måndag 27 augusti 2012

Proint 28/8 + programansvar

Hej!
Först ursäkta till er som av någon anledning inte längre följer kursen. Maila gärna mig så blir ni borttagna.

Till övriga: Välkomna till årets prointomgång! Åtminstone initialt kommer det vara jag som håller i kursen i år. Årets kursomgång är "under construction", och mer info följer senare, men för er som är nyfikna är de preliminära temata som ska avhandlas i år

1) Studiebesök hos alumner
2) Studieteknik
3) Studiebesök hos alumner del två
4) Kvalitet i utbildningen.

Anledningen till att jag mailar nu är dock av sovmorgonskaraktär, vissa kanske sett att det är schemalagt en föreläsning i morgon bitti 28/8. Den är ENDAST för nya studenter, ni äldre studenter förväntas INTE komma utan har SOVMORGON.

Slutligen kan jag också passa på att tacka för min tid som programansvarig. Sedan sommaren är vår nye professor Haibo Li på plats och han tar nu enligt plan över programansvarighatten. Han nås på haiboli@kth.se. Vi kommer dock köra parallellt speciellt under hösten för att göra en så bra överlämning som möjligt.

Mvh Björn Hedin

--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

fredag 11 maj 2012

Proint-instruktioner inför seminarium 4

Hej.

Nedan följer instruktionerna inför seminarium 4 dels som text och dels i form av en bilaga (pdf). Instruktionerna samt ett mall-dokument finns också tillgängliga för nedladdning från Bilda/Dokument/Seminarium 4.

Deadline för att lämna in era Reflektionsdokument är måndagen den 21 maj vid lunch.

Hälsningar

/Daniel Pargman

-----------------------


DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 4 (maj 2012)

Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Denna gång består den tematiska uppgiften av att göra ett studiebesök på ett medieteknik-företag och sedan skriva en kort rapport om detta besök.

Till seminarium 4 ska du göra fyra saker:

1. Läsa igenom detta dokument noggrant.

2. Genomföra ett studiebesök (notera att alla utskickade mail med proint-instruktioner alltid finns "arkiverade" på < http://dm1578.blogspot.se/>)

3. Skriva ett Reflektionsdokument. Detta Reflektionsdokument ska innehålla två delar; en kursreflektionsdel och en temadel. Se vidare instruktioner nedan.

4. Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt läsa övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.Allmänt om kursen och årets tema
---------------------------------------

Denna kurs går på 1/25-delsfart i tre år. Kursen (7 hp) "ska" motsvaras av en arbetsinsats på 185 timmar. Detta motsvarar 15+ timmar per period/kvartal.Reflektionsdokumentet – kursreflektionsdelen
-----------------------------------------------------

Det är inte meningen att detta ska vara en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. Vänd blicken inåt och fundera i lite friare former över ditt eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.

Skriv i friare form 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 4/Reflektions-mall period-4.doc)

Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vilken är kursernas plats i din utbildning? Varför tror du att dessa kurser ingår i utbildningen?
o Hur tror du att (det du lärt dig i) kursen kan komma till användning senare i din utbildning eller senare i livet?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
• Vilka val har du gjort inför nästa år? (← OBS, NY FRÅGA!)
• Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
• Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna i fet stil ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i.Reflektionsdokumentet – temadelen
-----------------------------------------

Förutom studiebesöket finns det även en uppföljning av en uppgift som du fick på seminarium 3.

1) Till proint-seminarium 3 skulle du ange en ny vana som du ville lägga dig till med i 30 dagar och en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med och som du ville vänja dig av med. Gå tillbaka till ditt föregående Reflektionsdokument och se vad du lovade. Klipp in det i detta dokument och kommentera! Vad lovade du? Hur gick det? Från instruktionerna till det förra seminariet:

-----------

• Utifrån listan ovan med 50 tips, Matt Cutts korta TED talk och dina egna (studie-)relaterade vanor och beteenden ska du efter seminariet och under 30 dagar framåt dels lägga dig an med en ny vana och dels ta bort en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med.
• Till seminariet ska du skriva ner vilka dessa två vanor är. Analysera, diskutera och förklara också hur du resonerade och varför du valde just dessa vanor, samt också hur du ska gå tillväga för att hålla dina två löften under de nästföljande 30 dagarna!

OBS! På seminarium 4 (i slutet av maj) ska du redovisa hur det har gått med denna övning!

-----------


2) Efter ditt studiebesök ska du skriva en rapport på ca 2 sidor (600 – 1000 ord). Du kan välja att utveckla/reflektera över några av frågorna nedan, med du måste också ta dig an den sista frågan nedan. Du har förstås frihet att skriva om saker bortom frågorna nedan också.
• Hur såg vägen ut från KTH/Medieteknik till näringslivet och till det nuvarande jobbet ut för den person du besökte? Var vägen "rak" eller "krokig"?
• Vad gör personen på företaget? Vilken är kopplingen till det han/hon läste på KTH? Är koppling stark eller svag?
• Gav personen några tips eller råd som du tycker var vettiga (eller inte)?
• Vad gör företaget? Är det stort eller litet, nytt eller gammalt? Jobbar det (många) andra från medieteknik där? Är kopplingen mellan företaget och KTH eller företaget och medieteknik stark eller svag?
• Vad drar du själv för slutsatser av svaren på frågorna ovan? Hur kopplar du studiebesöket till dig själv och dina egna studier? Har studiebesöket förändrat hur du ser på något som har med KTH/Medieteknik/dina studier att göra? Eller har det tvärt om förstärkt det du redan tyckte innan? Och exakt vad var det i så fall som du tyckte innan?Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument
-------------------------------------------------------------------

Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du har glömt bort hur man gör, gjort fel tidigare eller är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument/Seminarium 1.

OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!

OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-4 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).

Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet är samma för alla grupper - två vardagar innan de första grupperna ska ses, det vill säga måndagen den 21 maj vid lunchtid (klockan 12).

OBS! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektionsdokument!Proint-karma
---------------

Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt Reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!

Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Lycka till!

/Daniel Pargman
--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

torsdag 10 maj 2012

Proint-instruktioner: Tid och plats för seminarium 4

Hej student.

Årets fjärde seminarium i den programintegrerande kursen (dm1578) kommer att genomföras om två veckor (onsdagen den 23:e respektive fredagen den 25:e maj).

Nedan följer schemat (tider och platser) för seminarium 4. Instruktionerna inför seminariet kommer att skickas inom kort (dvs. imorgon, troligtvis på förmiddagen).Tid och plats för seminarium 4
-----------------------------------

Christer Lie
Grupp 1 - fre 25 maj kl 10.40-12.00 i R1 (Leif H)
Grupp 2 - on 23 maj kl 14.20-15.40 i 1439 (Daniel)
Grupp 3 - fre 25 maj kl 13.00-14.20 i 1625 (Björn)
Grupp 4 - fre 25 maj kl 14.20-15.40 i 1625 (Björn)
Kommentar: Christer är i Kina i en månad och kan inte träffa sina grupper. Andra lärare går in och tar tillfälligt dessa seminariegrupper. Om ni är osäkra på var R1 är får ni höra av er till Leif H för instruktioner.

Leif Handberg
Grupp 5 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i R1
Grupp 6 - on 23 maj kl 12.00-13.20 i R1
Grupp 7 - fre 25 maj kl 09.20-10.40 i R1
Grupp 8 - on 23 maj kl 09.20-10.40 i R1
Kommentar: Om ni är osäkra på var R1 är får ni höra av er till Leif H för instruktioner.

Daniel Pargman
Grupp 9 - on 23 maj kl 09.20-10.40 i 1439
Grupp 10 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i 1439
Grupp 11 - on 23 maj kl 13.00-14.20 i 1439
Grupp 12 - on 23 maj kl 08.00-09.20 i 1439

Trille Fellstenius / Olle & Olov
Grupp 13 - on 23 maj 13.00-14.20 i 1625 (Olle)
Grupp 14 - on 23 maj 15.40-17.00 i 1439 (Olle)
Grupp 15 - må 28 maj 10.40-12.00 i 1635 (Olov)
Grupp 16 - må 28 maj 09.20-10.40 i 1635 (Olov)
OBS! Trille har slutat på Medieteknik och ersätts under våren av nuvarande grundutbildningsansvarig på CSC, Olle Bälter (grupp 13 och 14) och tillträdande grundutbildningsanvarig på CSC, Olov Engwall (grupp 15 och 16).

Leif Dahlberg
Grupp 17 - on 23 maj kl 13.00-14.20 i 1535
Grupp 18 - on 23 maj kl 14.20-15.40 i 1535
Grupp 19 - on 23 maj kl 15.40-17.00 i 1535
Grupp 20 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i 1535

Alex Jonsson
Grupp 21
Grupp 22
Grupp 23
Grupp 24
Kommentar: Alex är bortrest och kommer att själv schemalägga dessa seminarier samt därefter sprida information om tid och plats till dessa grupper

Cecilia Teljas
Grupp 25 - on 23 maj kl 13.00-14.20 i 1635
Grupp 26 - on 23 maj kl 14.20-15.40 i 1635
Grupp 27 - on 23 maj kl 15.40-17.00 i 1635
Grupp 28 - on 23 maj kl 10.40-12.00 i 1635

Pernilla Josefsson
Grupp 29 - to 31 maj 08.00-09.20 i 1635
Grupp 30 - to 31 maj 10.40-12.00 i 1635
Grupp 31 - to 31 maj 13.00-14.20 i 1635
Grupp 32 - on 30 maj 13.00-14.20 i 1625
Kommentar: Pernilla är bortrest under vecka 21 och träffar sina grupper veckan efter.

