torsdag 26 november 2009

Påminnelse enkät om inriktningar

Hej!
För er som läser en inriktning/specialisering/spår i år men ännu inte besvarat den synnerligen korta enkäten kommer här första och enda påminnelsen om att göra det. Den "frontas" alltså på ingångssidan för prointkursen i Bilda och bör ta högst 1 minut att fylla i.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 19 november 2009

Enkät om inriktningsval och kandidatexjobb

Hej!
Till er som just nu läser en inriktning/spår/specialisering (årskurs 3 och uppåt) och/eller avser göra ett kandidatexjobb i vår.

Vi behöver få bättre koll på vilka och hur många som läser respektive specialisering i år samt vilka och hur många som avser göra kandidatexjobb i vår.

Jag har gjort en kort flervalsenkät i Prointkursens aktivitet i bilda. Ni som känner er träffade, gå in och besvara den helst omedelbart. Det tar max 1 minut.

Enkäten ligger direkt när ni loggar in i prointaktiviteten.

Mvh Björn
PS. Sedvanliga ursäkter till er som inte berörs av detta mail.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

tisdag 17 november 2009

Examensarbete inom medieteknik, grundnivå

Hej!

Detta mail avser dig som ska göra ditt examensarbete i medieteknik på grundnivå (årskurs 3) under våren 2010.

Jag och Daniel Pargman kommer att hålla en introduktionsföreläsning torsdag 10 dec, kl 10-­12 i sal V2. I bifogat dokument finns inledande information om examensarbetet.

Välkommen!

fredag 6 november 2009

Proint: Kvalitetsarbete på programmet + seminarium

Hej!

Jag har två ärenden, först om hur vi tänkt använda prointdokumenten i kvalitetsarbetet på programmet och sedan om ett seminarium.

1) Vi har fått en förfrågan från medietekniks studienämnd om att de skulle vilja få tillgång till prointdokumenten, för att ha som underlag i kvalitetsarbetet på programmet. Efter samtal med Nisse och Maryam har vi kommit fram till att tillåta det för de dokument där studenten i fråga skrivit att det är ok att programledningen och respektive lärare får ta del av dokumenten. Vi tolkar alltså "programledningen" som att studienämnden inkluderas i denna. Omdömena kommer då sammanställas ANONYMT och kursvis. Dessa sammanställningar kommer studienämnden, de som är kallade på programråd samt, på frivillig basis, respektive lärare kunna ta del av. De kommer däremot inte tillgängliggöras för några andra (goda argument mot detta framfördes i den enkät jag gjorde i våras).

Om du skrivit att det är ok för programledning och lärare att ta del av ditt dokument men av någon anledning INTE vill att studienämnden ska få del av det, så maila mig.

2) Vi kommer att ha ett seminarium med rubriken "The westernizing of Russia's media content" måndag den 16 nov 15.15-17 i E3 med två gästföreläsare från Higher School of Economics i Moskva, se bifogad inbjudan. Inbjudan är riktad främst till studenter i åk 4 och 5 men alla är välkomna.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 28 oktober 2009

Prointtorsdag - sista kollen

Hej!
Sista kollen att alla vet vad som ska göras i morgon:

Vilken grupp ni är med i ser ni alltså i PingPong/Bilda när ni går in i aktiviteten DM1578 och klickar på "projektgrupper". Det är Grupp 1 till Grupp 38 som finns. Ni bör ha lämnat in era reflektionsdokument på två ställen, dels i inlämningsuppgiften och dels i er grupps dokumentmapp och bör läsa igenom dokumenten som övriga i gruppen lämnat in. Närvarolistor förs på seminarierna.

När och var er grupp har seminarium ser ni på http://spreadsheets.google.com/pub?key=p407EawSalN0dgkNtOGaAPg

Var seminarierummen finns ser ni på http://docs.google.com/Doc?id=ddkssh7g_135grxgc8xv (numren är lite logiska; första siffran bestämmer uppgång i huvudbyggnanden; 1=E-huset, 4=D-huset. Andra siffran är våningsplan och tredje är löpnummer. 1625 betyder alltså E-huset, plan 6 och rum 1625).

ca 1/4 av grupperna har seminarier nästa vecka.

