio of the Future) som sistaårsstudenterna håller efter lunch idag.

Gör samma sak som representanter från webbyråer och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som konceptutvecklare inom digitala medier och ett halvdussin andra åhörare från Sveriges Radio och ta dig till F2 efter lunch (13.00 - ingen kvart).

OBS! Detta är en del av den programintegrerande kursen *samt* den arbetslivsintegrerande kursen. Inbjudan är förstås även öppen för de 4:or som inte läser arb.int men ska läsa kursen Future of Media nästa år, sprid gärna inbjudan till dem!
http://fom.csc.kth.se/futureofradio/

Hälsningar

Daniel Pargman och Åke Walldius


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 29 november 2011

DM1578 Proint - Future of Media 9 december

Hej.

Som en del av den Programintegrerande kursen är ni alla inbjudna till slutpresentationen i sistaåresstudenternas stora projektkurs "Future of Media" fredagen den 9 december kl 13.00 - 16.00 i sal F2. [Översättning: alla som följer proint måste gå på denna presentation - frånvaro noteras och kompletterande uppgifter kommer att portioneras ut i slutet av läsåret.]

Årets tema i kursen har varit "Future of Radio/Radio of the Future" och sistaårsstudenterna har jobbat med denna kurs och detta tema under hela hösten. Inte mindre än 11 projektgrupper kommer att redovisa sina resultat i form av 10-minuterspresentationer som inte sällan presenteras med hjälp av multimedialt stöd (filmer, radio etc.).

Alla studenter som följer proint kommer själva att läsa kursen "Future of Media" sista året på utbildningen. Tidigare teman har bland annat varit "Framtidens bok", "Framtidens TV", "Framtidens datorspel" och "Framtidens musik".

För mer information, se http://fom.csc.kth.se/futureofradio/


Välkomna!

/Daniel Pargman


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

torsdag 17 november 2011

Intresseanmälan Vetenskap och Konst

Allmän förfrågan om intresse för framtida samarbetsprojekt med de konstnärliga högskolorna

Hej studenter!
Historiskt har vi haft en del aktiviteter tillsammans med de konstnärliga högskolorna i Stockholm.

Dessa är nu:
Dans- och Cirkushögskolan (DOCH)
(på KTH Campus)
Operahögskolan (OH)
(på KTH Campus)
Musikhögskolan (KMH)
(två kvarter bort på Valhallavägen)
Stockholms Dramatiska Högskola (STDH)(tidigare DI+Teaterhögskolan)
(andra änden på Valhallavägen)
Konsthögskolan (KKH)
(Skeppsholmen)
Konstfack (Konstfack)
(Telefonplan, dvs 11 stationer med röda linjen)

Vi kommer i framtiden att på olika sätt öka detta samarbete, bland annat genom att skapa kursprojekt tillsammans med grupperingar av studenter från en eller flera av ovanstående. Parallellt med detta kommer även samarbete inom forskning att öka.

Ibland kan vi göra det inom ramen för befintliga kurser, ibland kan vi använda den individuella kursen, i framtiden kan vi komma att utveckla nya kurser, och slutligen finns alltid möjligheten att göra KEX- eller EX-jobb med tema inom området. Det är inte alltid som det kommer att vara saker som går att genomföra i kursformat, men då gör vi det ändå bara för att det är kul och lärorikt, och för att skapa kontakter.

Vi vill nu kunna sammanställa en lista med de av er studenter som är intresserade av att få information om, samt inbjudan att deltaga i, denna typ av aktiviteter. Beroende på vad det är för aktivitet så kommer vi i förekommande fall att behöva ha ett visst urval.

Vill du vara med på en sådan sändlista skall du skicka ett mail till leifh@kth.se, som skall innehålla:
-I ämnesraden skall det stå "Intresseanmälan Vetenskap och Konst"
-Namn
-Årskurs/inriktning
-Motivering till varför du är intresserad
-Speciella färdigheter/erfarenheter som kan vara bra att känna till

Hälsningar
/Lektor Leif

onsdag 9 november 2011

DM1578 Proint - boka 9 december efter lunch!

Hej.

Alla 36 proint-grupper har genomfört sina seminarier nu. Nästa proint-tillfällen infaller först i januari (Fre 20 samt ons 25 januari).

Det finns dock ett moment till under denna termin och det är att närvara på sistaårsstudenternas slutredovisning på deras stora projektkurs "Future of media" fredagen den 9 december efter lunch (13-16) i sal F2. Ni kommer att få mer information senare, men skriv in detta i era kalendrar direkt!

Eftersom projektkursen "Future of media" har flyttat från vår- till höstterminen har varken 1:orna eller 2:orna hört en sådan presentation tidigare (senaste presentationen genomfördes i slutet av VT2010).

Hälsningar

/Daniel Pargman


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 25 oktober 2011

Påminnelse om kursenkäter

Hej!
Jag vill påminna om att ni fyller i kursenkäterna som (oftast) finns i de kurser ni läser. Få svar kan ge en skev bild av kursen, och resultera i att dåliga beslut om förändringar tas eller att bra beslut om förändringar inte tas.
Mvh Björn

fredag 21 oktober 2011

DM1578 Proint - deadline på måndag

Hej.

Ni ska göra flera olika saker inför proint-seminarium 1, och första steget är att fylla i en enkät som finns i Bilda. Eftersom endast ca 10% av de som läser kursen har gjort det skickar jag detta mail som påminnelse.

Deadline för förberedelserna inför proint-seminarium 1 infaller nu på måndag vid lunch.

Om du inte förstår något av det jag skriver ovan bör du ladda ner instruktionerna som finns i Bilda (Dokument/Seminarium 1/1110 Sem 1 instruktioner.pdf).

Hälsningar

/Daniel Pargman

---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

fredag 14 oktober 2011

DM1578 Instruktioner till Proint seminarium 1

Hej.

Tidigare i veckan fick ni information om vilka grupper ni tillhör och när dessa grupper ska träffas i samband med årets första seminarium i den programintegrerande kursen (DM1578).

Nedan följer instruktionerna till seminarium 1 som (lång) text samt som bilaga till detta mail (pdf-fil, trevligare formaterat och lättare att läsa). Om du tappar bort detta mail finns instruktionerna även tillgängliga i Bilda (Dokument/Seminarium 1) samt på kursbloggen (dm1578.blogspot.com)

Hälsningar

/Daniel Pargman


--------------------

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 1 (oktober/november 2010)

Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

De två fasta extrauppgifterna till seminarium 2 (meritportföljer) och seminarium 4 (studiebesök) kompletteras av årets tema som behandlas på seminarium 1 och 3. Årets tema (2011/2012) är "prokrastinering".

Till seminarium 1 ska du göra fem saker:
1. Läsa igenom detta dokument noggrant.
2. Göra prokrastineringstestet som finns i Bilda (se instruktionerna nedan)
3. Läsa dessa texter:
• Wikipedia om:
Prokrastinering
Student syndrome
Cramming
• Ett utdrag från boken "Gör det nu! – förhalarens, uppskjutarens och den senfärdiges handbok" ["The procrastinator's handbook: Mastering the art of doing it now"], Rita Emmett, 2000. Texten är en bra introduktion till ämnet (om än lite klämkäck). Texten finns tillgänglig i Bilda, se: Bilda/DM1578 Proint 2010-2011/Dokument/Seminarium 1/Emmett.pdf
4. Skriva ett Reflektionsdokument. Detta reflektionsdokument ska innehålla två delar; en reflektionsdel och en temadel. Se vidare instruktioner nedan.
5. Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt även läsa övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.

Allmänt
---------
Tidigare teman i den programintegrerande kursen har till exempel varit:
- Anställningsbarhet (om relationen mellan utbildningen och arbetslivet) – läsåret 2010/2011.
- Kulturer och ethos för teknologer, KTH-teknologer och medieteknikteknologer (2009/2010) (http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed09/examination0910/0910-sem2/)
- Varför du valde att läsa medieteknik och hur utbildningen hittills har motsvarat dina förväntningar.


Allmänt om din arbetsinsats i denna kurs
-----------------------------------------------
Förra året bestod en del av förberedelserna till ett seminarium (seminarium 3) av att lyssna på en sommarpratare (Johan Lindeberg, ursprungligen sänt i SR P1 21 juli 2009). Många tyckte det var ett tänkvärt och bra sommarprat. Vissa klagade över att det tog en timme att lyssna på det.

Denna kurs är speciell. Den går på 1/25-delsfart i tre år. Kursen är 7 hp och detta "ska" motsvaras av en arbetsinsats på ca 185 timmar eller 15+ timmar per period/kvartal (1.5 hp motsvaras av en veckas heltidsstudier = 40 timmar). Ur detta perspektiv är arbetsinsatsen i denna kurs knappast betungande – det är svårt att tro att någon enda student lägger tillnärmelsevis så mycket tid till varje tillfälle!

Årets tema – prokrastinering
---------------------------------
Från Nationalencyclopedin:
Prokrastinera – uppskjuta till morgondagen, en annan dag eller en senare tidpunkt; fördröja.

"Nothing is so fatiguing as the eternal hanging on of an uncompleted task" – William James

"One of the greatest labor-saving inventions of today is tomorrow" – Vincent T. Foss

"I'm going to stop putting things off, starting tomorrow!" – Sam Levenson

Prokrastinering är glappet mellan intention och handling. Enligt vetenskapliga studier prokrastinerar 80-95% av alla studenter och prokrastinering är speciellt vanligt just vad beträffar universitetsstudier. Det finns studier som menar att studenter kan lägga en avsevärd del – uppåt en tredjedel av dagen – på att göra "annat" (undvika att göra det de egentligen "borde" göra).

Inom ramen för denna kurs är vi lärare osäkra på exakt hur många gånger vi har läst att "nästa period ska jag börja läsa tidigare" och andra snarlika utfästelser. Årets tema handlar därför om (nästan) allas vår vana att fördröja och uppskjuta saker till morgondagen – fastän vi vet att vi borde göra dem idag!

I årets omgång av proint-kursen kommer vi alltså att läsa om prokrastinering, reflektera över (och skriva om) våra egna prokrastineringspraktiker, samt senare även ta del av råd och tips för att övervinna eller åtminstone minska och kontrollera våra prokrastineringstendenser.

Det allra första du ska göra inför seminarium 1 är att genomföra de två test som finns upplagda i Bilda (Bilda/Innehåll/Enkät 1). Det första testet är gjort av den främste prokrastineringsexperten i världen, Piers Steel. Räkna ihop summan av dina svar för att få reda på om du är en notorisk, eller bara en genomsnittlig prokrastinerare. Eftersom vi är speciellt intresserade av medieteknikens roll består den andra enkäten (Bilda/Innehåll/Enkät 2) om frågor angående detta.

Observera att du inte är anonym när du svarar på enkäterna eftersom vi behöver kunna pricka av vilka som har fyllt i dem.

I instruktionerna till seminarium 3 om ett halvår kommer vi att återkomma till och informera er om resultaten av denna enkät. Vi kommer även att ta resultaten av enkäten (och övriga moment i årets prointkurs) i beaktande när vi diskuterar upplägg och förändringar av kurser framöver!


1) Reflektionsdokumentet; reflektionsdelen (skrivuppgift 1/2)
----------------------------------------------------------------------
Det är svårt att besvara frågor där man ska avgöra nyttan av en viss kurs långt innan man har en aaaning om vad man vill bli och vad man vill jobba med när man är färdig med sin utbildning. Tanken är inte heller att denna kurs ska utgöra en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. På senare tid har vi därför valt att i högre utsträckning lägga tyngdpunkten på att låta er vända blicken inåt och i lite friare former funderar över eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.

Därför ska du i friare form skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 1/Reflektions-mall period-1.doc)

Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
• Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
• Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna i fet stil ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i (det är inte en hinderbana – du måste inte svara på alla frågor).


2) Reflektionsdokumentet; temadelen – tema "prokrastinering" (skrivuppgift 2/2)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Många av oss är regelbundna prokrastinerare. Det finns många ursäkter och kanske också en bra (t.ex. psykologiska/evolutionära) orsaker till att vi inte sällan väljer att förhala och skjuta upp saker. Icke desto mindre kan dessa (o)vanor lätt bli en black om foten utifrån hur högre studier och dagens arbetsliv är utformat samt de krav som ställs på individen i vårt moderna samhälle. Prokrastinering är inte minst, eller till och med särskilt ofta ett problem inom högre studier. Vardagliga exempel på prokrastinering inom högre studier kan till exempel röra sig om:

• Att utgå från att det aldrig uppstår några problem med kollektivtrafiken; att istället för att ta ett tidigare tåg utgå från glädjekalkyler vad beträffar väntetider och anslutningar (vilket inte sällan resulterar i 5-10-15 minuters sen ankomst).
• Att vilja, men att inte fullfölja intentionen att från början följa med i kursen man precis börjat läsa.
• Att börja plugga inför en tenta för sent.
• Att börja jobba med en uppsats, en skrivuppgift eller ett projektarbete först efter att det börjar brinna i knutarna.
• …[eget exempel]

Jag (Daniel Pargman) funderar ibland över mina egna vanor och skrev i våras på min akademiska blogg:

-------------

"I don't think I read enough academic literature when I was a ph.d. student. Sure, I read quite some now and then, but the problem, as I identified it later, was that I read quite some now and then, but at other times I didn't read very much at all. So, on average, I'm not sure that that much got read. After having finished my ph.d. I worked in industry for a while, and when I went back to academia, I felt that I needed some new reading habits and I devised a scheme that rested on three principles:
[…]

- Read a minimum of 25 pages of non-fiction/scientific books each weekday (for a minimum of 125 pages per week).
- Read a minimum of 15 pages of fiction each day (for a minimum of 105 pages per week).
- Every second book should be work-related (media, Internet, online communities, social media etc.) and every second book is related to my non-work interests (energy, peak oil, sustainability, climate change etc.).

With this system, around two non-fiction books get read every month and so I have to select the new books I buy very carefully.
[…]

These rules probably sound reasonably insane to most people, but they do get the job done and they do get the books read."

-------------

Tema-uppgiften denna gång handlar om att i löpande text och med stöd av enkäten och textunderlaget reflektera över följande frågor:
• Väckte någon eller några speciella frågor i enkäten (i Bilda) några tankar om dina egna (eller andras) vanor?
• Kom den poäng och den klassificering du fick i testets första del som en överraskning, eller bekräftade det bara det du redan hade på känn? Har du några reflektioner kring detta?
• Har du några synpunkter på texten? Håller du med, eller finns det något du vänder dig emot? Vad? Varför?
• Har du tidigare känt att prokrastinering är ett problem för dig? När? I vilka sammanhang? Använd gärna konkreta exempel.
• När gäller istället motsatsen, dvs. att inget får komma mellan dig och uppgiften som du har tagit dig an? Kan denna motivation utsträcka sig även till "skoluppgifter" ibland?
• Om prokrastinering sällan eller inte alls är ett problem för dig, vilka strategier använder du dig då av för att bemästra det? Har du tagit medvetna anti-prokrastineringssteg?
• Om du tillhör den minoritet av studenter som inte brukar fördröja eller skjuta upp saker, vilka är då dina bästa knep och råd till de som har problem med detta?
• Hur har ditt prokrastinerande förändrats över tiden (t.ex. mellan gymnasiet och högskolan, eller från första året på högskolan till senare år, eller genom att din användning av medieteknik och sociala medier förändrats över tiden)?

Du måste inte svara på alla frågorna ovan. Välj den eller de som du finner mest intressanta och skriv 1-2 sidor (400 – 800 ord) om denna/dessa.

Däremot SKA du fundera över om du i Reflektionsdokumentet kan och vågar formulera ett eller flera löften som berör dina personliga studie- eller andra vanor. Du kommer i så fall att bli ombedd att återknyta till dessa löften om ett halvår för att utvärdera och reflektera över hur det har gått! Du ska formulera ditt/dina löften i form av en punktlista (använd den som redan finns i malldokumentet som du laddat ner från Bilda – se ovan).

OBS! Det finns även två extra frågor i malldokumentet (som inte är speciellt omfattande) som du ska besvara. Du kan alltså inte fullfölja uppgifterna du ska göra inför seminarium 1 utan att först ladda ner malldokumentet från Bilda! Dokumentet finns tillgängligt både som .doc (MS Word) och som .pdf-fil.

Den som inte kan bärga sig i ett halvår (till seminarium 3 när vi återkommer till årets tema) kan hålla tillgodo med dessa populärvetenskapliga texter om prokrastinering:

• "A historical view of procrastination" – prokrastinering i en historisk och kulturell kontext
• "Procrastination and morality" – är prokrastinering en synd?
• "Escape artists" – börjar med ett fängslande personligt porträtt av en kronisk prokrastinerare


3) Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument
----------------------------------------------------------------------
Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du går i ettan och inte gjort detta tidigare eller om du har gjort det tidigare men är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument.

OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!
OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-1 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).

Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet är samma för alla - två dagar innan de första grupperna ska ses, det vill säga måndagen den 24 oktober vid lunchtid (klockan 12). Observera att denna deadline gäller även för de grupper som ska träffas först senare, i november! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektsionsdokument!


Proint-karma
---------------
Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma". Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!

Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Nästa proint-seminarium
----------------------------
Tema-uppgiften till nästa proint-seminarium (i januari) kommer att handla om elektroniska meritportföljer. De som går i ettan kommer inte att behöva skapa en portfölj till detta tillfälle utan kommer att få en annan uppgift. Alla andra ska arbeta vidare med sin portfölj från förra året (eller skapa en portfölj ifall ni inte har gjort det tidigare). För den som redan nu vill veta mer och börja förbereda sig kan ni titta på instruktionerna från förra året. De kommer visserligen att modifieras men duger gott som utgångspunkt för den som vill börja tänka på sin portfölj redan under hösten. Förra årets instruktioner återfinns i Bilda/Dokument/Seminarium 1/Portfölj-instruktioner.pdf.

Vinn två biobiljetter!
-----------------------
Om du är nöjd med din portfölj från förra året kan du nominera den till vår "bästa portfölj"-tävling. De tre vinnande bidragen får två biobiljetter vardera! Vi som håller i kursen får en portfölj av portföljer och kan hänvisa årets portfölj-snickare till dessa inspirerande exempel. Skicka ett mail till pargman@kth.se med ämnesraden "Bästa portföljen!". Sista dagen för att nominera din portfölj är tisdagen den 1 november (men skicka hellre ditt mail idag istället för att skjuta upp detta till morgondagen :-).

Lycka till!

/Daniel Pargman

---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 11 oktober 2011

DM1578 - Proint-information 2011/2012 inklusive datum och tider för semiarium 1

Hej.

Året proint-kurs drar igång och vi kommer att genomföra det första seminariet om några veckor, i skarven mellan period 1 och period 2. I detta mail finns viktig information om årets kurs.

Q: Vad ska man göra inför seminarium 1?
A: Läs de instruktioner som följer i ett separat mail senare denna vecka.

Q: Vilken grupp är jag med i?
A: Gå in i Bilda, välj aktiviteten (gruppen) "DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012", leta dig fram till deltagarlistorna och klicka på ditt eget namn för att få besked om vilken grupp du är med i. Uppemot 95% av de som gick kursen förra året är med i samma grupper som förra året - däremot har vi roterat alla lärare (utom Leif Handberg)!

Q: Varför får jag detta mail, jag är färdig med kursen!
A: Hör av dig till Daniel Pargman (pargman@kth.se) angående detta så kommer du att slippa fler mail framöver (detta mail skickas till mer än 300 studenter).

Q: Behöver jag bara gå på ett seminarium denna termin?
A: Seminarium 1 är det enda seminariet under 2011. De övriga tre seminarierna kommer att infalla mellan period 2 och 3 (slutet av januari), mellan period 3 och 4 (slutet av mars) och efter period 4 (slutet av maj). Däremot ingår ytterligare ett moment under 2011 i denna kurs - att närvara på sistaårsstudenternas slutredovisning på deras stora projektkurs "Future of Media". Datumet är ännu inte fastslaget, men kommer att infalla någon gång i eller strax efter mitten av december. Eftersom kursen har flyttat från vår- till höstterminen har varken 1:orna eller 2:orna hört en sådan presentation tidigare (senaste presentationen var i slutet av VT2010).

Q: Hjälp, jag kan inte komma när min grupp ska träffas, vad gör jag?
A: Du ska helst vara med när just din grupp ska träffas, men om du absolut inte kan så har du möjlighet att byta till någon av de övriga tre grupper som din grupphandledare (lärare) förestår. Ta kontakt direkt med din grupphandledare och meddela detta. Ta inte kontakt med Daniel Pargman (kursansvarig) annat än om du är med i en av hans 4 grupper.

Q: Hjälp, ingen av dessa fyra tider passar mig, vad gör jag?
A: Du gör vad du kan; läser instruktionerna, genomför uppgiften och laddar upp den i Bilda enligt instruktionerna. Meddela din grupphandledare att du inte kan närvara och förbered dig på att få en restuppgift i slutet av läsåret.

Q: Varför ska inte min grupp träffas den 26 eller den 28 oktober?
A: Olyckligtvis är tre av lärarna är utomlands under vecka 43 och deras sammanlagt 12 grupper måste alltså träffas senare, efter att de är tillbaka i Sverige.

Q: Jag råkade radera detta mail, hur gör jag för att få informationen igen?
A: Alla mail med information och instruktioner (som till exempel detta mail) publiceras automatiskt på kursens blogg, <http://dm1578.blogspot.com>. Gå dit och leta upp gamla meddelanden för att hitta den information du letar efter eller för att återuppliva kursens höjdpunkter.


Tid och plats för seminarium 1
-----------------------------------

Christer Lie
Grupp 1 - on 26 oktober 14.20-15.40 i 1635
Grupp 2 - on 26 oktober 15.40-17.00 i 1635
Grupp 3 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 1635
Grupp 4 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 1635

Leif Handberg
Grupp 5 - on 2 november 08.00-09.20 i 1625
Grupp 6 - on 2 november 13.00-14.20 i 1635
Grupp 7 - on 2 november 14.20-15.40 i 1635
Grupp 8 - on 2 november 15.40-17.00 i 1635

Daniel Pargman
Grupp 9 - on 26 oktober 13.00-14.20 i 1439
Grupp 10 - on 26 oktober 14.20-15.40 i 1439
Grupp 11 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 1439
Grupp 12 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 1439

Trille Fellstenius
Grupp 13 - on 26 oktober 09.20-10.40 i 1439
Grupp 14 - on 26 oktober 10.40-12.00 i 1439
Grupp 15 - fre 28 oktober 09.20-10.40 i 1537
Grupp 16 - fre 28 oktober 10.40-12.00 i 1537

Leif Dahlberg
Grupp 17 - on 26 oktober 14.20-15.40 i 1625
Grupp 18 - on 26 oktober 15.40-17.00 i 1625
Grupp 19 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 4523
Grupp 20 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 4523

Alex Jonsson
Grupp 21 - må 7 november kl 13.00-14.20 i 1635
Grupp 22 - må 7 november kl 14.20-15.40 i 1635
Grupp 23 - ti 8 november kl 10.40-12.00 i 1635
Grupp 24 - on 9 november kl 13.00-14.20 i 1635

Cecilia Teljas
Grupp 25 - on 26 oktober 10.40-12.00 i 1635
Grupp 26 - on 26 oktober 13.00-14.20 i 1635
Grupp 27 - fre 28 oktober 09.20-10.40 i 1635
Grupp 28 - fre 28 oktober 10.40-12.00 i 1635

Pernilla Josefsson
Grupp 29 - må 31 oktober 13.00-14.20 i 1625
Grupp 30 - må 31 oktober 14.20-15.40 i 1625
Grupp 31 - ti 1 november 14.20-15.40 i 1625
Grupp 32 - ti 1 november 15.40-17.00 i 1625

Björn Hedin
Grupp 33 - fre 28 oktober 09.20-10.40 i 1625
Grupp 34 - fre 28 oktober 10.40-12.00 i 1625
Grupp 35 - fre 28 oktober 13.00-14.20 i 1625
Grupp 36 - fre 28 oktober 14.20-15.40 i 1625

Hälsningar från

Daniel Pargman,
Christer L, Leif H, Trille F, Leif D, Alex J, Cecilia T, Pernilla J och Björn H


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

fredag 26 augusti 2011

Flervariabelanalys och kominf i ÅK1 eller ÅK2

Hej!
Måndag nästa vecka måste jag bestämma utbildningsplaner för läsåret 2012/2013, dvs vilka kurser som ska ingå i vilka årskurser. Jag är i valet och kvalet gällande vilken av kurserna "kommunikation och information" samt "flervariabelanalys" som ska vara i årskurs ett och vilken som ska vara i årskurs två.

Härmed inbjudes alla (studenter och lärare) till öppen diskussion i CMETE-aktiviteten i KTH social. Den återfinns på https://www.kth.se/social/program/cmete/ där det även finns lite mer bakgrund.

Mvh Björn
PS. Det kan även vara en bra idé att prenumerera på inlägg i den aktiviteten, då jag kommer posta diverse information där under läsåret.

måndag 16 maj 2011

Proint-seminarium 4 - deadline onsdag 18.e maj kl 12.00

Hej.

Detta är en påminnelse om att deadline för att lämna in era proint-reflektionsdokument infaller i övermorgon (onsdag 18.e maj kl 12).

Detaljerade instruktioner gick ut snart tre veckor sedan, den 29.e april (i form av en bilaga till ett mail som skickades genom Bilda). Om du inte längre har koll på instruktionerna kan du ladda ner dem (samt det mall-dokument som du ska utgå ifrån när du skriver ditt reflektionsdokument) från Bilda-gruppen "DM1578 Programintegreraden kurs 2010/2011" under "Dokument".

Hälsningar

/Daniel Pargman


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

torsdag 5 maj 2011

proint-seminarium 4 - studiebesök (2.a och sista påminnelsen)

Om du har tecknat dig för studiebesök behöver du inte läsa detta mail. Tyvärr går det ut till alla studenter som läser kursen.

Om du *inte* har tecknat dig för studiebesök bör du göra det snarast för imorgon tar jag ner alla listorna och då går det inte längre att anmäla dig. Om du läser proint-kursen och inte går på studiebesöket kommer detta att resultera i en obligatorisk restuppgift. Om du inte har en aning om vad det här mailet handlar om bör du läsa de texter som dykt upp på kursens blogg (http://dm1578.blogspot.com) under den senaste veckan.

----------------------

Av 24 studiebesök är 19 fulltecknade och nertagna. Av de fem som återstår är:
- 4 halvfulla
- 1 tomt

De studiebesök som återstår är:

- Sanocore on 11 maj kl 14.00
- Webtraffic to 12 maj kl 14.00
- Astando 12 maj kl 13.30
- Isotop må 16 maj kl 15.30
- Pointer ti 17 maj kl 08.30

Om du inte är uppskriven bör du som sagt teckna dig snarast. Om du inte är på KTH kan du be en kompis som är här att skriva upp dig!

Hälsningar

/Daniel

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

onsdag 4 maj 2011

VIKTIG info inför proint-studiebesöken till alla studenter

Hej.

1) Nu är 18 av 24 grupper fulla och dessa anmälningslistor är nedtagna. Varje grupp har en gruppledare som har till uppgift att koordinera besöket. Han eller hon borde redan ha tagit kontakt med dig eller kommer att göra det inom kort. Ifall detta inte sker bör du höra av dig direkt till din gruppledare när frånvaron av info börjar kännas jobbig (se listan längre ner i detta mail).


2) Vi vill påminna er om att ni representerar KTH och medieteknik på era studiebesök och att ni uppträder därefter! Vi fick tyvärr ett mail från en medieteknik-alumn som på grund av dåliga erfarenheter förra året avböjde att ta emot ett studiebesök från oss i år. Jag återger delar av hennes mail nedan och ber er att begrunda det hon säger - inte minst utifrån att årets tema på prointkursen är just "anställningsbarhet"! Rent pragmatiskt vill vi att det ska bli lättare och lättare att ordna studiebesök för er varje år istället för tvärtom!

"Första året jag tog emot studenter var det jättetrevligt, men förra året fick jag ta emot en stor grupp till större delen ointresserade [studenter] och tyvärr var mitt intryck att de både betedde sig och klädde sig på ett sätt som gör att jag inte vill ta in dem i på vårt kontor igen. Vi har jobbat ganska hårt för att bygga upp medieteknik som varumärke i näringslivet: jag försöker alltid övertala mina arbetsgivare att i vår rekrytering också rikta oss till medieteknikstudenter, jag nämner alltid att jag läst medieteknik och vilken bra profil vi har och vilka intressanta studenter det finns där. Studenterna måste tänka på att de representerar medieteknik när de kommer till våra arbetsplatser!! Jag menar naturligtvis inte att folk ska komma i kostym eller uppklädda, bara att de ska tänka på oss som en framtida kontakt och kanske till och med arbetgivare och på att de intryck som de lämnar på kontoret de besöker kommer att påverka hur företagen ser på medieteknik."

