måndag 27 augusti 2012

Proint 28/8 + programansvar

Hej!
Först ursäkta till er som av någon anledning inte längre följer kursen. Maila gärna mig så blir ni borttagna.

Till övriga: Välkomna till årets prointomgång! Åtminstone initialt kommer det vara jag som håller i kursen i år. Årets kursomgång är "under construction", och mer info följer senare, men för er som är nyfikna är de preliminära temata som ska avhandlas i år

1) Studiebesök hos alumner
2) Studieteknik
3) Studiebesök hos alumner del två
4) Kvalitet i utbildningen.

Anledningen till att jag mailar nu är dock av sovmorgonskaraktär, vissa kanske sett att det är schemalagt en föreläsning i morgon bitti 28/8. Den är ENDAST för nya studenter, ni äldre studenter förväntas INTE komma utan har SOVMORGON.

Slutligen kan jag också passa på att tacka för min tid som programansvarig. Sedan sommaren är vår nye professor Haibo Li på plats och han tar nu enligt plan över programansvarighatten. Han nås på haiboli@kth.se. Vi kommer dock köra parallellt speciellt under hösten för att göra en så bra överlämning som möjligt.

Mvh Björn Hedin

--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

fredag 11 maj 2012

Proint-instruktioner inför seminarium 4

Hej.

Nedan följer instruktionerna inför seminarium 4 dels som text och dels i form av en bilaga (pdf). Instruktionerna samt ett mall-dokument finns också tillgängliga för nedladdning från Bilda/Dokument/Seminarium 4.

Deadline för att lämna in era Reflektionsdokument är måndagen den 21 maj vid lunch.

Hälsningar

/Daniel Pargman

-----------------------


DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 4 (maj 2012)

Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Denna gång består den tematiska uppgiften av att göra ett studiebesök på ett medieteknik-företag och sedan skriva en kort rapport om detta besök.

Till seminarium 4 ska du göra fyra saker:

1. Läsa igenom detta dokument noggrant.

2. Genomföra ett studiebesök (notera att alla utskickade mail med proint-instruktioner alltid finns "arkiverade" på < http://dm1578.blogspot.se/>)

3. Skriva ett Reflektionsdokument. Detta Reflektionsdokument ska innehålla två delar; en kursreflektionsdel och en temadel. Se vidare instruktioner nedan.

4. Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt läsa övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.Allmänt om kursen och årets tema
---------------------------------------

Denna kurs går på 1/25-delsfart i tre år. Kursen (7 hp) "ska" motsvaras av en arbetsinsats på 185 timmar. Detta motsvarar 15+ timmar per period/kvartal.Reflektionsdokumentet – kursreflektionsdelen
-----------------------------------------------------

Det är inte meningen att detta ska vara en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. Vänd blicken inåt och fundera i lite friare former över ditt eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.

Skriv i friare form 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 4/Reflektions-mall period-4.doc)

Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vilken är kursernas plats i din utbildning? Varför tror du att dessa kurser ingår i utbildningen?
o Hur tror du att (det du lärt dig i) kursen kan komma till användning senare i din utbildning eller senare i livet?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
• Vilka val har du gjort inför nästa år? (← OBS, NY FRÅGA!)
• Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
• Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna i fet stil ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i.Reflektionsdokumentet – temadelen
-----------------------------------------

Förutom studiebesöket finns det även en uppföljning av en uppgift som du fick på seminarium 3.

1) Till proint-seminarium 3 skulle du ange en ny vana som du ville lägga dig till med i 30 dagar och en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med och som du ville vänja dig av med. Gå tillbaka till ditt föregående Reflektionsdokument och se vad du lovade. Klipp in det i detta dokument och kommentera! Vad lovade du? Hur gick det? Från instruktionerna till det förra seminariet:

-----------

• Utifrån listan ovan med 50 tips, Matt Cutts korta TED talk och dina egna (studie-)relaterade vanor och beteenden ska du efter seminariet och under 30 dagar framåt dels lägga dig an med en ny vana och dels ta bort en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med.
• Till seminariet ska du skriva ner vilka dessa två vanor är. Analysera, diskutera och förklara också hur du resonerade och varför du valde just dessa vanor, samt också hur du ska gå tillväga för att hålla dina två löften under de nästföljande 30 dagarna!

