torsdag 26 november 2009

Påminnelse enkät om inriktningar

Hej!
För er som läser en inriktning/specialisering/spår i år men ännu inte besvarat den synnerligen korta enkäten kommer här första och enda påminnelsen om att göra det. Den "frontas" alltså på ingångssidan för prointkursen i Bilda och bör ta högst 1 minut att fylla i.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 19 november 2009

Enkät om inriktningsval och kandidatexjobb

Hej!
Till er som just nu läser en inriktning/spår/specialisering (årskurs 3 och uppåt) och/eller avser göra ett kandidatexjobb i vår.

Vi behöver få bättre koll på vilka och hur många som läser respektive specialisering i år samt vilka och hur många som avser göra kandidatexjobb i vår.

Jag har gjort en kort flervalsenkät i Prointkursens aktivitet i bilda. Ni som känner er träffade, gå in och besvara den helst omedelbart. Det tar max 1 minut.

Enkäten ligger direkt när ni loggar in i prointaktiviteten.

Mvh Björn
PS. Sedvanliga ursäkter till er som inte berörs av detta mail.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

tisdag 17 november 2009

Examensarbete inom medieteknik, grundnivå

Hej!

Detta mail avser dig som ska göra ditt examensarbete i medieteknik på grundnivå (årskurs 3) under våren 2010.

Jag och Daniel Pargman kommer att hålla en introduktionsföreläsning torsdag 10 dec, kl 10-­12 i sal V2. I bifogat dokument finns inledande information om examensarbetet.

Välkommen!

fredag 6 november 2009

Proint: Kvalitetsarbete på programmet + seminarium

Hej!

Jag har två ärenden, först om hur vi tänkt använda prointdokumenten i kvalitetsarbetet på programmet och sedan om ett seminarium.

1) Vi har fått en förfrågan från medietekniks studienämnd om att de skulle vilja få tillgång till prointdokumenten, för att ha som underlag i kvalitetsarbetet på programmet. Efter samtal med Nisse och Maryam har vi kommit fram till att tillåta det för de dokument där studenten i fråga skrivit att det är ok att programledningen och respektive lärare får ta del av dokumenten. Vi tolkar alltså "programledningen" som att studienämnden inkluderas i denna. Omdömena kommer då sammanställas ANONYMT och kursvis. Dessa sammanställningar kommer studienämnden, de som är kallade på programråd samt, på frivillig basis, respektive lärare kunna ta del av. De kommer däremot inte tillgängliggöras för några andra (goda argument mot detta framfördes i den enkät jag gjorde i våras).

Om du skrivit att det är ok för programledning och lärare att ta del av ditt dokument men av någon anledning INTE vill att studienämnden ska få del av det, så maila mig.

2) Vi kommer att ha ett seminarium med rubriken "The westernizing of Russia's media content" måndag den 16 nov 15.15-17 i E3 med två gästföreläsare från Higher School of Economics i Moskva, se bifogad inbjudan. Inbjudan är riktad främst till studenter i åk 4 och 5 men alla är välkomna.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.