fredag 11 maj 2012

Proint-instruktioner inför seminarium 4

Hej.

Nedan följer instruktionerna inför seminarium 4 dels som text och dels i form av en bilaga (pdf). Instruktionerna samt ett mall-dokument finns också tillgängliga för nedladdning från Bilda/Dokument/Seminarium 4.

Deadline för att lämna in era Reflektionsdokument är måndagen den 21 maj vid lunch.

Hälsningar

/Daniel Pargman

-----------------------


DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 4 (maj 2012)

Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Denna gång består den tematiska uppgiften av att göra ett studiebesök på ett medieteknik-företag och sedan skriva en kort rapport om detta besök.

Till seminarium 4 ska du göra fyra saker:

1. Läsa igenom detta dokument noggrant.

2. Genomföra ett studiebesök (notera att alla utskickade mail med proint-instruktioner alltid finns "arkiverade" på < http://dm1578.blogspot.se/>)

3. Skriva ett Reflektionsdokument. Detta Reflektionsdokument ska innehålla två delar; en kursreflektionsdel och en temadel. Se vidare instruktioner nedan.

4. Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt läsa övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.Allmänt om kursen och årets tema
---------------------------------------

Denna kurs går på 1/25-delsfart i tre år. Kursen (7 hp) "ska" motsvaras av en arbetsinsats på 185 timmar. Detta motsvarar 15+ timmar per period/kvartal.Reflektionsdokumentet – kursreflektionsdelen
-----------------------------------------------------

Det är inte meningen att detta ska vara en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. Vänd blicken inåt och fundera i lite friare former över ditt eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.

Skriv i friare form 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 4/Reflektions-mall period-4.doc)

Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vilken är kursernas plats i din utbildning? Varför tror du att dessa kurser ingår i utbildningen?
o Hur tror du att (det du lärt dig i) kursen kan komma till användning senare i din utbildning eller senare i livet?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
• Vilka val har du gjort inför nästa år? (← OBS, NY FRÅGA!)
• Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
• Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna i fet stil ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i.Reflektionsdokumentet – temadelen
-----------------------------------------

Förutom studiebesöket finns det även en uppföljning av en uppgift som du fick på seminarium 3.

1) Till proint-seminarium 3 skulle du ange en ny vana som du ville lägga dig till med i 30 dagar och en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med och som du ville vänja dig av med. Gå tillbaka till ditt föregående Reflektionsdokument och se vad du lovade. Klipp in det i detta dokument och kommentera! Vad lovade du? Hur gick det? Från instruktionerna till det förra seminariet:

-----------

• Utifrån listan ovan med 50 tips, Matt Cutts korta TED talk och dina egna (studie-)relaterade vanor och beteenden ska du efter seminariet och under 30 dagar framåt dels lägga dig an med en ny vana och dels ta bort en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med.
• Till seminariet ska du skriva ner vilka dessa två vanor är. Analysera, diskutera och förklara också hur du resonerade och varför du valde just dessa vanor, samt också hur du ska gå tillväga för att hålla dina två löften under de nästföljande 30 dagarna!

OBS! På seminarium 4 (i slutet av maj) ska du redovisa hur det har gått med denna övning!

-----------


2) Efter ditt studiebesök ska du skriva en rapport på ca 2 sidor (600 – 1000 ord). Du kan välja att utveckla/reflektera över några av frågorna nedan, med du måste också ta dig an den sista frågan nedan. Du har förstås frihet att skriva om saker bortom frågorna nedan också.
• Hur såg vägen ut från KTH/Medieteknik till näringslivet och till det nuvarande jobbet ut för den person du besökte? Var vägen "rak" eller "krokig"?
• Vad gör personen på företaget? Vilken är kopplingen till det han/hon läste på KTH? Är koppling stark eller svag?
• Gav personen några tips eller råd som du tycker var vettiga (eller inte)?
• Vad gör företaget? Är det stort eller litet, nytt eller gammalt? Jobbar det (många) andra från medieteknik där? Är kopplingen mellan företaget och KTH eller företaget och medieteknik stark eller svag?
• Vad drar du själv för slutsatser av svaren på frågorna ovan? Hur kopplar du studiebesöket till dig själv och dina egna studier? Har studiebesöket förändrat hur du ser på något som har med KTH/Medieteknik/dina studier att göra? Eller har det tvärt om förstärkt det du redan tyckte innan? Och exakt vad var det i så fall som du tyckte innan?Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument
-------------------------------------------------------------------

Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du har glömt bort hur man gör, gjort fel tidigare eller är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument/Seminarium 1.

OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!

OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-4 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).

Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet är samma för alla grupper - två vardagar innan de första grupperna ska ses, det vill säga måndagen den 21 maj vid lunchtid (klockan 12).

OBS! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektionsdokument!Proint-karma
---------------

Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt Reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!

Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Lycka till!

/Daniel Pargman
--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Inga kommentarer: