tisdag 29 november 2011

DM1578 Proint - Future of Media 9 december

Hej.

Som en del av den Programintegrerande kursen är ni alla inbjudna till slutpresentationen i sistaåresstudenternas stora projektkurs "Future of Media" fredagen den 9 december kl 13.00 - 16.00 i sal F2. [Översättning: alla som följer proint måste gå på denna presentation - frånvaro noteras och kompletterande uppgifter kommer att portioneras ut i slutet av läsåret.]

Årets tema i kursen har varit "Future of Radio/Radio of the Future" och sistaårsstudenterna har jobbat med denna kurs och detta tema under hela hösten. Inte mindre än 11 projektgrupper kommer att redovisa sina resultat i form av 10-minuterspresentationer som inte sällan presenteras med hjälp av multimedialt stöd (filmer, radio etc.).

Alla studenter som följer proint kommer själva att läsa kursen "Future of Media" sista året på utbildningen. Tidigare teman har bland annat varit "Framtidens bok", "Framtidens TV", "Framtidens datorspel" och "Framtidens musik".

För mer information, se http://fom.csc.kth.se/futureofradio/


Välkomna!

/Daniel Pargman


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

torsdag 17 november 2011

Intresseanmälan Vetenskap och Konst

Allmän förfrågan om intresse för framtida samarbetsprojekt med de konstnärliga högskolorna

Hej studenter!
Historiskt har vi haft en del aktiviteter tillsammans med de konstnärliga högskolorna i Stockholm.

Dessa är nu:
Dans- och Cirkushögskolan (DOCH)
(på KTH Campus)
Operahögskolan (OH)
(på KTH Campus)
Musikhögskolan (KMH)
(två kvarter bort på Valhallavägen)
Stockholms Dramatiska Högskola (STDH)(tidigare DI+Teaterhögskolan)
(andra änden på Valhallavägen)
Konsthögskolan (KKH)
(Skeppsholmen)
Konstfack (Konstfack)
(Telefonplan, dvs 11 stationer med röda linjen)

Vi kommer i framtiden att på olika sätt öka detta samarbete, bland annat genom att skapa kursprojekt tillsammans med grupperingar av studenter från en eller flera av ovanstående. Parallellt med detta kommer även samarbete inom forskning att öka.

Ibland kan vi göra det inom ramen för befintliga kurser, ibland kan vi använda den individuella kursen, i framtiden kan vi komma att utveckla nya kurser, och slutligen finns alltid möjligheten att göra KEX- eller EX-jobb med tema inom området. Det är inte alltid som det kommer att vara saker som går att genomföra i kursformat, men då gör vi det ändå bara för att det är kul och lärorikt, och för att skapa kontakter.

Vi vill nu kunna sammanställa en lista med de av er studenter som är intresserade av att få information om, samt inbjudan att deltaga i, denna typ av aktiviteter. Beroende på vad det är för aktivitet så kommer vi i förekommande fall att behöva ha ett visst urval.

Vill du vara med på en sådan sändlista skall du skicka ett mail till leifh@kth.se, som skall innehålla:
-I ämnesraden skall det stå "Intresseanmälan Vetenskap och Konst"
-Namn
-Årskurs/inriktning
-Motivering till varför du är intresserad
-Speciella färdigheter/erfarenheter som kan vara bra att känna till

Hälsningar
/Lektor Leif

onsdag 9 november 2011

DM1578 Proint - boka 9 december efter lunch!

Hej.

Alla 36 proint-grupper har genomfört sina seminarier nu. Nästa proint-tillfällen infaller först i januari (Fre 20 samt ons 25 januari).

Det finns dock ett moment till under denna termin och det är att närvara på sistaårsstudenternas slutredovisning på deras stora projektkurs "Future of media" fredagen den 9 december efter lunch (13-16) i sal F2. Ni kommer att få mer information senare, men skriv in detta i era kalendrar direkt!

Eftersom projektkursen "Future of media" har flyttat från vår- till höstterminen har varken 1:orna eller 2:orna hört en sådan presentation tidigare (senaste presentationen genomfördes i slutet av VT2010).

Hälsningar

/Daniel Pargman


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.