Björn Hedin
Grupp 33 - fre 25 maj kl 09.20-10.40 i 1625
Grupp 34 - fre 25 maj kl 10.40-12.00 i 1625
Grupp 35 - må 28 maj kl 10.00-11.20 i 1535
Grupp 36 - fre 25 maj kl 08.00-09.20 i 1625


--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Proint - koordination inför studiebesöken

Hej.

Detta är sista mailet angående studiebesöken. Detta mail kommer att inom kort följas av mail om uppgiften inför seminarium 4 (reflektionsdokumentet), samt info tid och plats för gruppernas seminarier.

Nedan finns info som 1) berör alla samt 2) till de som ännu inte ha skrivit upp sig på något studiebesök.


1) Till alla

Alla studiebesök koordineras av en student. Hen har kontaktat företaget/alumnen ifråga och stämt av tid och plats. Hen ska sedan skicka denna info vidare till alla andra som ska på det studiebesöket. De som genomför studiebesök denna vecka borde redan ha fått den info ni behöver och ni andra borde få info om ert studiebesök i dagarna eller senast i helgen. Om ni inte har fått den info ni behöver inför ert studiebesök så är det dessa studenter som ni ska kontakta:

Ayond On 9 kl 9-11 Tove Johansson <tovejo@kth.se>
Prototyp To 10 kl 10-12 Pedro Hernandez <pfhrj@kth.se>
AdLibris To 10 kl 13-15 Julia Gerhardsen <juliage@kth.se>
Expressen To 10 kl 13-15 Philip Ulrich <philipu@kth.se>
Prototyp To 10 kl 14-16 David Nylander <davidnyl@kth.se>
Microsoft Fre 11 kl 9-11 Olof Lindman <olindman@kth.se>
Kapero Fre 11 kl 13-15 Johanna Andersson <jand3@kth.se>
Accedo Fre 11 kl 15-17 Jussi Svensson <jussis@kth.se>
TV4 Må 14 kl 14-16 Isabella Arningsmark <iar@kth.se>
Ericsson Ti 15 kl 10-12 Douglas Thörn-Persson <dtp@kth.se>
Spotify Ti 15 kl 14-16 Charlotte Åbyhammar <caby@kth.se>
Accedo Ti 15 kl 14-16 Clas Engström <claseng@kth.se>
Kapero On 16 kl 9-11 Axel Hammarbäck <axelha@kth.se>
Schibsted On 16 kl 9-11 Niklas Berg <nbergq@kth.se>
Omanovic On 16 kl 10-12 Oscar Friberg <ofri@kth.se>
Funka Nu On 16 kl 10-12 Henrik Bygdeman <hbyg@kth.se>
Skype On 16 kl 13-15 Ragnar Schön <rschon@kth.se>
Sjöland&T On 16 kl 13-15 Anton Warnhag <awarnhag@kth.se>
Avalon On 16 kl 14-16 Karin Hellman <khellman@kth.se>2) Till de som (eventuellt) ännu inte ha skrivit upp sig på något studiebesök.

Listorna tar ner imorgon (fredag) vid lunch. Det finns (oftast endast ett fåtal) platser kvar på följande studiebesök:

Kapero Fre 11 kl 13-15
Kapero On 16 kl 9-11
Funka Nu On 16 kl 10-12
Sjöland&T On 16 kl 13-15
Avalon On 16 kl 14-16Hälsnignar

/Daniel--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 8 maj 2012

Några förhållningsregler inför studiebesöken

Hej!

Jag tänkte påminna om att det är viktigt för er själva och för medstudenter att ni gör ett bra intryck på studiebesöken, dvs är i tid, lyssnar på vad de har att säga och "uppför" er allmänt bra. Ju bättre intryck ni som kollektiv gör desto större möjligheter till jobb/exjobb/diverse på företaget framöver. Förra året var det bra, men förr-förra fick vi följande brev från en alumn, och sådant vill vi ju undvika.


"Första året jag tog emot studenter var det jättetrevligt, men förra året fick jag ta emot en stor grupp till större delen ointresserade [studenter] och tyvärr var mitt intryck att de både betedde sig och klädde sig på ett sätt som gör att jag inte vill ta in dem i på vårt kontor igen. Vi har jobbat ganska hårt för att bygga upp medieteknik som varumärke i näringslivet: jag försöker alltid övertala mina arbetsgivare att i vår rekrytering också rikta oss till medieteknikstudenter, jag nämner alltid att jag läst medieteknik och vilken bra profil vi har och vilka intressanta studenter det finns där. Studenterna måste tänka på att de representerar medieteknik när de kommer till våra arbetsplatser!! Jag menar naturligtvis inte att folk ska komma i kostym eller uppklädda, bara att de ska tänka på oss som en framtida kontakt och kanske till och med arbetgivare och på att de intryck som de lämnar på kontoret de besöker kommer att påverka hur företagen ser på medieteknik."

Mvh Björn

--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Proint - VIKTIGT - fyra nya studiebesök

Hej.

Det var ett väldigt tryck på anmälningslistorna igår. Efter en dag finns det endast platser kvar på ett enda studiebesök (14 av 15 listor är alltså fulltecknade och nedtagna). Vi kan ha underskattat antalet studenter som följer kurser (förklaring: det finns många "spökstudenter" som läser kursen på pappret men som aldrig dyker upp på några aktiviteter).

Därför har vi fixat fyra extra studiebesök med kort varsel. Ni kan anmäla er till dessa studiebesök *under dagen* - fram till kl 15.00 idag tisdag 8 maj - genom att helt enkelt skicka ett mail till pargman@kth.se.

OBS!!! Om du redan har anmält dig till ett annat studiebesök måste du meddela vilket så att du kan strykas från den listan!

Den som anmäler sig först till ett nytt studiebesök blir också ansvarig för att koordinera studiebesöket (mer info följer till dessa personer). Det finns plats för 12 personer per studiebesök och de fyra nya ni har att välja mellan är:

To 10 maj kl 13-15 Expressen (expressen.se)
Ons 16 maj kl 10-12 Omanovic Production (omanovic.se, filmproduktionsbolag)
Ons 16 maj kl 10-12 Funka Nu (funkanu.se, användbarhet för funktionshindrade)
Ons 16 maj kl 13-15 Sjöland & Thyselius (st.se, teknikkonsultföretag)


För kännedom så är det enda återstående studiebesöket där det i nuläget finns platser kvar:
Fre 11 kl 13-15 Kapero (kapero.se) Processkonsulter

OBS! I den mån det finns platser kvar efter klockan 15 idag på de fyra nya studiebesöken ovan - eller om det dyker upp platser när en del byter studiebesök så kommer jag att sätta upp anmälningslistorna en sväng till strax efter 15-tiden i eftermiddag utanför avdelningen för medieteknik (hus E plan 6).

Jag beklagar strulet i samband med studiebesöken men hoppas att ni alla hittar något som ni får utbyte av!

Hälsnignar

/Daniel


--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

lördag 5 maj 2012

DM1578 - VIKTIGT - Proint studiebesök

Hej.

Vi (ni) kommer att genomföra studiebesök på olika företag där medieteknik-alumner tar emot er under de följande två veckorna (från on 9 till fre 18 maj). Att genomföra ett studiebesök och kort skriva/rapportera om besöket är tema-uppgiften inför proint-seminarium 4 (slutet av maj, mer info kommer inom kort).

Tyvärr har det varit svårare än vanligt att hitta företag att besöka i år. Vi har haft många avhopp från företag som tagit emot studenter tidigare, med det har också tillkommit många nya spännande företag i år. För att teckna dig på ett studiebesök måste du rent fysiskt ta dig till avdelningen för medieteknik (hus E, plan 6) och teckna dig på de fysiska listor som kommer att sättas upp på väggarna vid entrén där nu på måndag 7 maj kl 07.00 på morgonen.

Det finns plats för 12 studenter på varje studiebesök och den som är uppskriven överst på listan blir automatiskt utsedd till kontaktperson (tar kontakt med medieteknikalumnen och sprider sedan info till övriga medlemmar i gruppen).

För närvarande finns det 11 företag (14 grupper) som du kan besöka. Dessvärre har vi två företag som gärna tar emot studenter men inte återkommit med datum och tid. Vi hoppas även att det kommer att tillkomma några extra företag i början av veckan. Jag kommer eventuellt att skicka ut kompletterande information i veckan, men det säkraste sättet är att ta en sväng förbi hus E någon dag in i veckan och kolla.

Nedan ser du de företag som du kan teckna dig för att göra ett studiebesök hos:

Ayond On 9 kl 9-11 Internetteknik, strategi
Prototyp Stockholm To 10 kl 10-12 Webteknik
AdLibris To 10 kl 13-15 Böcker
Prototyp Stockholm To 10 kl 14-16 Webteknik
Microsoft Fre 11 kl 9-11 Program
Kapero Fre 11 kl 13-15 Processkonsulter
Accedo Fre 11 kl 15-17 Interaktiva TV-tjänster
TV4 Må 14 kl 14-16 TV, digitala medier
Ericsson Ti 15 kl 10-12 Telecom, affärsutveckling
Spotify Ti 15 kl 14-16 Musik, gränssnitt
Accedo Ti 15 kl 14-16 Interaktiva TV-tjänster
Kapero On 16 kl 9-11 Processkonsulter
Skype On 16 kl 13-15 Ljudgruppen
Avalon Innovation On 16 kl 14-16 Brett konsultföretag

Kolla gärna upp företagen på webben. Undantaget är företaget Prototyp som är så nytt att de inte hunnit få upp en websida ännu.

Hälsningar

/Daniel Pargman


--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 20 mars 2012

Proint - problem med websida? ("50 tricks")

Hej.

Jag har nu fått klagomål från få, men från fler än två personer om att de inte kan nå websidan som det hänvisades till i instruktionerna, "50 tricks to get things done...".

Jag har inga problem att nå den här: http://www.lifehack.org/articles/productivity/50-tricks-to-get-things-done-faster-better-and-more-easily.html

Som en tjänst mot de av er som ändå har problem att nå sidan har jag klippt in hela texten nedan. Notera att på nätet finns det länkar som gått förlorade i texten nedan.

Hälsningar

/Daniel

We all want to get stuff done, whether it's the work we have to do so we can get on with what we want to do, or indeed, the projects we feel are our purpose in life. To that end, here's a collection of 50 hacks, tips, tricks, and mnemonic devices I've collected that can help you work better.

1 Most Important Tasks (MITs): At the start of each day (or the night before) highlight the three or four most important things you have to do in the coming day. Do them first. If you get nothing else accomplished aside from your MITs, you've still had a pretty productive day.

2 Big Rocks: The big projects you're working on at any given moment. Set aside time every day or week to move your big rocks forward.

3 Inbox Zero: Decide what to do with every email you get, the moment you read it. If there's something you need to do, either do it or add it to your todo list and delete or file the email. If it's something you need for reference, file it. Empty your email inbox every day.

4 Wake up earlier: Add a productive hour to your day by getting up an hour earlier — before everyone else starts imposing on your time.

5 One In, One Out: Avoid clutter by adopting a replacement-only standard. Every time you but something new, you throw out or donate something old. For example, you buy a new shirt, you get rid of an old one. (Variation: One in, Two Out — useful when you begin to feel overwhelmed by your possessions.)

6 Brainstorming: The act of generating dozens of ideas without editing or censoring yourself. Lots of people use mindmaps for this: stick the thing you want to think about in the middle (a problem you need to solve, a theme you want to write about, etc.) and start writing whatever you think of. Build off of each of the sub-topics, and each of their sub-topics. Don't worry about whether the ideas are any good or not — you don't have to follow through on them, just get them out of your head. After a while, you'll start surprising yourself with some really creative concepts.

7 Ubiquitous Capture: Always carry something to take notes with — a pen and paper, a PDA, a stack of index cards. Capture every thought that comes into your mind, whether it's an idea for a project you'd like to do, an appointment you need to make, something you need to pick up next time you're at the store, whatever. Review it regularly and transfer everything to where it belongs: a todo list, a filing system, a journal, etc.

8 Get more sleep: Sleep is essential to health, learning, and awareness. Research shows the body goes through a complete sleep cycle in about 90 minutes, so napping for less than that doesn't have the same effect that real sleep does (although it does make you feel better). Get 8 hours a night, at least. Learn to see sleep as a pleasure, not a necessary evil or a luxury.

9 10+2*5: Work in short spurts of 10 minutes, interrupted by 2 minute breaks. Use a timer. Do this 5 times an hour to stay on target without over-taxing your physical and mental resources. Spend those 2 minutes getting a drink, going to the bathroom, or staring out a window.

10 SMART goals: A rubric for creating and pursuing your goals, helping to avoid setting goals that are simply unattainable. Stands for: Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely.

11 SUCCES: From Chip and Dan Heath's book, Made to Stick, SUCCES is a set of characteristics that make ideas memorable ("sticky"): sticky ideas are Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional Stories.

12 Eat the Frog: Do your most unpleasant task first. Based on the saying that if the first thing you do in the morning is eat a frog, the day can only get better from then on.

13 80/20 Rule/Pareto Principle: Generally speaking, the 80/20 Principle says that most of our results come from a small portion of our actual work, and conversely, that we spend most of our energy doing things that aren't ultimately all that important. Figure out which part of your work has the greatest results and focus as much of your energy as you can on that part.

14 What's the Next Action?: Don't plan out everything you need to do to finish a project, just focus on the very next thing you need to do to move it forward. Usually doing the next, little thing will lead to another, and another, until we're either done or we run into a block: we need more information, we need someone else to catch up, etc. Be as concrete and discrete as possible: you can't "install cable", all you can do is "call the cable company to request cable installation".

15 The Secret: There is no secret.

16 Slow Down: Make time for yourself. Eat slowly. Enjoy a lazy weekend day. Take the time to do things right, and keep a balance between the rush-rush world of work and the rest of your life.

17 Time Boxing: Assign a set amount of time per day to work on a task or project. Focus entirely on that one thing during that time. Don't worry about finishing it, just worry about giving that amount of undivided attention to the project. (Variation: fixed goals. For example, you don't get up until you've written 1,000 words, or processed 10 orders, or whatever.)

18 Batch Process: Do all your similar tasks together. For example, don't deal with emails sporadically throughout the day; instead, set aside an hour to go through your email inbox and respond to emails. Do the same with voice mail, phone calls, responding to letters, filing, and so on — any routine, repetitive tasks.

19 Covey Quadrants: A system for assigning priorities. Two axes, one for importance, the other for urgency, intersect. Tasks are assigned to one of the four quadrants: not important, not urgent; not important, urgent; important, not urgent; and important and urgent. Purge the tasks that are neither important nor urgent, defer the unimportant but urgent ones, try to avoid letting the important ones become urgent, and as much as possible work on the tasks in the important but not urgent quadrant.

20 Handle Everything Once: Don't set things aside hoping you'll have time to deal with them later. Ask yourself "What do I need to do with this" every time you pick up something from your email list, and either do it, schedule it for later, defer it to someone else, or file it.

21 Don't Break the Chain: Use a calendar to track your daily goals. Every day you do something, like working out or writing 1,000 words, make a big red "X". Every day the chain will grow longer. Don't break the chain! That is, don't let any non-X days interrupt your chain of successful days.

22 Review: Schedule a time with yourself every week to look over what you've done that week and what you want to do the next week. Ask yourself if there are any new projects you should be starting, and if what you're working on is moving you closer to your goals for your life.

23 Roles: Everyone fills several different roles in their life. For instance, I'm a teacher, a student, a writer, a step-father, a partner, a brother, a son, an uncle, an anthropologist, and so on. Understanding your different roles and learning to keep them distinct when necessary can help you keep some sense of balance between them. Make goals around the various roles you fill, and make sure that your goals fit with your goals in other roles.

24 Flow: The flow state happens when you're so absorbed in whatever you're doing that you have no awareness of the passing of time and the work just happens automatically. It's hard to trigger consciously, but you can create the conditions for it by allowing yourself a block of uninterrupted time, minimizing distractions, and calming yourself.

25 Do It Now: Fight procrastination by adopting "do it now!" as your mantra. Limit yourself to 60 seconds when making a decision, decide what you're going to do with every input in your life as soon as you encounter it, learn to make bold decisions even when you're not really sure. Keep moving forward.

26 Time Log: Lawyers have to track everything they do in the day and how long they do it so they can bill their clients and remain accountable. You need to be accountable to yourself, so keep track of how much time you really spend on the things that are important to you by tracking your time.

27 Structured Procrastination: A strategy of recognizing and using one's procrastinating tendencies to get stuff done. Items at the top of top of the list are avoided by doing seemingly less difficult and less important tasks further down the list — making the procrastinator highly productive. The trick is to make sure the items at the top are apparently urgent — with pressing deadlines and apparently large consequences. But, of course, they aren't really all that urgent. Structured procrastination requires a masterful skill at self-deception, which fortunately bigtime procrastinators excel at.

28 Personal Mission Statement: Write a personal mission statement, and use it as a guide to set goals. Ask if each goal or activity moves you closer to achieving your mission. If it doesn't, eliminate it. Periodically review and revise your mission statement.

29 Backwards Planning: A planning strategy that works from the goal back to your next action. Start with the end goal in mind. What do you have to have in place to accomplish it? OK, now what do you have to have in place to accomplish what you have to have in place to accomplish your end goal? And what do you have to have in place to accomplish that? And so on, back to something you already have in place and/or can put in place immediately. That's your next action.

30 Tune Out: Create a personal privacy zone by wearing headphones. People are much more hesitant to interrupt someone wearing headphones. Note: actually listening to music through your headphones is optional — nobody knows but you.

31 Write It Down: Don't rely on your memory as your system. Write down the things you need to do, your schedule, anything you might need to refer to, and every passing thought so you can relax, knowing you won't forget. Use your brain for thinking, use paper or your computer for keeping track of stuff.

32 Gap Time: The little blocks of time we have during the day while waiting for the bus, standing in line, waiting for a meeting to start, etc. Have a list of small, 5-minute tasks that you can do in these moments, or carry something to read or work on to make the most of these spare minutes.

33 Monotasking: We like to think of ourselves as great multitaskers, but we aren't. What we do when we multitask is devote tiny slices of time to several tasks in rapid succession. Since it takes more than a few minutes (research suggests as long as 20) to really get into a task, we end up working worse and more slowly than if we devoted longer blocks of time to each task, worked until it was done, and moved on to the next one.

34 Habits: Habits are as much about the way we see and respond to the world as about the actions we routinely take. Examine your own habits and ask what they say about your relation to the world — and what would have to change to create a worldview in which your goals were attainable.

35 Triggers: Place meaningful reminders around you to help you remember, as well as to help create better habits. For example, put the books you need to take back to the library in front of the door, so you can't leave the house without seeing them and remembering they need to go back.

36 Unclutter: Clutter is anything that's out of place and in the way. IT's not necessarily neatness — someone can have a rigorously neat workspace and not be able to get anything done. It's being able to access what you need, when you need it, without breaking the flow of your work to find it. Figure out what is "clutter" in your working and living spaces, and fix that.

37 Visualize: Imagine yourself having accomplished your goals. What is your life like? Are you who you want to be? If not, rethink your goals. If so, then visualize yourself taking the steps you need to take to get there. You've got yourself a plan; write it down and do it.

38 Tickler File: A set of 43 folders, labeled 1 – 31 and January – December, used to remind us of tasks we need to do on a specific day. For instance, if you have a trip on March 23rd, you'd put your itinerary, tickets, and other material in the "March" folder. At the start of each month, you move the previous month's folder to the back. On March 1st, you'd transfer your travel information into the "23″ folder. Each day, you move the previous day's folder to the back. On the 23rd, the "23″ folder will be at the front, and everything you need that day will be there for you.

39 ToDon't List: A list of things not to do — useful for keeping track of habits that lead you to be unproductive, like playing online flash games.

40 Templates: Create templates for repetitive tasks, like letters, customer reply emails, blog posts, etc.

41 Checklists: When planning any big task, make a checklist so you don't forget the steps while in the busy middle part of doing it. Keep your checklists so you can use them next time you have to do the same task.

42 No: Learning to say "no" — to new commitments, to interruptions, to anything — is one of the most valuable skills you can develop to keep you focused on your own commitments and give you time to work on them.

43 Unschedule: Schedule all your fun activities and personal life stuff (the stuff you want to do) first. Fill in whatever time's left over with uninterrupted blocks of work. Write those into your schedule after you've completed them. Reward yourself after every block of quality, focused work.

44 Purge: Regularly go through your existing commitments and get rid of anything that is either not helping you advance your own goals or is a regular "sink" of time or energy.

45 One Bucket: Minimize the places you collect new inputs in your life, your "buckets". Ideally have one "bucket" where everything goes. Lots of people experience an incredible sense of relief when everything they need to think about is collected in one place in front of them, no matter how big the pile.

46 50-30-20: Spend 50% of your working day on tasks that advance your long-term, life goals, spend 30% on tasks that advance your middle-term (2-years or so) goals, and the remaining 20% on things that affect only the next 90 days or so.

47 Timer: Tell yourself you will work on a project or task, and only that project or task, for a set amount of time. Set a timer (use a kitchen timer, or use a countdown timer on your computer), and plug away at your work. When the timer goes off, you're done — move on to the next project or task.

48 Do Your Worst: Give yourself permission to suck. Relieve the pressure of needing to achieve perfection in every task on the first run. Promise yourself you'll go back and fix any problems later, but for now, just run wild.

49 Make an Appointment with Yourself: Schedule time every week or so just for you. Consider the state of your life: what's working? What isn't working? what mistakes are you making? what could you change? Give yourself a chance to get to know you.

50 [This space left intentionally blank]: This is a big list, sure, but it's not an exhaustive one. The last space is left for you to fill in. What works for you? What would you like to share with the rest of the lifehack.org community? Let us know in the comments — or write your own list and link back to us!

--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 13 mars 2012

Proint - förbättrad kvalitet på dokumentet ni ska läsa

Hej.

Jag fick ett klagomål på kvaliteten på den pdf-fil som ni ska ladda ner och läsa.

Jag har letat upp, tagit hem och laddat upp en mycket finare fil till Bilda nu. Om ni redan har hunnit ladda ner Steel bör ni för era ögons och läsupplevelsens skull alltså gå tillbaka och göra om det. Filen "Steel.pdf" har nu ersatts av "Steel a.pdf" samt "Steel b.pdf" och ni hittar dem båda i Bilda (Dokument/Seminarium 3)

Hälsningar

/Daniel

--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Proint-uppgift till seminarium 3 (mars)

Hej.

Igår fick ni information om schemat (dagar, tider och platser) för seminarium 3 i den programintegrerande kurser (DM1578). I detta mail följer instruktionerna inför seminarium 3.

Du kan del av instruktionerna dels i form av en (lång) text. Du får dem även som bilaga till detta mail (pdf-fil, trevligare formaterat och lättare att läsa). Om du tappar bort detta mail finns instruktionerna även tillgängliga i Bilda (Dokument/Seminarium 3) samt på kursbloggen (dm1578.blogspot.com)

Deadline för att lämna in era Reflektionsdokument är torsdag den 22 mars klockan 12 på dagen. Vi är medvetna om att det är tentavecka just nu, men läs ändå gärna instruktionerna omgående, även om du inte förbereder dig inför seminariet och gör själva uppgiften förrän senare!

Hälsningar

/Daniel Pargman


--------


DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 3 (mars 2012)

Att övervinna dina prokrastineringstendenser


Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.


Det har framförts klagomål på att detta dokument är för långt för att man ska kunna läsas det på en smartphone. Vi föreslår därför att du inte läser detta dokumentet på en smartphone utan istället väljer att skriva ut det på papper eller läsa det på en större skärm.