Mvh Björn
PS. Femmor som får detta mail och är klara med kursen: Förhoppningsvis kommer ni kunna plockas bort efter seminariet, PingPong är lite puckat så ni är fortfarande kvar i era projektgrupper och det kan vara därför några får detta mail trots att ni är klara med kursen.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

måndag 26 oktober 2009

Prointkursen, tid för inlämning

Hej!
Jag missade dumt nog att meddelad deadline för att lämna in reflektionsdokumenten. För att alla ska få möjlighet att läsa igenom ska ni lämna in senast tisdag kväll (27/10). Om någon enstaka lämnar in på onsdagen må det vara hänt, men gör ert bästa för att göra det så snart som möjligt.

För övrigt är samtliga seminarier nu bokade. Se http://spreadsheets.google.com/pub?key=p407EawSalN0dgkNtOGaAPg

Slutligen: Några har kontaktat mig gällande poäng från förra terminen. Jag ska fixa i veckan.

Mvh Björn
PS. Det är misstänkt många som får detta mail/SMS. Om du är klar med kursen så skicka mig ett mail och meddela det, jag misstänker att PingPong inte riktigt plockat bort alla som borde bort.
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 22 oktober 2009

DM1578 Programintegrerande kurs

Hej!
Nu är schemat och instruktionerna för nästa veckas seminarier klart. Se kurshemsidan på http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed09/
Några seminarier är först veckan därpå. Om ni har väldigt svårt att komma på ert inplanerade seminarium så kontakta er handledare och se om ni kan byta grupp tillfälligt. Morgontrötthet räknas inte:-)

För ettorna: Ni kommer alltså behöva skriva ett reflektionsdokument inför seminariet. Ni närvarar bara på ett seminarium som är ca 1 timme och 15 minuter långt, inte hela dagen.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 1 oktober 2009

Främst till tryckinriktningen och/eller fyrorna: Möte inför Uttryck 2010 idag 17.00 i Nymble

(Vidarebefordrat från Uttryck 2009-redaktionen)

Hej alla medietekniker!

Nu är det dags för Uttryck 2010! Vi som gjorde förra årets
version har idag ett informationsmöte för alla intresserade. Är
du intresserad av att få vara med och skapa en egen tidning och lära
dig hur det fungerar i verkligheten så tveka inte att komma på
mötet! Det finns många olika roller, allt från projektledning och
ekonomi till webb och layout. Du binder dig inte till något genom at
t komma på mötet! Det kommer bjudas på fika.

Tid: Torsdag 1/10 kl.17:00
Plats: Tidningsrummet, plan 3, kårhuset Nymble

Mvh
Uttryck 2009

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

söndag 30 augusti 2009

Programintegrerande kurs: Inget på torsdag + följer du kursen?

Hej och välkomna tillbaka till det nya läsåret!
Jag ska inte bli långrandig utan går rakt på sak.
1) På torsdag finns en heldag bokad på kursen. Det gäller endast de nyantagna studenterna, ni som redan går kursen har ledigt.
2) Om du inte avser följa kursen i år så skicka mig ett email.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 11 juni 2009

Prointenkät, sista påminnelsen

Hej!
Nu har 116 av 235 lämnat in enkäten, dock inte du. På fredag stänger jag enkäten, så jag vore mycket tacksam om du ville fylla i den idag eller i morgon. Enkäten finns direkt när ni loggar in i kursens aktivitet i PingPong.

En fråga som inte finns med i enkäten, men som vore bra om ni kunde svara på under "övrigt" är ifall ni vill att vi ska rotera handledarna mellan grupperna inför nästa läsår eller inte.

Mvh Björn

onsdag 10 juni 2009

Påminnelse enkät proint/prosam

Hej!
Om du får detta betyder det att du ännu inte besvarat kursenkäten till Proint/Prosam som finns i Bilda. Gör gärna det så blir jag glad. Dessutom slipper du kommande påminnelsemail:-)

Mvh Björn

fredag 5 juni 2009

Proint/prosamkursen

Hej! Diverse viktig information nedan:

Nu har alla aktiviteter för läsåret avslutats. Jag har därför nu lagt upp en kursenkät i Bilda som jag vill att ni fyller i (den ligger på ingångssidan i kursens bildaaktivitet). Jag är extra angelägen om att ni fyller i enkäten då jag blivit ombedd att skriva ett paper om kursen till "Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar" senare i år, och skulle då behöva ett väl underbyggt underlag för detta.