Lista på gruppledare i de grupper som är fulla/nedtagna:

- DICE 4 maj kl 13.00 / Philip Sköld - phisko@kth.se
- Dynabyte 5 maj kl 15.30 / Nils Gudmundsson - nilsgud@kth.se
- Kapero 6 maj 15.30-17.00 / Hanna Pettersson - hannapet@kth.se
- Schibsted 6 maj kl 14.00-16.00 / Deborah Lindberg - deborahl@kth.se
- DICE 6 maj kl 13.00 / Christian Croona - ccroona@kth.se
- Voddler 6 maj kl 10.00 / Anton Warnhag - awarnhag@kth.se
- Sanocore 9 maj kl 10.00 / Mattias Öster - maoster@kth.se
- Videoplaza 10 maj kl 14.00 / Frida Ström - frstr@kth.se
- Videoplaza 10 maj kl 16.00 / Niklas Dahlin - ndahli@kth.se
- Ocean Observations 11 maj kl 10.00 / Marit Aldén - maritald@kth.se
- Ocean Observations 11 maj kl 14.00 / Johan Lundh Heinstedt - johanlh@kth.se
- MTG 12 maj kl 14.00 / Jonas Jönsson - jonasj5@kth.se
- Rabble 12 maj kl 14.00 / Kristoffer Thelenius - krithe@kth.se
- TV4 13 maj kl. 10.30-12.00 / Victor Bleichner - victorbl@kth.se
- Isotop 16 maj kl 13.00 / Clas Engström - claseng@kth.se
- Media Workflow Management (MWM) 16 maj kl 15.30 / Eva Olsson - evo@kth.se
- Tre 18 maj kl 09.00 / Christian Virtala


Lycka till på studiebesöken!

/Daniel Pargman
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

tisdag 3 maj 2011

Proint-seminarium 4 - studiebesök (påminnelse)

Hej.

De flesta av er tecknade er för ett studiebesök igår eller tidigare idag, men en hel del har inte gjort det ännu. Om du har tecknat dig för ett studiebesök kan du sluta läsa här - men läs det mail som kommer att skickas till alla senare idag eller imorgon förmiddag!

OBS! Om du har tecknat dig för, eller vill besöka Försvarsmaktens informationsstab, så har dag och tid för detta studiebesök ändrats. Utifrån att de behöver ha personnummer på förhand och att det var tänkt att detta studiebesök skulle genomföras imorgon så blir det lite för kort om tid att få ihop det hela, så den nya tillfället att besöka dem är måndagen den 9 maj kl. 10.00-12.00.

----------------------

Av 24 studiebesök är 15 fulltecknade och nertagna. Av de nio som återstår är:
- 1 nästan fulltecknat
- 4 halvfulla
- 4 tomma eller närapå

De studiebesök som återstår är:

- Försvarsmaktens informationsstab må 9 maj kl 10-12
- Kapero fre 6 maj kl 15.30-17.00
- Sanocore må 9 maj kl 10
- Sanocore on 11 maj kl 14.00
- Webtraffic to 12 maj kl 14.00
- Rabble to 12 maj kl 14
- Astando 12 maj kl 13.30
- Isotop må 16 maj kl 15.30
- Pointer ti 17 maj kl 08.30

Skynda dig att teckna dig snarast! Eftersom besöken börjar redan denna vecka kommer inte teckningslistorna att sitta upp för evigt...

Hälsningar

/Daniel Pargman

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

Proint - ursäkta för det föregående mailet!!!

Hej.

Jag råkade skicka det föregående mailet till alla som läste proint *förra året* så ni kan alltså ignorera det.

För de av er som läste proint förra året och som *också* läser kursen i år ber jag på förhand om ursäkt för att ni kommer att få mailet igen när jag strax skickar det till alla som läser kursen i år...

Hälsningar

/Daniel Pargman


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Proint-seminarium 4 - studiebesök (påminnelse)

Hej.

De flesta av er tecknade er för ett studiebesök igår eller tidigare idag, men en hel del har inte gjort det ännu. Om du har tecknat dig för ett studiebesök kan du sluta läsa här - men läs det mail som kommer att skickas till alla senare idag eller imorgon förmiddag!

OBS! Om du har tecknat dig för, eller vill besöka Försvarsmaktens informationsstab, så har dag och tid för detta studiebesök ändrats. Utifrån att de behöver ha personnummer på förhand och att det var tänkt att detta studiebesök skulle genomföras imorgon så blir det lite för kort om tid att få ihop det hela, så den nya tillfället att besöka dem är måndagen den 9 maj kl. 10.00-12.00.

----------------------

Av 24 studiebesök är 15 fulltecknade och nertagna. Av de nio som återstår är
- 1 nästan fulltecknat
- 5 halvfulla
- 3 tomma eller närapå

De studiebesök som återstår är:

- Försvarsmaktens informationsstab må 9 maj kl 10-12
- Kapero fre 6 maj kl 15.30-17.00
- Sanocore må 9 maj kl 10
- Sanocore on 11 maj kl 14.00
- Webtraffic to 12 maj kl 14.00
- Rabble to 12 maj kl 14
- Astando 12 maj kl 13.30
- Isotop må 16 maj kl 15.30
- Pointer ti 17 maj kl 08.30

Skynda dig att teckna dig snarast! Eftersom besöken börjar redan denna vecka kommer inte teckningslistorna att sitta upp för evigt...

Hälsningar

/Daniel Pargman

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

fredag 29 april 2011

Proint-seminarium 4 - instruktioner

Hej.

Här kommer instruktionerna inför proint-seminarium 4 (20.e och 27.e maj) i form av en bilaga (pdf).

Observera att ni ska göra ett studiebesök på ett företag *innan* seminariet. Företagen som du kan välja mellan att besöka är:

Försvarsmaktens informationsstab, DICE, Dynabyte, Schibsted Media Group/Strategy & Business Development, Kapero, Voddler, Sanocore, Videoplaza, Ocean Observations, Rabble, Astando, TV4, Webtraffic, MTG, Isotop, MWM Media Workflow Management, Pointer, Tre

Endast 10 studenter kan teckna sig på varje företagsbesök och teckningslistorna kommer att finnas tillgängliga nu på måndag (2 maj) kl 7 på morgonen.

Läs mer om hur det funkar i det bifogade dokumentet!


Hälsningar

/Daniel Pargman


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

Proint-seminarium 4 - schema + viktig "teaser" om studiebesök

Hej.

Sista tillfället på årets proint-kurs går av stapeln i slutet av maj (20.e och 27.e maj). Nedan följer schemat för när och var alla grupper ska träffas.

OBS! Innan själva seminariet ska ni genomföra ett studiebesök hos ett företag. Mer info följer i ett separat meddelande senare idag - håll utkik efter det. Vänligen observera att 7 av 24 besök är inplanerade redan nästa vecka (onsdag-fredag), att anmälningslistorna kommer att komma upp på måndag och att det är först till kvarn som kommer att gälla.