OBS! På seminarium 4 (i slutet av maj) ska du redovisa hur det har gått med denna övning!

-----------


2) Efter ditt studiebesök ska du skriva en rapport på ca 2 sidor (600 – 1000 ord). Du kan välja att utveckla/reflektera över några av frågorna nedan, med du måste också ta dig an den sista frågan nedan. Du har förstås frihet att skriva om saker bortom frågorna nedan också.
• Hur såg vägen ut från KTH/Medieteknik till näringslivet och till det nuvarande jobbet ut för den person du besökte? Var vägen "rak" eller "krokig"?
• Vad gör personen på företaget? Vilken är kopplingen till det han/hon läste på KTH? Är koppling stark eller svag?
• Gav personen några tips eller råd som du tycker var vettiga (eller inte)?
• Vad gör företaget? Är det stort eller litet, nytt eller gammalt? Jobbar det (många) andra från medieteknik där? Är kopplingen mellan företaget och KTH eller företaget och medieteknik stark eller svag?
• Vad drar du själv för slutsatser av svaren på frågorna ovan? Hur kopplar du studiebesöket till dig själv och dina egna studier? Har studiebesöket förändrat hur du ser på något som har med KTH/Medieteknik/dina studier att göra? Eller har det tvärt om förstärkt det du redan tyckte innan? Och exakt vad var det i så fall som du tyckte innan?Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument
-------------------------------------------------------------------

Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du har glömt bort hur man gör, gjort fel tidigare eller är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument/Seminarium 1.

OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!

OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-4 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).

Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet är samma för alla grupper - två vardagar innan de första grupperna ska ses, det vill säga måndagen den 21 maj vid lunchtid (klockan 12).

OBS! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektionsdokument!Proint-karma
---------------

Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt Reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!

Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Lycka till!

/Daniel Pargman
--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

torsdag 10 maj 2012

Proint-instruktioner: Tid och plats för seminarium 4

Hej student.

Årets fjärde seminarium i den programintegrerande kursen (dm1578) kommer att genomföras om två veckor (onsdagen den 23:e respektive fredagen den 25:e maj).

Nedan följer schemat (tider och platser) för seminarium 4. Instruktionerna inför seminariet kommer att skickas inom kort (dvs. imorgon, troligtvis på förmiddagen).Tid och plats för seminarium 4
-----------------------------------

Christer Lie
Grupp 1 - fre 25 maj kl 10.40-12.00 i R1 (Leif H)
Grupp 2 - on 23 maj kl 14.20-15.40 i 1439 (Daniel)
Grupp 3 - fre 25 maj kl 13.00-14.20 i 1625 (Björn)
Grupp 4 - fre 25 maj kl 14.20-15.40 i 1625 (Björn)
Kommentar: Christer är i Kina i en månad och kan inte träffa sina grupper. Andra lärare går in och tar tillfälligt dessa seminariegrupper. Om ni är osäkra på var R1 är får ni höra av er till Leif H för instruktioner.

Leif Handberg
Grupp 5 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i R1
Grupp 6 - on 23 maj kl 12.00-13.20 i R1
Grupp 7 - fre 25 maj kl 09.20-10.40 i R1
Grupp 8 - on 23 maj kl 09.20-10.40 i R1
Kommentar: Om ni är osäkra på var R1 är får ni höra av er till Leif H för instruktioner.