Närvaro på IUM-redovisningen: Jag håller på att sammanställa närvarolistorna. De som inte dök upp ska få en kompletteringsuppgift (att vara med på gruppseminarier om att använda (medie-)teknik som hjälpmedel i kurser). Då många dock nu är bortresta kommer jag att rapportera in betygen för året oavsett om ni var med på IUM-redovisningen eller inte. Kompletteringen görs efter sommaren, och kommer behövas för att ni som missade IUM-redovisningen ska få poängen för nästa år.

Resultaten kommer förhoppningsvis in i Ladok i slutet av nästa vecka, lärarna måste först markera alla inlämnigsuppgifter som godkända i PingPong. Ni kan för säkerhets skull kolla att ni har lämnat in reflektionsdokument för varje period, om ni inte gjort det och inte kommit överens om någon komplettering kommer ni heller inte få poängen inrapporterade. Jag mailar ut när jag rapporterat in.

Mvh Björn

Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

tisdag 26 maj 2009

Redovisning i IUM-kursen 29/5 (obligatoriskt för proint/prosamdeltagare)

Nu är det snart dags för fyrornas redovisning i kursen Innehåll och uttryck i media. Redovisningen är på fredag den 29:e kl 13:00-16:30 i salen F2 och under pausen kommer det att finnas fika till alla. På kursens hemsida http://www.framtidensmedier.se kan du nu se korta filmer från alla projektgrupper och få ett smakprov på vad redovisningen kommer att bjuda på.

Observera att närvaro är ett obligatoriskt moment i proint-kursen. Det kommer sitta 38 listor (en per prointgrupp) uppsatta vid ingången där ni ska skriva upp er närvaro. De som inte dyker upp/skriver upp sig kommer få en extrauppgift.

Slutligen vidarebefordrar jag en önskan om att svara på en enkät som ingår i ett exjobb. Den tog 4 minuter för mig att fylla i. Detta är inte obligatoriskt, men vore stor hjälp för exjobbaren. Enkäten finns på http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=ckVXMDU5MmI4SXZhR0FmUmdoNTBzamc6MA

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

tisdag 12 maj 2009

Reflektionsdokument inför kursval + info om biblioteket

Hej!
I prointkursens dokumentdel finns nu en fil som heter reflektionsdokument.zip. Den innehåller reflektionsdokument från de som svarade att det var ok att dela med hela kursen som hjälp inför kursval. Den har legat där ett tag (91 nedladdningar), men nu har jag uppdaterat filen så den även innehåller reflektionerna efter period 4 (som ju även skulle innehålla reflektioner över inriktningar man läst).

Sedan lite info om biblioteket: Vårt hyreskontrakt på vattentornet, sydöstra galleriet och fiket går ut 31 maj, så senast då måste vi vara utrymda. Studio C påverkas inte annat än att ni kommer få en skrivare dit. Notera att det därmed inte finns några ministudior över sommaren. Vi kommer också stänga loftet för sommaren med start 1/6, så eventuella dataaktiviteter efter det får ni använda datasalarna i huvudbyggnaden för. Till hösten kommer vi om allt går i lås öppna nya fina salar med nya fina macar i huvudbyggnaden (plan 5 östra, alltså på sidan som vetter mot skogen). Dessa kommer vara så kallade "öppna" datasalar där alla har access, men sannolikt vara mest befolkad av media och fysik.

Mvh Björn
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

tisdag 5 maj 2009

Proint/prosam: Viktig information

Hej! Här kommer två viktiga informationspunkter gällande proint/prosam; Obligatorisk närvaro på IUM-kursens redovisning 29 maj samt om studiebesöken:

Först
====
Som en del av Proint /prosam så ska alla deltagare ta del av fyrornas redovisning av kursen Innehåll och uttryck i media. Årets tema är Medier i framtidens lågenergisamhälle och redovisningen kommer att bestå av nio spännande projekt med anknytning till ämnet samt kommentarer från en utvald panel.

Redovisningen kommer att äga rum i F2, fredagen den 29:e maj klockan 13:00-16:30. Mer information kommer att dyka upp senare men boka in tiden redan nu! Närvaro är obligatorisk, och närvarolistor kommer att föras. Om man har giltiga skäl kan man dock få dispens från närvaron, men då måste man maila mig snarast.

Sedan
=====
Det börjar bli många som mailar och frågar om man kan skjuta på sin grupps seminarium pga att man inte hunnit fixa studiebesök. Alla måste deltaga både i studiebesök och på seminarium, men då det är absolut bäst att ha haft studiebesöket före seminariet gör vi för denna gång följande pragmatiska lösning:

ALLA SKA GÖRA FÖLJANDE

1) Om din grupp inte kommer få till stånd ett studiebesök senast i morgon onsdag så:
2) Gå in på http://spreadsheets.google.com/ccc?key=p407EawSalN0dgkNtOGaAPg och kolla på din grupp. Om det står "senare" behöver du inte göra något
3) Om det fortfarande står en tid och plats så maila mig på bjornh@kth.se samt din grupphandledare (glöm inte att meddela vilken grupp du tillhör), så skjuter vi upp seminariet.

Om din grupps seminarium skjuts upp till senare är det viktigt att ni får studiebesöket till stånd så snart som möjligt, samt att ni då omedelbart mailar mig när ni bestämt tid, så jag kan boka in seminarietillfället. Allt måste vara klart senast i maj för att ni ska kunna få era poäng.

Observera också att det inte kommer vara en godtagbar ursäkt att man väntat på att någon annan skulle ta tag i studiebesöket. Alla i gruppen har möjlighet att kontakta "sin" alumn ifall inte ettan/ettorna tagit tag i det.

Mvh Björn


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 29 april 2009

Tips om Kina-kurs med start nästa vecka

Hej!
Vi har ett utbyte med Beijing University som är ett elituniversitet i Kina. Inom utbytet kommer varje år två kinesiska professorer till KTH, då de bland annat håller ett antal seminarier inom ramen för en kurs. Jag tänkte därför pusha lite för den kursen, som beskrivs nedan. Av extra intresse för er är att vi inför nästa år även ansökt om medel för exjobbsutbyte så att två exjobbare från KTH/Medieteknik kan åka till Beijing University för att göra sitt examensarbete. Denna kurs kan därför vara extra intressant om man tycker exjobb i Kina låter spännande.

Kursen är på avancerad nivå/C-nivå. Vi håller på att inrätta den just nu, så ni kan inte hitta den i några KTH-system och det finns (ännu) ingen webbsida. Anmälan görs till Christer Lie på lie@kth.se

OBS! Framförhållningen är inte den bästa denna gång, kursen börjar alltså redan nästa vecka.

Mvh Björn

====
New course on Communication and Culture at the School of Computer Science
and Communication, Royal Institute of Technology (KTH), spring 2009:

COMMUNICATION AND CULTURE - CHINESE PERSPECTIVES (7,5 hp)

Aiming at practical as well as theoretical insights this course explores
the relations between communication, culture and technology by examining
intercultural communication from a contemporary Chinese perspective.
Stress will be put on key features of Chinese verbal and non-verbal
communication, as well as social and cultural factors influencing these,
ranging from traditional value systems and patterns of interaction to new
media technology trends and contextualised politics.

A number of case studies documenting everyday events and phenomena, e.g.,
"food and eating", "persuasion and face-saving", and "propaganda and
slogans", will be used to reflect both on practical and theoretical issues
pertaining to communication and culture. The course will help students
develop an understanding of basic theoretical concepts in communication
and culture, and skills to apply these for interpretation and analysis of
intercultural learning and communication, while also problematising some
often (mis)used notions such as "East and West", "Chinese values" and
"cultural differences".

The course, which is also open to students registered at other
universities, such as HHS, KI and SU, consists of lectures and seminars
given by professors Gong Wenxiang and Guan Shijie, School of Journalism
and Communication, Peking University. The course requires active
participation in seminars, short reaction papers, and a final essay of
about 2.000 words.

Course leader is Björn Kjellgren (KTH/SU)

Course dates: May 6 (introduction); May 8, 11, 13, 15, 18, 20, 25
(ectures and seminars). All classes meet between 9.00-12.00 at
Lindstedtsvägen 3, 6th floor (CSC/KTH).

Send applications to Christer Lie (CSC/KTH), lie@kth.se

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Exjobb- och alumnievent

Hej!
Framför allt fyrorna har efterfrågat information om exjobb. Därför görs nu ett samarrangemang mellan studenterna, alumnerna och KTH rörande exjobb nästa vecka den 7 maj. Se nedanstående vidarebefordrad information från exjobbsalumnieventgruppen.

Mvh Björn

=====

Vad händer sen? Det är frågan många ställer sig i slutet på utbildningen. För att hjälpa till på traven kommer ett Exjobbs/Alumnievent till er.

Torsdagen den 7 maj har Medieteknik bjudit in ett gäng Alumner (i nuläget 8st) som berättar om hur de gjorde exjobb samt hur deras arbetsuppgifter ser ut idag. Under eventet ges tillfälle att tala med dessa medieteknikhjältar för att bolla idéer etc.

Superhjältarna; Karin, Paulina, Alfred, Tobias, Malin, Agnes, Erik och Emelie kommer från bland annat Bonnier, Aftonbladet, Kapero, Pointer, Acando samt egna företag.

Kom väl förberedda med idéer och frågor.

Det kommer finnas 100 hemlagade kanelbullar i SVG från klockan 18.00

Var: SVG
När: Torsdagen den 7 Maj
16.00-17.00 (KTH info)
18.00-19.30 (Alumni info)

Syfte: 1)
-Att få information om exjobb
-Lyssna på Alumner och bolla exjobbsidéer med dem
-Få inblick i vart man ska ta vägen efter utbilndingen
2)
-Gå med i alumnigruppen för medieteknik (gör det redan idag, se nedan)

Här är länk till en sida där det står om de olika mötesplatserna:
http://www.medieteknik.com/index.php?s=al_kommande

Och direktlänkar (i prio-ordning):
Facebook-gruppen:
http://kth.facebook.com/group.php?gid=2498771423

Mejllistan:
mediealumni@googlegroups.com

LinkedIn-gruppen
http://www.linkedin.com/e/gis/3547/42BCA9655695.

KTH Alumni (för dem med examen)
http://www.kth.se/alumni


Mvh Exjobbsalumnieventgruppen

tisdag 28 april 2009

Proint/Prosam: Studiebesök + instruktioner

Hej!
Först tjat om att se till att boka in studiebesöken. Många grupper verkar inte ha kontaktat sina företag än, så om du är i en sådan grupp kan du förslagsvis själv ta initiativ till att få studiebesöket bokat. Det ligger i hela gruppens intresse, då ni ju inte får kurspoäng förrän studiebesöket är gjort.

Ni som har bokat in studiebesök: Se till att maila mig om datum och tid så jag kan lägga upp det på studiebesökshemsidan (http://spreadsheets.google.com/pub?key=pjCn1ss-8U4qoFzPcbyNWAQ ).

Slutligen: Nu finns tider och instruktioner för vad ni ska göra inför seminarierna, se kurshemsidan http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/

Temat för denna gång är "anställningsbarhet". NI SKA LÄSA ETT PAR DOKUMENT OCH INSTRUKTIONERNA, INNAN STUDIEBESÖKEN (om ni inte redan gjort studiebesöket). Se http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/examination/0809-sem4/ samt bifogat dokument.

Jag återkommer om seminarietider för grupperna där det står "senare".

Mvh Björn
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 23 april 2009

Seminar

Invitation to an open seminar

"Globalisation in the media market"

Tuesday 28 of April 13.15-15
Lecture hall E32, Lindstedtsvägen 3 , KTH


Program

• Professor Ilya Kiriya from Moscow State University Higher School of Economics (HSE) will make a presentation focusing mainly on globalisation effects in Russian media.

• Panel discussion with Professor Ilya Kiriya PhD Christopher Rosenqvist, Stockholm School of Economics. Moderator, Professor Nils Enlund, KTH.

Welcome!

Christer Lie

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

tisdag 21 april 2009

Proint: Kontakt mellan grupper + lite annat

Hej och ursäkta prointspammandet.

Vissa studiebesök måste koordineras mellan två grupper. Det finns inget riktigt bra sätt att åstadkomma det i PingPong, så jag har helt enket skapat en diskussionstråd som heter "Kommunikation mellan grupper inför studiebesöket". Där kan ni göra inlägg om ni vill ha kontakt med en annan grupp. Skriv numret på gruppen ni vill ha kontakt med i ämnesraden, t.ex. "Kontakt sökes med grupp 23".

Notera att det ju givetvis kommer hända att det inte går att sy ihop en tid som funkar för precis alla i gruppen. Gör då så gott ni kan och så får de som det inte funkar för haka på någon annan grupp. Meddela mig i så fall.

Slutligen: När ni väl bokat in studiebesökstiden så meddela den till mig så kan jag lägga upp tiden på studiebesökssidan.

Mvh Björn
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Kan tvåorna få tillgång till dina prointdokument?

Till er som läst minst en inriktning: Jag fick följande förfrågan via mail i fredags:

---
Hej Björn!
Det har uppstått intresse i min klass (i medietvåan civil) att kika på prosamuppsatserna från de elever som påbörjat sina inriktningar. Vi har egentligen ingen studiebevakning uppåt efter andra klass, så det skulle vara väldigt bra nu inför vårt val av inriktningar 1-15 maj. Kan man ordna det på något sätt?
---

Jag tycker det är en utmärkt idé, men det är då på frivillig basis att dela med sig av sina prointuppsatser.

Om du tycker det är ok att dela med sig av dina prointuppsatser för samtliga mediestudenter så skicka mig ett mail, där du även anger vilken/vilka inriktningar du läst. Jag fixar sedan distributionen via PingPong på något sätt.

Till er i tvåan: Notera dock att de flesta inriktningar till viss del gjorts om inför kommande år, men några/många kurser är identiska.

Mvh Björn

PS. Gällande studiebesöken så notera att några av alumnerna inte läst medieteknikprogrammet utan har läst föregångarna grafisk teknik, publiceringsteknik eller högskoleingenjörsprogrammet.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

måndag 20 april 2009

DM1578: Proint, studiebesök

Hej!

Kommande prointdag äger för de flesta rum om drygt två veckor, den 7 maj. Utöver det sedvanliga reflektionsdokumentet ska ni innan seminariet ska genomföra ett studiebesök hos en medieteknikalumn (alltså en person som tidigare gått medieteknikprogrammet eller motsvarande).

Syftena med studiebesöken är:

* Att ge en inblick i vad medieteknikingenjörer kan tänkas arbeta med

* Att ge ökad kontakt mellan medieteknikstudenterna, näringslivet och alumner

* Att dra nytta av före detta medieteknikstudenters erfarenheter

* Att ge oss (programledningen/lärarna) feedback från näringslivet för att kunna utveckla programmet


Jag har kontaktat alumnerna och fått ca 20 alumner/företag som är villiga att ta emot studiebesök.

Jag har gjort en lista på vilka prointgrupper som ska besöka vilka alumner/företag, se http://spreadsheets.google.com/pub?key=pjCn1ss-8U4qoFzPcbyNWAQ
DET ÄR DOCK GRUPPEN SOM MÅSTE TA KONTAKT MED ALUMNEN/FÖRETAGET FÖR ATT KOMMA ÖVERENS OM TID! Inom varje grupp är det DE SOM GÅR I ÅRSKURS ETT som får ansvara för detta (de får trots allt 1 hp mer än övriga). Ni får räkna med att missa viss vanlig undervisning, då det kommer vara mycket svårt att hitta en tid då alumnen och alla i gruppen inte är uppbokade.