Hälsningar

/Daniel

Grupp Datum Tid Plats

Björn Hedin:
Grupp 01 fredag 27/5 09.20-10.40 1635
Grupp 02 fredag 27/5 10.40-12.00 1635
Grupp 03 fredag 27/5 13.00-14.20 1635
Grupp 04 fredag 20/5 10.40-12.00 1439

Leif Handberg:
Grupp 05 fredag 20/5 10.40-12.00 4523
Grupp 06 fredag 20/5 13.00-14.20 4523
Grupp 07 fredag 20/5 09.20-10.40 4523
Grupp 08 onsdag 25/5 09.20-10.40 1625

Christer Lie:
Grupp 09 fredag 27/5 13.00-14.20 1439
Grupp 10 fredag 20/5 14.20-15.40 4523
Grupp 11 fredag 27/5 09.20-10.40 1439
Grupp 12 fredag 27/5 10.40-12.00 1439

Per-Anders Forstorp:
Grupp 13 fredag 20/5 15.40-17.00 1625
Grupp 14 fredag 20/5 10.40-12.00 1625
Grupp 15 fredag 20/5 13.00-14.20 1625
Grupp 16 fredag 20/5 14.20-15.40 1625

Daniel Pargman:
Grupp 17 fredag 20/5 14.20-15.40 1439
Grupp 18 fredag 20/5 08.00-09.20 1439
Grupp 19 fredag 20/5 09.20-10.40 1439
Grupp 20 fredag 20/5 13.00-14.20 1439

Trille Fellestenius:
Grupp 21 fredag 20/5 14.20-15.40 1535
Grupp 22 fredag 20/5 09.20-10.40 1535
Grupp 23 fredag 20/5 10.40-12.00 1535
Grupp 24 fredag 20/5 13.00-14.20 1535

Leif Dahlberg:
Grupp 25 fredag 20/5 15.40-17.00 1625
Grupp 26 fredag 20/5 09.20-10.40 1635
Grupp 27 fredag 20/5 13.00-14.20 1635
Grupp 28 fredag 20/5 14.20-15.40 1635

Johan Stenberg:
Grupp 29 fredag 27/5 09.20-10.40 1625
Grupp 30 fredag 20/5 09.20-10.40 1635
Grupp 31 fredag 20/5 10.40-12.00 1635
Grupp 32 fredag 27/5 08.00-09.20 1625

Stefan Hrastinski:
Grupp 33 fredag 20/5 14.20-15.40 1537
Grupp 34 fredag 20/5 09.20-10.40 1537
Grupp 35 fredag 20/5 10.40-12.00 1537
Grupp 36 fredag 20/5 13.00-14.20 1537

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

fredag 18 mars 2011

Proint-seminarium 3 - uppgiften

Hej.

Uppgiften kommer nedan som löpande text samt som bilaga. Bilagan är finare formatterad.

Läs instruktionerna noga. Observera att deadline är framflyttad lite på grund av att dessa instruktioner är sena.

/Daniel Pargman

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2010/2011 – seminarium 3 (mars 2011)

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik brukar ha en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under den gångna perioden, samt en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Till detta tillfälle ska du göra fyra saker:
- Läsa igenom detta dokument noggrant.
- Lyssna på Johan Lindebergs sommarprat från 21 juli 2009 (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=2847752) samt läsa bloggposten http://www.isk-gbg.org/99our68/?p=340 som analyserar detta sommarprat.
- Skriva ett Reflektionsdokument. Detta reflektionsdokument ska innehålla två delar; reflektionsdelen och temadelen. Se vidare instruktioner nedan.
- Ladda upp dokumentet i Bilda så att din grupp kan ta del av det och läs övriga gruppdeltagares dokument.


Allmänt
Den programintegrerande kursens tema är i år "anställningsbarhet" och med inriktningen att fördjupa och problematisera relationen mellan utbildning och arbetslivet.


1) Reflektionsdokumentet; reflektionsdelen (uppgift 1)

Tidigare har många reflektionsdokument tenderat att dra mot att bli en extra kurs-utvärdering, men tyngdpunkten ska i högre utsträckning ligga på att du vänder blicken inåt och funderar över ditt egna lärandet, lärprocessen, när/vad du lär dig bättre respektive sämre och lärandets villkor och förutsättningar.

Därför, och efter två år av en ganska strikt (och regelbundet återkommande) form på frågorna, så öppnar vi även denna gång upp för en betydligt friare form. Reflektionsdelen består helt enkelt även denna gång av att skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord). Utgå från Reflektionsdokumentet ("Reflektions-mall period-3.doc") som du kan ladda ner från Bilda (under fliken "Dokument").

Du ska därför denna gång utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
- Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv?
- Hur har du studerat?
- Vad har du lärt dig sedan sist?


2) Reflektionsdokumentet; temadelen – tema "anställningsbarhet" (uppgift 2)

Läs instruktionerna nedan. Lyssna sedan på Johan Lindebergs sommarprat (50 minuter) och läs analysen (blogginlägget) som handlar om radioprogrammet.
- http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=2847752
- http://www.isk-gbg.org/99our68/?p=340.


Av många olika skäl är det svårt att i sin utbildning "sikta" på näringslivet. Det är svårt att veta hur det ser ut om tre eller fem år, i vilket skick det befinner sig då, och vad som kommer att efterfrågas vid denna tidpunkt (hög- eller lågkonjuktur, på jakt efter nya förmågor eller i färd att säga upp dem, boom inom [inrikting X] eller rena ökenvandringen?). En ytterligare komplikation är att det inte finns något klart mål då det inte finns något eller några storföretag som vardera "suger upp" 10% i varje avgångsklass på medieteknik (som på en del andra civilingenjörsutbildningar).

Men även om det fanns ett klart mål som man siktade på (Volvo, AstraZeneca, Ericsson eller Framtidsfabriken & Icon Medialab) är det inte säkert att man inom en högre utbildning vill sikta just på ett specifikt mål. Snarare brukar kvalificerade yrkesutbildningar (KY) göra exakt just detta – sikta på klara mål – men det är ju inte en sådan utbildning ni läser på KTH! Det finns alltid en konflikt mellan spets och bredd. På kort sikt kan det kanske hända att man har större nytta av spetskurser (kanske). Men på lite längre sikt och om man senare vill söka andra jobb och flytta sig "i sidled" i arbetslivet kan det istället vara så att "bredd" är till större nytta.

Ytterligare en fråga är om högre utbildning alltid har till syfte att "beväpna" studenten med kunskaper och förmågor som maximerar möjligheten att få jobb (imorgon eller i framtiden). Det kan finnas andra mål som man också borde ta hänsyn till, till exempel att man som student ska stöta på perspektiv som gör att man måste ta ställning i etiska frågeställningar. Ytterligare ett perspektiv handlar om allas vår roll som samhällsmedborgare (till skillnad från andra roller så som studenter, framtida arbetstagare, konsumenter etc.).

Man kan jämföra ett utbildningsprogram med processen att ta fram ett datorprogram. Datorprogrammet ska ha en massa bra egenskaper; det ska vara tillförlitligt, lätt att underhålla, lätt att förändra, generellt, effektivt, lättanvänt etc. Det är inte helt lätt att ta rätt beslut när allt måste vägas mot allt annat, och när vissa ideal dessutom kan stå emot varandra och när allt måste vägas mot att det dessutom finns begränsningar i tid och pengar. På motsvarande sätt är det inte helt lätt att avgöra vilka kurser och vilka kunskaper som den optimala utbildningen ska tillhandahålla – utifrån att det finns många olika krav och nyttor med en utbildning.

Just utifrån allt detta, samt att det verkar som medieteknik-alumnerna jobbar på många olika, små företag kan det hända att egna studieintressen och (medierelaterade eller andra) fritidsintressen är ännu viktigare att odla för er medieteknikstudenter än för andra studenter på KTH. Kan det kanske hända att en kurs som väcker nya tankar och impulser är lika viktig eller kanske ännu viktigare än en kurs som lär ut vissa konkreta kunskaper (som är lätta att lista på ditt CV)?


Johan Lindeberg en person som säkert är känd för många genom sitt arbete med kläder och varumärkena Diesel och J.Lindeberg. I hans sommarprat beskriver han ett antal häftiga hopp i sitt liv och i sin karriär. Han har gjort "traditionell" karriär, hoppat av vid 28 års ålder, sökt sig själv och jobb där han kan förverkliga sig själv (Diesel, J.Lindeberg), startat upp flera verksamheter och jobbat vanvettigt mycket, rest över hela världen i tjänsten, kollapsat och fått ont i hela kroppen, mediterat, dragit iväg på sin motorcykel etc.

Ur Johans historia kan man dra flera olika trådar som man kan fundera över och analysera. Tema-uppgiften denna gång handlar alltså om att i löpande text reflektera över några av följande frågor:
- Vilken är arbetets roll i livet och "livets" roll i arbetet? Hur var det igår, hur är det idag, hur blir det imorgon? Skiljer sig detta mot hur det (enligt dig) "borde" vara?
- På vilket sätt kan Johans "resa" genom arbetslivet ses som en beskrivning av en mer generell förändring från livslång fast anställning mot kortare projekt i mer "kreativa" yrken (där man förverkligar sig själv, men samtidigt måste stå på tå och alltid ge allt)?
- Hur ser förhållandet ut mellan hårda kunskaper som man otvetydigt besitter och mjukare egenskaper och förmågor (känslor, kreativitet och visioner) i dagens arbetsliv (och i era framtida arbeten)?

Om vi rör oss närmare KTH och till medieteknik kan texten och frågorna ovan resultera i diskussionsingångar så som:
- Till skillnad från en del andra utbildningsprogram på KTH så finns det inte ett antal stora företag som "suger upp" och anställer många mediteknikstudenter. Medieteknik-alumner jobbar istället på många väldigt många olika ställen och inte sällan i mindre företag. Vad ställer detta för krav på utbildningen och på er själva i förhållande till andra, mer "traditionella" utbildningsprogram på KTH?
o Vem har bäst utgångsläge efter fullgjord utbildning? Den som är duktigast (högst betyg)? Mest kreativ? Flest sidoaktiviteter att biffa upp sitt CV med? Störst kontaktnät? Något annat?
- Finns det en konflikt mellan att anpassa sig till näringslivets behov respektive att läsa/göra det man själv tycker är mest intressant?
o I vilken utsträckning ska programmet eller du själv anpassa sig till näringslivets behov respektive strunta i dessa och utforma egna mål?
- Hur fungerar utbildningen i medieteknik (till exempel vad beträffar upplägg och innehåll) för att träna dig i vissa färdigheten snarare än andra? Vilka är färdigheterna? Knyt gärna detta till radioprogrammet och till de förändringar i arbetslivet som Johan pratar om.
- Hur ser ni på er roll i det framtida arbetslivet? Redo att satsa allt, eller med vissa farhågor? I så fall vilka?

Är det så att fler och fler av de förhoppningar vi har på våra liv koncentreras till arbetslivet och att vi förväntar oss att genom våra arbeten "förverkliga oss själva"? Är vi friare än någonsin genom våra kreativa och spännande arbeten eller är vi istället mer fångade än någonsin tidigare? Gör våra arbeten oss fria eller fångar de oss istället i osynliga men finmaskiga nät (Johan kollapsade till exempel och fick "ont i kroppen")? Det sägs att just vi svenskar i högre grad än många andra identifierar oss med våra arbeten. På en öppen fråga om "vem man är" svarar många bara med sin arbetstitel. På vilket sätt är detta ett problem? Eller är det en styrka för Sverige?

Vilka är dina egna förväntningar och förhoppningar på arbetets roll i ditt liv? Vilka tankar väcker radioprogrammet och analysen (blogginlägget)?

Du måste självklart inte skriva om allt ovan. Välj den eller de ingångar som du finner mest intressanta och skriv 1-2 sidor (400 – 800 ord) om denna/dessa.


3) Ladda upp dokumentet i Bilda och läs andras dokument
Ni ska endast ladda upp ert dokument en gång och till ett ställe i Bilda. Detta ställe är din projektgrupps dokument-area (OBS! inte din egen dokument-area i Bilda – då kan ingen annan se ditt dokument). Om du är det minsta osäker på hur du ska göra detta bör du se den 1.5 minuter långa uppladdade filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda" som finns på samma ställe som reflektions-mallen ovan (under fliken "Dokument"). OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-3 Pargman" (men med ditt egen efternamn såklart).

Dessa instruktioner är sena. De av er som ska ha seminarium onsdag den 23 mars ska ladda upp dokumenten dagen innan – tisdag den 22 mars vid lunchtiden.

De som ska träffas onsdagen den 30 mars finns det mer tid. Ni ska ladda upp era dokument i Bilda senast två dagar dessförinnan, det vill säga måndagen den 28 mars mitt på dagen.

Observera att schemat är "rullande". Även vid seminarium 1 kom instruktionerna ut relativt kort tid innan seminariet, men många av de grupper som så hade kort tid då har lång tid nu och vice versa.


Bonus-erbjudande till en eller två studenter: Kartlägg medieteknikalumnernas jobb.
En person anmälde sitt intresse men var sedan tvungen att hoppa av på grund av tidsbrist att genomföra denna uppgift under våren.

Erbjudandet står fortfarande öppet men istället för att tynga dessa instruktioner med fler instruktioner hänvisar jag till tidigare instruktioner (finns att finna på dm1578.blogspot.com)för den som är intresserad.


Hälsningar

/Daniel Pargman

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

måndag 7 mars 2011

Proint-seminarium 3 - tid och plats för din grupp

Hej.

Nedan ser ni tider och platser för alla grupper inför proint-seminarium 3 (onsdagen den 23.e respektive onsdagen den 30.e mars).

Era reflektionsdokument ska vara inlämnade/uppladdade i Bilda senast måndag den 21.a mars. Vidare instruktioner kommer att distribueras senare i veckan och ni kommer alltså att ha ca 10 dagar på er att genomföra uppgiften.

Alla meddelanden ni får på detta sätt (skickade per mail genom Bilda) finns att tillgå i efterhand på bloggen dm1578.blogspot.com

OBS 1: Ni *borde* inte ha någon annan undervisning dessa dagar. Om ni ändå måste byta grupp kan ni byta till en annan grupp som er grupphandledare har. Ni behöver inte informera mig om dessa byten utan kan göra det direkt med er grupphandledare.

OBS 2: Det kommer att komma ut information senare i denna månad om vad man ska göra om man har missat moment i kursen i år (dvs. hur man ska komplettera för att få poäng för årets proint), eller om man av någon anledning har bommat moment i kursen under tidigare år.

OBS 3: Vissa av er är har blivit färdiga med kursen under hösten, andra är redan färdiga med kursen men får fortfarande dessa mail. Jag ska fixa och rapportera in detta inom kort samt ta bort er från utskickslistan!