Daniel Pargman
Grupp 9 - on 23 maj kl 09.20-10.40 i 1439
Grupp 10 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i 1439
Grupp 11 - on 23 maj kl 13.00-14.20 i 1439
Grupp 12 - on 23 maj kl 08.00-09.20 i 1439

Trille Fellstenius / Olle & Olov
Grupp 13 - on 23 maj 13.00-14.20 i 1625 (Olle)
Grupp 14 - on 23 maj 15.40-17.00 i 1439 (Olle)
Grupp 15 - må 28 maj 10.40-12.00 i 1635 (Olov)
Grupp 16 - må 28 maj 09.20-10.40 i 1635 (Olov)
OBS! Trille har slutat på Medieteknik och ersätts under våren av nuvarande grundutbildningsansvarig på CSC, Olle Bälter (grupp 13 och 14) och tillträdande grundutbildningsanvarig på CSC, Olov Engwall (grupp 15 och 16).

Leif Dahlberg
Grupp 17 - on 23 maj kl 13.00-14.20 i 1535
Grupp 18 - on 23 maj kl 14.20-15.40 i 1535
Grupp 19 - on 23 maj kl 15.40-17.00 i 1535
Grupp 20 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i 1535

Alex Jonsson
Grupp 21
Grupp 22
Grupp 23
Grupp 24
Kommentar: Alex är bortrest och kommer att själv schemalägga dessa seminarier samt därefter sprida information om tid och plats till dessa grupper

Cecilia Teljas
Grupp 25 - on 23 maj kl 13.00-14.20 i 1635
Grupp 26 - on 23 maj kl 14.20-15.40 i 1635
Grupp 27 - on 23 maj kl 15.40-17.00 i 1635
Grupp 28 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i 1635

Pernilla Josefsson
Grupp 29 - to 31 maj 08.00-09.20 i 1635
Grupp 30 - to 31 maj 10.40-12.00 i 1635
Grupp 31 - to 31 maj 13.00-14.20 i 1635
Grupp 32 - on 30 maj 13.00-14.20 i 1625
Kommentar: Pernilla är bortrest under vecka 21 och träffar sina grupper veckan efter.

Björn Hedin
Grupp 33 - fre 25 maj kl 09.20-10.40 i 1625
Grupp 34 - fre 25 maj kl 10.40-12.00 i 1625
Grupp 35 - må 28 maj kl 10.00-11.20 i 1535
Grupp 36 - fre 25 maj kl 08.00-09.20 i 1625


--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Proint - koordination inför studiebesöken

Hej.

Detta är sista mailet angående studiebesöken. Detta mail kommer att inom kort följas av mail om uppgiften inför seminarium 4 (reflektionsdokumentet), samt info tid och plats för gruppernas seminarier.

Nedan finns info som 1) berör alla samt 2) till de som ännu inte ha skrivit upp sig på något studiebesök.


1) Till alla

Alla studiebesök koordineras av en student. Hen har kontaktat företaget/alumnen ifråga och stämt av tid och plats. Hen ska sedan skicka denna info vidare till alla andra som ska på det studiebesöket. De som genomför studiebesök denna vecka borde redan ha fått den info ni behöver och ni andra borde få info om ert studiebesök i dagarna eller senast i helgen. Om ni inte har fått den info ni behöver inför ert studiebesök så är det dessa studenter som ni ska kontakta:

Ayond On 9 kl 9-11 Tove Johansson <tovejo@kth.se>
Prototyp To 10 kl 10-12 Pedro Hernandez <pfhrj@kth.se>
AdLibris To 10 kl 13-15 Julia Gerhardsen <juliage@kth.se>
Expressen To 10 kl 13-15 Philip Ulrich <philipu@kth.se>
Prototyp To 10 kl 14-16 David Nylander <davidnyl@kth.se>
Microsoft Fre 11 kl 9-11 Olof Lindman <olindman@kth.se>
Kapero Fre 11 kl 13-15 Johanna Andersson <jand3@kth.se>
Accedo Fre 11 kl 15-17 Jussi Svensson <jussis@kth.se>
TV4 Må 14 kl 14-16 Isabella Arningsmark <iar@kth.se>
Ericsson Ti 15 kl 10-12 Douglas Thörn-Persson <dtp@kth.se>
Spotify Ti 15 kl 14-16 Charlotte Åbyhammar <caby@kth.se>
Accedo Ti 15 kl 14-16 Clas Engström <claseng@kth.se>
Kapero On 16 kl 9-11 Axel Hammarbäck <axelha@kth.se>
Schibsted On 16 kl 9-11 Niklas Berg <nbergq@kth.se>
Omanovic On 16 kl 10-12 Oscar Friberg <ofri@kth.se>
Funka Nu On 16 kl 10-12 Henrik Bygdeman <hbyg@kth.se>
Skype On 16 kl 13-15 Ragnar Schön <rschon@kth.se>
Sjöland&T On 16 kl 13-15 Anton Warnhag <awarnhag@kth.se>
Avalon On 16 kl 14-16 Karin Hellman <khellman@kth.se>2) Till de som (eventuellt) ännu inte ha skrivit upp sig på något studiebesök.

Listorna tar ner imorgon (fredag) vid lunch. Det finns (oftast endast ett fåtal) platser kvar på följande studiebesök:

Kapero Fre 11 kl 13-15
Kapero On 16 kl 9-11
Funka Nu On 16 kl 10-12
Sjöland&T On 16 kl 13-15
Avalon On 16 kl 14-16Hälsnignar

/Daniel--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 8 maj 2012

Några förhållningsregler inför studiebesöken

Hej!

Jag tänkte påminna om att det är viktigt för er själva och för medstudenter att ni gör ett bra intryck på studiebesöken, dvs är i tid, lyssnar på vad de har att säga och "uppför" er allmänt bra. Ju bättre intryck ni som kollektiv gör desto större möjligheter till jobb/exjobb/diverse på företaget framöver. Förra året var det bra, men förr-förra fick vi följande brev från en alumn, och sådant vill vi ju undvika.


"Första året jag tog emot studenter var det jättetrevligt, men förra året fick jag ta emot en stor grupp till större delen ointresserade [studenter] och tyvärr var mitt intryck att de både betedde sig och klädde sig på ett sätt som gör att jag inte vill ta in dem i på vårt kontor igen. Vi har jobbat ganska hårt för att bygga upp medieteknik som varumärke i näringslivet: jag försöker alltid övertala mina arbetsgivare att i vår rekrytering också rikta oss till medieteknikstudenter, jag nämner alltid att jag läst medieteknik och vilken bra profil vi har och vilka intressanta studenter det finns där. Studenterna måste tänka på att de representerar medieteknik när de kommer till våra arbetsplatser!! Jag menar naturligtvis inte att folk ska komma i kostym eller uppklädda, bara att de ska tänka på oss som en framtida kontakt och kanske till och med arbetgivare och på att de intryck som de lämnar på kontoret de besöker kommer att påverka hur företagen ser på medieteknik."

Mvh Björn

--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Proint - VIKTIGT - fyra nya studiebesök

Hej.

Det var ett väldigt tryck på anmälningslistorna igår. Efter en dag finns det endast platser kvar på ett enda studiebesök (14 av 15 listor är alltså fulltecknade och nedtagna). Vi kan ha underskattat antalet studenter som följer kurser (förklaring: det finns många "spökstudenter" som läser kursen på pappret men som aldrig dyker upp på några aktiviteter).

Därför har vi fixat fyra extra studiebesök med kort varsel. Ni kan anmäla er till dessa studiebesök *under dagen* - fram till kl 15.00 idag tisdag 8 maj - genom att helt enkelt skicka ett mail till pargman@kth.se.

OBS!!! Om du redan har anmält dig till ett annat studiebesök måste du meddela vilket så att du kan strykas från den listan!