Det är viktigt att inte detta faller mellan stolarna, samt att samtliga i gruppen informeras. Gör därför så här:

1) Alla går in i kursens aktivitet i PingPong/Bilda och går till Projektgrupper->Ert gruppnummer->"Projektgruppens diskutera" och kryssar i rutan "bevaka" (se instruktionsvideo på http://www.screentoaster.com/watch/stUEJWQEJIR11fQl9UUl1fVFNV/pingpong_prenumerera_pa_projektgrupps_disussionsforum ). Ni använder sedan gruppens diskussionsforum för att kommunicera internt.
2) Ettan/ettorna i gruppen kontaktar alumnen/företaget för att få förslag på tider. Försök förslagsvis först ringa (via företagets växel), och om inte det fungerar så maila.
3) Ettan/ettorna startar en ny diskussionstråd i gruppens diskussionsforum i PingPong och meddelar att kontakt tagits, och ger de förslag på tider som finns. Se instruktionsvideo på http://www.screentoaster.com/watch/stUEJWQEJIR11fQl9VX1pdUFFd/pingpong_starta_diskussionstrad
4) Övriga i gruppen får kolla att 3) blivit gjort ganska snabbt, annars får någon äldre gruppmedlem börja ta initiativ.
5) Kom på lämpligt sätt fram till en tid och stäm av att det fortfarande fungerar med alumnen. Vissa alumner tar också emot fler grupper som måste samordas. Om någon i gruppen absolut inte kan vara med en viss tid som passar övriga, så kan ni på egen hand byta med någon i någon annan grupp. Meddela mig i så fall.

Det kommer säkert uppstå oförutsedda problem för vissa grupper som gör att det av någon anledning inte går att få till stånd ett studiebesök på företaget. I så fall kan ni själva fixa ett annat studiebesök som upplevs som relevant (meddela mig i så fall), alternativ kontakta mig för att se om jag fått några nya uppslag på studiebesök.

Exakt vad ni gör på studiebesöket är i huvudsak upp till er och alumnen.

Gruppen som kollektiv får förbereda sig med frågor inför studiebesöket och sedan dokumentera studiebesöket. Ettorna får se till att en närvarolista förs.

Examinationen är förutom obligatorisk närvaro på studiebesöket att gruppen som kollektiv ska skriva en rapport från studiebesöket där ni beskriver företaget i sig, alumnens roll på företaget, vad han/hon arbetar med, på vilket sätt utbildningen på KTH varit relevant/irrelevant etc. Dokumentet ska vara 2-5 sidor långt och lämnas in före seminarietillfället (om ni får problem med detta kontakta er grupphandledare). Om det är flera grupper som besöker samma företag/alumn ska varje grupp skriva ett eget dokument. Dokumenten kommer göras tillgängligt för övriga i prointkursen.

Slutligen ska ni också fråga alumnen om det är något som alumnen skulle vilja haft med eller haft mer av i utbildningen, vilket ska redovisas i rapporten. Detta kommer vi ta hänsyn till i vår regelbundna översyn av programmet så det är en reell möjlighet för näringslivet att påverka utbildningen.

Mvh Björn
PS. Jag räknar med att ni själva är aktiva och kreativa för att få detta att gå i lås, det är inte helt enklet att få logistiken att gå ihop.


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

måndag 16 mars 2009

Prointpåminnelse + VM i programmering

Hej!
Jag vill påminna om prointdagen på torsdag 19/3. Deadline för att skicka in era reflektionsdokument är i morgon tisdag vid lunch. För de grupper som har seminarium nästa vecka gäller en vecka senare som deadline. Screencasten jag gjorde till förra gången om hur man lämnar in finns på http://www.screentoaster.com/watch/stUEJWQEJIR1pbQVVaWV9bX1ZR/hur_man_lamnar_in_prointuppgifter. Den som lämnar in först kommer behöva skapa en ny mapp för inlämningen till gruppen.

And now for something completely different.
===========================
KTH och CSC-skolan ska vara värd för VM i programmering som går av stapeln i biblioteket kring 18-22 april. Mats Erixon ("Mex") ansvarar för medieringen av detta event och söker medieteknikstudenter för att deltaga i produktionen. Mer om evenemanget finns på http://icpc09.csc.kth.se/

Jag vidarebefordrar nedanstående meddelande från Mats. Ta kontakt direkt med honom på mex@kth.se om ni är intresserade.

