torsdag 26 januari 2012

Nominera bra lärare

Hej.

De allra flesta studenter har nu haft sina proint-seminarier och som vanligt utdelas det både ris och ros till kurser, lärare och övningsassistenter i era reflektionsdokument.

Om ni vill framhålla någon bra lärare eller övningsassistent har ni fyra dagar på er att nominera denne till CSC-skolans priser (deadline 30 jan). De priser som är mest relevanta är:


- Pedagogiska slipspriset som "tilldelas en lärare och inspiratör vid CSC för förtjänstfullt arbete under året".

- Upplysningens gröna drake som "tilldelas övningsassistent vid CSC för förtjänstfullt arbete i grundutbildningen"

- Den flexibla ledarbjörnen för "verksamhet eller initiativ [...] som gör skolan till en attraktiv professionell och social miljö för personal och studenter".


Läs mer om priserna på http://www.kth.se/csc/om/priser
Skicka ditt förslag på kandidater till priskommitte@csc.kth.se


Hälsningar

/Daniel Pargman

--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Långsam ladokrapportering närmaste tiden

Hej prointstudenter!
Kansliet låter som vissa märkt meddela att det just nu går, och under de närmaste veckorna kommer fortsätta gå, långsamt med ladokrapporteringen. Ni behöver alltså inte vara oroliga om era poäng för godtycklig kurs inte dykt upp än.

Om ni har aktuta ärenden, t.ex. om CSN flåsar i nacken, ni behöver intyg för studentbostad, behöver poäng för att kunna ta ut examen eller för att kunna söka vissa kurser så kan ni kontakta respektive lärare som då kan påskynda processen för just enstaka inrapporteringar.

--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 17 januari 2012

DM1578 - Proint-uppgift till semiarium 21

Hej.

För det första ber jag om ursäkt för att dessa instruktioner anländer så sent. I gengäld är förberedelserna till seminarium 2 mindre omfattande än de brukar vara.

Instruktionerna för seminarium 2 finns tillgängliga som löpande text i detta mail (nedan), men jag rekommenderar istället att ni läser dem i form av bilagan (pdf). Instruktionerna finns även tillgängliga för nedladdning från Bilda.

Eftersom instruktionerna är sena kommer inte alla grupper *inte* att ha samma deadline denna gång. De 13/36 grupper som ska träffas fredagen den 20 januari har en deadline för att ladda upp sina dokument torsdagen den 19 januari klocka 12. Övriga grupper har sin deadline måndagen den 23 januari klockan 12.

För information om när och var din grupp ska träffas, se mailet som skickades ut förra veckan. Kopior av utskickade mail finns även alltid tillgängliga på:
dm1578.blogspot.com

Hälsningar

/Daniel Pargman

--------

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 2 (januari 2011)

Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Av olika anledningar har vi (enligt tidigare instruktioner) strukit extrauppgiften "meritportfölj" till seminarium 2, så till just detta seminarium får ni att få en mindre omfattande uppgift. Vi har utgått från den återkommande reflektionsdelen och vid just detta endast tillfälle lagt till några extra frågor. Det finns ingen litteratur eller annat underlag att läsa inför seminarium 2. Till seminarium 3 (mars) kommer vi att återkomma till året tema som är "prokrastinering".

Till seminarium 2 ska du göra tre saker:
• Läsa igenom detta dokument noggrant.
• Skriva ett Reflektionsdokument. Se vidare instruktioner nedan.
• Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt även läsa övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.

1) Reflektionsdokumentet
Det är svårt att besvara frågor där man ska avgöra nyttan av en viss kurs långt innan man har en aaaning om vad man vill bli och vad man vill jobba med när man är färdig med sin utbildning. Tanken är inte heller att denna kurs ska utgöra en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. På senare tid har vi därför valt att i högre utsträckning lägga tyngdpunkten på att låta er vända blicken inåt och i lite friare former funderar över eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.

Därför ska du i friare form skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 2/Reflektions-mall period-2.doc)

Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
• Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
• Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna i fet stil ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i (det är inte en hinderbana – du måste inte svara på alla frågor).

Du ska utöver detta i friare form skriva ytterligare en ca 1 sida lång "meta-reflektion" i fri text (ca 400 ord) och med utgångspunkt (eller "inspiration") från någon eller några av frågorna nedan:

• Lär jag mig för att klara tentan eller lär jag mig för livet?
o Vad betyder mitt svar för hur jag prioriterar mina studier eller hur jag prioriterar annat framför mina studier?
o Borde jag ändra min studieteknik utifrån mitt svar ovan?
• Vad är det egentligen som man lär sig som är av värde när man läser på KTH?
• Vad lägger jag mest tid på vad beträffar mina studier, det jag har lätt för och tycker är roligt eller det jag har svårt för och tycker är jobbigt?
• Jag tycker att jag lägger för mycket/lagom/för lite tid på mina studier, för att…
• Vilka sätt att examinera kurser tycker jag är bäst och varför?
o Vilka sätt att examinera kurser är mest effektiva för att jag i efterhand ska komma ihåg det som är viktigt i kursen?
• Tror jag att jag i efterhand – efter några år i arbetslivet – kommer att vara nöjd med hur jag disponerade min tid under studietiden på KTH eller finns det sådant som jag misstänker att jag kommer att ångra?
• Utomeuropeiska studenter betalar 145.000 kronor per år för att studera på KTH. Vad får de för pengarna? På vilket sätt skulle min attityd och mina (studie-)vanor vara annorlunda om jag var tvungen att betala (motsvarande eller mindre) pengar för att få tillgång till högre utbildning?

2) Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument
Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du går i ettan och inte gjort detta tidigare eller om du har gjort det tidigare men är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument.

OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!
OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-2 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).