Den som anmäler sig först till ett nytt studiebesök blir också ansvarig för att koordinera studiebesöket (mer info följer till dessa personer). Det finns plats för 12 personer per studiebesök och de fyra nya ni har att välja mellan är:

To 10 maj kl 13-15 Expressen (expressen.se)
Ons 16 maj kl 10-12 Omanovic Production (omanovic.se, filmproduktionsbolag)
Ons 16 maj kl 10-12 Funka Nu (funkanu.se, användbarhet för funktionshindrade)
Ons 16 maj kl 13-15 Sjöland & Thyselius (st.se, teknikkonsultföretag)


För kännedom så är det enda återstående studiebesöket där det i nuläget finns platser kvar:
Fre 11 kl 13-15 Kapero (kapero.se) Processkonsulter

OBS! I den mån det finns platser kvar efter klockan 15 idag på de fyra nya studiebesöken ovan - eller om det dyker upp platser när en del byter studiebesök så kommer jag att sätta upp anmälningslistorna en sväng till strax efter 15-tiden i eftermiddag utanför avdelningen för medieteknik (hus E plan 6).

Jag beklagar strulet i samband med studiebesöken men hoppas att ni alla hittar något som ni får utbyte av!

Hälsnignar

/Daniel


--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

lördag 5 maj 2012

DM1578 - VIKTIGT - Proint studiebesök

Hej.

Vi (ni) kommer att genomföra studiebesök på olika företag där medieteknik-alumner tar emot er under de följande två veckorna (från on 9 till fre 18 maj). Att genomföra ett studiebesök och kort skriva/rapportera om besöket är tema-uppgiften inför proint-seminarium 4 (slutet av maj, mer info kommer inom kort).

Tyvärr har det varit svårare än vanligt att hitta företag att besöka i år. Vi har haft många avhopp från företag som tagit emot studenter tidigare, med det har också tillkommit många nya spännande företag i år. För att teckna dig på ett studiebesök måste du rent fysiskt ta dig till avdelningen för medieteknik (hus E, plan 6) och teckna dig på de fysiska listor som kommer att sättas upp på väggarna vid entrén där nu på måndag 7 maj kl 07.00 på morgonen.

Det finns plats för 12 studenter på varje studiebesök och den som är uppskriven överst på listan blir automatiskt utsedd till kontaktperson (tar kontakt med medieteknikalumnen och sprider sedan info till övriga medlemmar i gruppen).

För närvarande finns det 11 företag (14 grupper) som du kan besöka. Dessvärre har vi två företag som gärna tar emot studenter men inte återkommit med datum och tid. Vi hoppas även att det kommer att tillkomma några extra företag i början av veckan. Jag kommer eventuellt att skicka ut kompletterande information i veckan, men det säkraste sättet är att ta en sväng förbi hus E någon dag in i veckan och kolla.

Nedan ser du de företag som du kan teckna dig för att göra ett studiebesök hos:

Ayond On 9 kl 9-11 Internetteknik, strategi
Prototyp Stockholm To 10 kl 10-12 Webteknik
AdLibris To 10 kl 13-15 Böcker
Prototyp Stockholm To 10 kl 14-16 Webteknik
Microsoft Fre 11 kl 9-11 Program
Kapero Fre 11 kl 13-15 Processkonsulter
Accedo Fre 11 kl 15-17 Interaktiva TV-tjänster
TV4 Må 14 kl 14-16 TV, digitala medier
Ericsson Ti 15 kl 10-12 Telecom, affärsutveckling
Spotify Ti 15 kl 14-16 Musik, gränssnitt
Accedo Ti 15 kl 14-16 Interaktiva TV-tjänster
Kapero On 16 kl 9-11 Processkonsulter
Skype On 16 kl 13-15 Ljudgruppen
Avalon Innovation On 16 kl 14-16 Brett konsultföretag

Kolla gärna upp företagen på webben. Undantaget är företaget Prototyp som är så nytt att de inte hunnit få upp en websida ännu.

Hälsningar

/Daniel Pargman


--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.