Mvh Björn
------------

Vi behöver 3-4 " ledartyper" som kan jobbba en månad flera timmar om dagen.
10 personer behövs med teknik/mediaintresse under en vecka - onsdag 15/4-onsdag 22/4 för bygge/drift/rivning. Sen behövs det 5 assitenter själva onsdagen.

Insatserna ligger i spannet
Nyhetsreddigerare live
Webredakttör - live
Ljudtekniker
Bildmixare
Fotograf fast kamera
Fotograf bärbar kamera
Strukturbyggare - video/ljud/kamera/redigering
Ljusriggare
Studiovärd
Underhåll (både teknik o personal)

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 11 mars 2009

Proint/Prosam 19/3

Hej!
Nästa vecka på torsdag 19/3 är det dags för Proint/Prosamdag igen. Schemat ligger uppe på
http://spreadsheets.google.com/pub?key=p407EawSalN0dgkNtOGaAPg

Instruktionerna och mallen har ändrats en del inför detta seminarium, med en ny tilläggsuppgift mm. Se därför till att läsa igenom instruktionerna på
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/examination/0809-sem3/

Jag har placerat några av grupperna en vecka senare. Om ni som kommit i en senare grupp av någon anledning inte kan närvara då, så kontakta mig så löser vi det.

Vi ses nästa vecka!

Mvh Björn

PS. Jag har aktiverat "anslagstavlan" i kursen och ämnar använda den för exempelvis information/jobberbjudanden som företag vill att vi sprider bland våra studenter. Först ut är Google som erbjuder ett "intership" i sommar/höst.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 21 januari 2009

Proint: Ingen akademisk kvart

Hej!
Jag kom på att det nog är bäst att påpeka att det INTE är akademisk kvart på seminarierna i morgon. Alla seminarier börjar xx.00.
Mvh Björn


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 15 januari 2009

Proint/Prosam: Tillägg

DEADLINE FÖR ATT LÄMNA IN REFLEKTIONSDOKUMENTET ÄR TISDAG 20/1!

För att se vilken grupp ni tillhör loggar ni in i DM1578 i Bilda och klickar på "Projektgrupper". På förstasidan finns även inlämningsformuläret där ni ska göra den ena av de två inlämningarna.

mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Proint/Prosam: Allt upplagt inför seminarium 2

Nu är gruppindelning, schema och instruktioner inför seminarium 2 som äger rum nästa torsdag (22/1) klart. Se http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/

I navigationsspalten till vänster på kurssidan finns nu menyvalet "Examination" med underfliken "08/09: Seminarium 2". Där finns de uppdaterade instruktionerna för vad som ska göras till seminariet 2009-01-22. Under "Schema" finns uppgifterna om var och när respektive grupp ska samlas. OBS! Jag har gjort vissa ändringar i grupperna så de är mer balanserade. Förhoppningsvis finns nu minst en representant för varje årskurs, och minst 5 deltagare i varje grupp.

Enstaka grupper kan eventuellt komma att byta tid, i så fall kontaktar er handledare er om detta.

Mvh Björn
---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 14 januari 2009

Proint/Prosam 22/1

Hej!
Jag tänkte påminna om att det är seminarier för programintegrerande/programsammanfattande kursen torsdag nästa vecka (22/1). Jag håller på att ändra lite i grupperna så det ska finnas minst en student från varje årskurs i samtliga grupper. I morgon kommer den nya gruppindelningen vara klar, och då bokar jag även in var och när grupperna ska träffas.

Jag kommer då också uppdatera instruktionerna för vad som ska skrivas en smula. Att reflektera över kurserna kommer kvarstå, men jag ska lägga till ett av ett antal teman som vi lärare diskuterade idag.

Notera att många, framför allt i lägre årskurser, hade följt de exakta fomuleringarna i mallen väldigt slaviskt vilket inte var meningen. Formuleringarna är endast tips om vad man kan ta upp, inte ett formulär där man endast ska fylla på de oavslutade meningarna. Titta på äldre medstudenters reflektioner för lämpligare sätt att skriva.

Om någon som får detta mail vet med sig att den INTE gjorde uppgiften i höstas, men avser göra uppgifterna under våren, så kontakta mig snarast så jag vet att ni verkligen ämnar följa kursen.

Mvh Björn


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.