Schema för seminarium 3:
Grupp Datum Tid Plats

Nils Enlund & Björn Hedin:
Grupp 01 onsdag 30/3 09.20-10.40 1535
Grupp 02 onsdag 30/3 10.40-12.00 1535
Grupp 03 onsdag 23/3 09.20-10.40 1535
Grupp 04 onsdag 23/3 10.40-12.00 1535

Leif Handberg:
Grupp 05 onsdag 30/3 10.40-12.00 1625
Grupp 06 onsdag 30/3 13.00-14.20 1625
Grupp 07 onsdag 23/3 13.00-14.20 1535
Grupp 08 onsdag 23/3 14.20-15.40 1535

Christer Lie:
Grupp 09 onsdag 30/3 09.20-10.40 1635
Grupp 10 onsdag 30/3 10.40-12.00 1635
Grupp 11 onsdag 23/3 09.20-10.40 4523
Grupp 12 onsdag 23/3 10.40-12.00 4523

Per-Anders Forstorp:
Grupp 13 onsdag 30/3 13.00.14.20 1535
Grupp 14 onsdag 30/3 14.20-15.40 1535
Grupp 15 onsdag 30/3 08.00-09.20 1625
Grupp 16 onsdag 30/3 09.20-10.40 1625

Daniel Pargman:
Grupp 17 onsdag 30/3 08.00-09.20 1439
Grupp 18 onsdag 30/3 09.20-10.40 1439
Grupp 19 onsdag 23/3 09.20-10.40 1439
Grupp 20 onsdag 23/3 10.40-12.00 1439

Trille Fellestenius:
Grupp 21 onsdag 30/3 14.20-15.40 1625
Grupp 22 onsdag 30/3 15.40-17.00 1625
Grupp 23 onsdag 23/3 09.20-10.40 1635
Grupp 24 onsdag 23/3 10.40-12.00 1635

Leif Dahlberg:
Grupp 25 onsdag 30/3 13.00-14.20 1635
Grupp 26 onsdag 30/3 14.20-15.40 1635
Grupp 27 onsdag 23/3 13.00-14.20 1635
Grupp 28 onsdag 23/3 14.20-15.40 1635

Johan Stenberg:
Grupp 29 onsdag 23/3 13.00-14.20 1625
Grupp 30 onsdag 23/3 14.20-15.40 1625
Grupp 31 onsdag 23/3 09.20-10.40 1625
Grupp 32 onsdag 23/3 10.40-12.00 1625

Stefan Hrastinski:
Grupp 33 onsdag 30/3 14.20-15.40 1439
Grupp 34 onsdag 30/3 15.40-17.00 1439
Grupp 35 onsdag 30/3 10.40-12.00 1439
Grupp 36 onsdag 30/3 13.00-14.20 1439


Hälsningar

/Daniel Pargman

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

onsdag 26 januari 2011

Medieteknikprogrammet på KTH Social

Hej medieteknikstudenter och medietekniklärare!
Jag vill puffa för att alla program, däribland medieteknikprogrammet, har en egen area på KTH Social. Jag ser gärna att ni använder vår area åtminstone för att diskutera ämnen som rör programmet och/eller meddelanden som kan vara av intresse för en flera som studerar på programmet. Jag kommer själv använda det för att lägga upp exempelvis exjobbsförslag och jobbannonser, samt för programrelaterade idéer som jag skulle vilja ha feedback på.

Aktiviteten finns på https://www.kth.se/social/program/cmete/ eller använd sökfunktionen på KTH Social och sök efter CMETE.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.

söndag 16 januari 2011

Proint-seminarium 2 - schema & lokaler 20 och 26 jan

Hej.

Jag skickade ut ett schema den 9 december och nedan återfinner ni ett uppdaterat schema som också innehåller information om vilka lokaler vi ska hålla till i på det nära förestående proint-seminariet (20 samt 26 januari).

OBSERVERA att ALLA grupper enligt tidigare instruktioner (skickade den 16 december) har SAMMA deadline denna gång - tisdagen den 18 januari kl 12.00.

Observera vidare att alla tidigare meddelanden som skickats till er genom Bilda finns tillgängliga på kursens blogg ifall du behöver friska upp minnet:
http://dm1578.blogspot.com/

Till sist - om du har någon fråga som du tror kan vara av intresse även för andra studenter ställer du den lämpligtvis i form av en kommentar till ett inlägg på kursbloggen (kommentera helt enkelt senaste inlägget där). Alla kommentarer levereras direkt till min RSS-läsare och jag kommer att besvara frågorna direkt på bloggen. Gå alltså gärna dit för att se om någon redan har ställt någon fråga som du undrar över!

Hälsningar

/Daniel Pargman

Proint-seminarium 2 - grupper, tider och platser

Nils Enlund:
Grupp 01 onsdag 26/1 10.40-12.00 4523
Grupp 02 torsdag 20/1 09.20-10.40 4523
Grupp 03 torsdag 20/1 10.40-12.00 4523
Grupp 04 onsdag 26/1 09.20-10.40 4523

Leif Handberg:
Grupp 05 onsdag 26/1 14.20-15.40 1635
Grupp 06 torsdag 20/1 14.20-15.40 1625
Grupp 07 torsdag 20/1 15.40-17.00 1625
Grupp 08 onsdag 26/1 13.00-14.20 1635

Christer Lie:
Grupp 09 onsdag 26/1 10.40-12.00 1635
Grupp 10 torsdag 20/1 14.20-15.40 1635
Grupp 11 torsdag 20/1 15.40-17.00 1635
Grupp 12 onsdag 26/1 09.20-10.40 1635

Per-Anders Forstorp:
Grupp 13 torsdag 20/1 13.00.14.20 1625
Grupp 14 torsdag 20/1 08.00-09.20 1625
Grupp 15 torsdag 20/1 09.20-10.40 1625
Grupp 16 torsdag 20/1 10.40-12.00 1625

Daniel Pargman:
Grupp 17 onsdag 26/1 10.40-12.00 1439
Grupp 18 torsdag 20/1 13.00-14.20 1439
Grupp 19 torsdag 20/1 14.20-15.40 1439
Grupp 20 onsdag 26/1 09.20-10.40 1439

Trille Fellestenius:
Grupp 21 onsdag 26/1 15.40-17.00 1439
Grupp 22 torsdag 20/1 14.20-15.40 4523
Grupp 23 torsdag 20/1 15.40-17.00 4523
Grupp 24 onsdag 26/1 14.20-15.40 1439

Leif Dahlberg:
Grupp 25 onsdag 26/1 15.40-17.00 1635
Grupp 26 onsdag 26/1 10.40-12.00 1537
Grupp 27 torsdag 27/1 13.00-14.00 1635
Grupp 28 torsdag 27/1 15.40-17.00 1635

Johan Stenberg:
Grupp 29 torsdag 20/1 13.00-14.20 1635
Grupp 30 torsdag 20/1 08.00-09.20 1635
Grupp 31 torsdag 20/1 09.20-10.40 1635
Grupp 32 torsdag 20/1 10.40-12.00 1635

Stefan Hrastinski:
Grupp 33 onsdag 26/1 15.40-17.00 1625
Grupp 34 onsdag 26/1 10.40-12.00 1625
Grupp 35 onsdag 26/1 13.00-14.20 1625
Grupp 36 onsdag 26/1 14.20-15.40 1625

---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.