Dessa instruktioner är sena. Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet kommer denna gång därför att vara olika – de 13/36 grupper som ska träffas fredagen den 20 januari ska ladda upp sina dokument till Bilda senast torsdagen den 19 januari kl. 12 - dagen innan dessa grupper ska ses. Övriga grupper ska ladda upp sina dokument till Bilda senast måndagen den 23 januari.

OBS! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektionsdokument!

Proint-karma
Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!

Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Lycka till!

/Daniel Pargman

--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

torsdag 12 januari 2012

DM1578 - Proint-information med datum och tider för semiarium 2

Hej.

Årets andra seminarium i den programintegrerande kursen kommer att genomföras inom kort (fre 20 januari respektive ons 25 januari).

Tidigare har temat för den andra proint-semiariet varit "elektroniska portföljer", men vi har sent omsider bestämt oss för att skjuta det temat till den frivilliga fortsättningskursen som följer efter proint för de som går i årskurs 4 och 5 (DM2532 Arbetslivsintegrerande kurs i medieteknik). De som går årskurs 1 och 2 har helt enkelt inte så himla mycket som de kan lägga i en elektronisk portfölj...

Därför kommer det att dröja lite till innan ni får själva uppgiften till seminarium två och det kommer tyvärr att bli lite knappt om tid, men som vanligt kommer seminarieuppgiften att bestå av två delar och ni kan för all del direkt börja med att skriva reflektionsdelen (som handlar om de kurser ni läste under period 2). Ni kan *vad beträffar reflektionsdelen* utgå från de instruktioner som ni fick inför seminarium 1 (som finns tillgängliga i Bilda: "Dokument/Seminarium 1/1110 Sem 1 instruktioner").

Nedan följer schemat (tider och platser) för seminarium 2:


Tid och plats för seminarium 2
-----------------------------------

Christer Lie
Grupp 1 - on 25 januari 10.40-12.00 i 1535
Grupp 2 - fre 20 januari 14.20-15.40 i 1537
Grupp 3 - on 25 januari 08.00-09.20 i 1535
Grupp 4 - on 25 januari 09.20-10.40 i 1535

Leif Handberg
Grupp 5 - XX januari XX-XX i XX (se kommentar nedan)
Grupp 6 - on 25 januari 13.00-14.20 i 1625
Grupp 7 - on 25 januari 14.20-15.40 i 1625
Grupp 8 - on 25 januari 15.40-17.00 i 1625

Daniel Pargman
Grupp 9 - on 25 januari 14.20-15.40 i 1439
Grupp 10 - fre 20 januari 09.20-10.40 i 1439
Grupp 11 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1439
Grupp 12 - on 25 januari 13.00-14.20 i 1439

Trille Fellstenius
Grupp 13 - on 25 januari 10.40-12.00 i 4423
Grupp 14 - fre 20 januari 09.20-10.40 i 1635
Grupp 15 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1635
Grupp 16 - on 25 januari 09.20-10.40 i 4423

Leif Dahlberg
Grupp 17 - fre 27 januari 13.00-14.20 i 1625
Grupp 18 - to 26 januari 11.00-12.20 i 1625
Grupp 19 - fre 27 januari 09.20-10.40 i 1625
Grupp 20 - fre 27 januari 10.40-12.00 i 1625

Alex Jonsson
Grupp 21 - on 25 januari kl 14.20-15.40 i 4423
Grupp 22 - fre 20 januari kl 13.00-14.20 i 1625
Grupp 23 - fre 20 januari kl 14.20-15.40 i 1625
Grupp 24 - on 25 januari kl 13.00-14.20 i 4423

Cecilia Teljas
Grupp 25 - on 25 januari 13.00-14.20 i 1635
Grupp 26 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1537
Grupp 27 - fre 20 januari 13.00-14.20 i 1537
Grupp 28 - on 25 januari 10.40-12.00 i 1635

Pernilla Josefsson
Grupp 29 - on 25 januari 09.20-10.40 i 1635
Grupp 30 - fre 20 januari 09.20-10.40 i 1625
Grupp 31 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1625
Grupp 32 - on 25 januari 08.00-09.20 i 1635

Björn Hedin
Grupp 33 - on 25 januari 15.40-17.00 i 1635
Grupp 34 - fre 20 januari 13.00-14.20 i 1635
Grupp 35 - fre 20 januari 14.20-15.40 i 1635
Grupp 36 - on 25 januari 14.20-15.40 i 1635


Kommentar: Leif Handberg kommer att själv schemalägga tid och plats för mötet med grupp 5 och kommunicera detta direkt till er.


Q: Hjälp, jag kan inte komma när min grupp ska träffas, vad gör jag?
A: Du ska helst vara med när just din grupp ska träffas, men om du absolut inte kan så har du möjlighet att byta till någon av de övriga tre grupper som din grupphandledare (lärare) förestår. Ta kontakt direkt med din grupphandledare och meddela detta. Ta inte kontakt med Daniel Pargman (kursansvarig) annat än om du är med i en av hans 4 grupper.

Q: Hjälp, ingen av dessa fyra tider passar mig, vad gör jag?
A: Du gör vad du kan; läser instruktionerna, genomför uppgiften och laddar upp den i Bilda enligt instruktionerna. Meddela din grupphandledare att du inte kan närvara och förbered dig på att få en restuppgift i slutet av läsåret.

Q: Jag råkade radera detta mail, hur gör jag för att få informationen igen?
A: Alla mail med information och instruktioner (som till exempel detta mail) publiceras automatiskt på kursens blogg, <http://dm1578.blogspot.com>. Gå dit och leta upp gamla meddelanden för att hitta den information du letar efter eller för att återuppliva kursens höjdpunkter.


Hälsningar

/Daniel Pargman


--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.