tisdag 4 november 2008

Vårens datum för prointkursen

Hej!
Nu är schemat för våren lagd. Se till att boka upp följande dagar för prointseminarier:

22/1
19/3
7/5

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 29 oktober 2008

Programintegrerande kurs: Om att öppna filer + seminarierna

Hej!
Några av er har ju lämnat in filer i t.ex. .docx-format, dvs nya wordformatet från Microsoft. Om ni har äldre versioner av word kan man inte öppna dessa direkt. Det finns dock många program och webbtjänster man kan använda för att konvertera sådana dokument till vanliga .doc-dokument.

En snabbgoogling på "docx open" gav t.ex denna sida med åtskilliga metoder:
http://www.ghacks.net/2007/12/10/ways-to-open-office-docx-documents/

Tag med utskrifter på övriga gruppmedlemmars reflektionsdokument till seminariet.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

tisdag 28 oktober 2008

DM1578 Programintegrerande kurs, namngivning av dokument

Hej!
Namnge era dokument med ert namn, inte bara "reflektionsdokument.doc", eller "DM1578.doc".

Det blir lite lättare att hitta och godkänna er så.

Tack till er som redan gjort på detta sätt!!

Hälsningar
/Leif


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Programintegrerande kurs: Påminnelse

Idag ska ni alltså lämna in era reflektionsdokument i Bilda, dels i inlämningsaktiviteten som jag nu lagt på kursens startsida i Bilda, dels i er projektgrupps dokument. Obs! Lägg inte dokumenten i projektgruppen "Dokumentdelning" som är en kvarleva från tidigare kursomgångar. Det vore mycket bra om ni som lämnat in där kan flytta dem till era projektgrupper istället, annars blir det svårt för andra att hitta dem. Jag bifogar en skärmdump på de som hamnat på fel ställe.

Ni som har projektgruppsmöten "senare", alltså inte denna torsdag och fredag, kan även lämna in dokumenten senare. Dessa gruppers grupphandledare kommer snart komma med förslag på seminarietider, och dokumenten ska lämnas in senast tre dagar före det seminariedatum som bestäms.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

torsdag 23 oktober 2008

DM1578 Programintegrerande kurs: Gruppindelning och schema klart

(Skickat till samtliga deltagare och lärare i DM1578 Programintegrerande kurs och 2D1575 Programsammanfattande kurs)
---
Hej!
Nu är äntligen indelningen i grupper och tider färdiga. Ledsen att det drog ut en dag extra, det tog mycket längre tid att fixa än jag trodde.

Du ser vilken grupp du tillhör genom att logga in i aktiviteten DM1578 i Bilda och klicka på "Projektgrupper". Grupperna är numrerade 1-38, och du kan se vilka andra som är med i din grupp. Jag har försökt göra en indelning som är så spridd över årskurserna som möjligt. Notera att jag har lagt in alla 248 deltagare manuellt, så det finns stor risk att jag klickat fel på någon studenter. Om du INTE har någon projektgrupp eller om du har TVÅ projektgrupper så kontakta mig.

På kurshemsidan, http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/ finns nu också schemat för när och var grupperna ska ha sina seminarier. Jag har i möjligaste mån tagit hänsyn till önskemål gällande tider. Ett antal grupper är noterade som "senare" och de kommer ha sina seminarier något senare. Din handledare kommer kontakta er för att komma överens om tider.

Jag har också lagt in en länk med förklaringar över hur man kommer till de olika lokaler där seminarierna ska äga rum (jag antar t.ex. att inte så många av er vet var "Nadabiblioteket" ligger).

Kom ihåg att lämna in era reflektionsdokument både under "Innehåll->2008 Period 1" och i projektgruppens "dokument" (den förste i gruppen som lämnar in måste skapa en mapp med samma namn och placera den i projektgruppen) senast tisdag 28/10.

Det var nog allt för denna gång.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

onsdag 22 oktober 2008

Påminnelse proint/prosam-enkät

Hej!
Får du detta mail har du ännu inte svarat på enkäten om proint/prosamkursen. Gör gärna det innan klockan 10.30 idag, sedan stänger jag enkäten och då får ni skicka epost till mig istället.

Mvh Björn

måndag 20 oktober 2008

Instruktioner för programintegrerande/programsammanfattande kursen

Hej!
Nu har jag lagt upp instruktioner för vad som ska göras inför seminarierna i programintegrerande/programsammanfattande kursen. De finns på
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/instruktioner/

Reflektionsdokumentet ni ska författa ska vara inlämnat senast tisdag 28/10 för att övriga gruppdeltagare och handledare ska hinna läsa dokumenten innan seminariet.

Slutligen en påminnelse: Ni som ännu inte svarat på minienkäten i PingPong uppmanas göra det senast i morgon tisdag, då jag ska göra den slutliga gruppindelningen på onsdag.

Mvh Björn Hedin

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

lördag 18 oktober 2008

Viktig information gällande DM1578 Programintegrerande kurs och 2D1575 Programsammanfattande kurs

Hej! Läs även om du inte avser följa dessa kurser.
---

Torsdag 30/10 och fredag 31/10 är det dags för årets första tillfälle för DM1578 Programintegrerande kurs / 2D1575 Programsammanfattande kurs vilka samläses. Trots att båda dagarna är uppbokade i schemageneratorn förväntas du dock endast deltaga i ett 1,5 timmar långt seminarium.

I år har kursen nämligen ett annat upplägg än tidigare. Ni kommer delas in i grupper om ca 6-7 personer och tilldelas en handledare. Dessa grupper och handledaren ska sammanstråla under ett seminarium om ca 1,5 timmar och diskutera era studier under den gångna perioden. Som underlag ska ni innan seminariet producerat ett tvåsidigt reflektionsdokument som övriga i gruppen samt handledaren ska ha läst.

De fullständiga instruktionerna kommer måndag 20/10, och den slutliga gruppindelningen samt tidpunkterna för seminarierna bör vara klar på onsdag 22/10.

VIKTIGT: För att kunna göra gruppindelningen är det viktigt att jag får bekräftat vilka som verkligen aktivt följer kursen i år. Om du får detta mail men INTE avser ta några poäng på kursen detta läsår så maila mig så snart som möjligt. Om du däremot avser följa kursen så logga in på aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs i PingPong (Obs! Du ska logga in i DM1578 även om du läser den äldre kursen 2D1575 programsammanfattande kurs). Där möts du av en tre frågor lång "enkät" du ska fylla i , där du ska bekräfta att du avser läsa kursen och har möjlighet att i viss mån lämna önskemål om tider. Du måste göra detta senast tisdag 21/10 men helst omedelbart.

Totalt blir det 38 grupper. 6 av dessa kommer dock inte ha sina seminarier 30 eller 31/10, utan någon/några veckor senare pga att Nils Enlund och Christer Lie som ska handleda dessa 6 grupper är bortresta just dessa två dagar. Därför finns vissa möjligheter att flytta till dessa senare grupper för de som har problem att närvara just de aktuella två dagarna.

Vänliga hälsningar
Björn Hedin, kursansvarig 2008/2009

PS. PingPong återfinns på http://bilda.kth.se

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.