Till seminarium 3 ska du göra fyra saker:

1. Läsa igenom detta dokument noggrant. Instruktionerna skiljer sig lite mer än vanligt och notera då speciellt ändringar i frågorna i kursreflektionsdelen, ökningen i omfång på er inlämning (temadelen) samt givetvis de specifika instruktionerna för just detta seminarium.

2. Läsa dessa två texter och se på dessa två korta filmer:
• En mycket underhållande (4 minuter lång) film om "the meaning of procrastination": http://www.youtube.com/watch?v=37wR_TWdVy0
• Piers Steel, "The nature of procrastination" (2007). Kommentar: du ska bara läsa inledning och diskussion (10 sidor) i denna totala sammanfattning av allt du någonsin velat veta om prokrastinering (och lite till). Full med fakta och därmed också lite tung att ta sig igenom. Texten finns tillgänglig i Bilda (Dokument/Seminarium 3/Steel.pdf).
• Nicholas Carr, "Is Google making us stupid" (2008). Uppmärksammad och omdiskuterad text som handlar om "vad Internet gör med våra hjärnor". Finns online: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/
• Matt Cutts TED talk (3 ½ minuter långt) om att lägga sig till med nya vanor: http://www.ted.com/talks/matt_cutts_try_something_new_for_30_days.html

3. Skriva ett Reflektionsdokument. Detta Reflektionsdokument ska innehålla två delar; en kursreflektionsdel och en temadel. Notera att temadelen består av flera deluppgifter - se vidare instruktioner nedan.

4. Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt läs övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.


Allmänt om kursen och årets tema

Denna kurs går på 1/25-delsfart i tre år. Kursen (7 hp) "ska" motsvaras av en arbetsinsats på 185 timmar. Detta motsvarar 15+ timmar per period/kvartal. Daniel Pargman och Björn Hedin har utvecklat ett speciellt intresse för årets tema – prokrastinering. Det kan hända att det ni bidrar med kan användas för att förändra och förbättra kurser och undervisning på Medieteknik. Det kan också hända att vi kommer att arbeta vidare med allt det som ni studenter har lämnat in med målsättningen att skriva en vetenskaplig artikel.


Resultat från enkäten (seminarium 1)

Inför seminarium 1 skulle ni fylla i två enkäter online (i Bilda). Hela 220 studenter har gjort det. Vi lovade att återkomma och nämna något om resultaten så här kommer några höjdpunkter som kan intressera er:
• Nästan 50% ångrar ofta eller mycket ofta att "jag inte påbörjar uppgifter tidigare".
• "Vid dagens slut vet jag att jag kunder spenderat tiden bättre"
o Mycket ofta eller alltid – 7.5%
o Ofta – 28%
o Ibland – 45%
o Sällan – 17.5%
o Mycket sällan eller aldrig – 2%
• 81% har en smartphone ("iPhone, Android eller liknande") och 11% har en suftplatta ("iPad eller liknande"). Något mer än 90% har en bärbar dator och 59% har en spelkonsol.
• 52% använder Facebook på dator ofta eller mycket ofta, 17.5% använder det sällan eller mycket sällan och 3% använder över huvud taget inte Facebook på dator. Motsvarande siffror för Facebook på mobiltelefon är 25% (ofta/mycket ofta), 33% (sällan/mycket sällan) och 23.5% (aldrig).
• 54% tittar på film/TV-serier/Youtube på dator ofta eller mycket ofta men bara 25% gör dito på TV och 5% på mobilen.
• 41% läser mail på dator ofta eller mycket ofta och många (29%) läser mail på mobilen ofta eller mycket ofta. Över 50% läser SMS på sin mobil ofta eller mycket ofta.
• "Att jag gör annat när jag egentligen borde studera" är ett stort problem för 33% och ett väldigt stort problem för knappt 5%.


Reflektionsdokumentet – kursreflektionsdelen

Det är inte meningen att detta ska vara en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. Vänd blicken inåt och fundera i lite friare former över ditt eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.


Skriv i friare form 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 3/Reflektions-mall period-3.doc)


Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vilken är kursernas plats i din utbildning? Varför tror du att dessa kurser ingår i utbildningen?
o Hur tror du att (det du lärt dig i) kursen kan komma till användning senare i din utbildning eller senare i livet?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
* • Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
* • Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna med asterisk ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i.


Reflektionsdokumentet - temadelen

I vanliga fall brukar det finnas flera olika frågor och du brukar få välja vilken eller vilka frågor du vill skriva om. Denna gång finns det istället fem olika deluppgifter och du ska utföra var och en av dem! Notera även att det finns ett malldokument i Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 3/Reflektions-mall period-3.doc) som du bör ladda ner och använda.


1) Väckte texterna och filmerna några speciella tankar? Har du några synpunkter på texterna eller filmerna? Lärde du dig något nytt? Vad? Kan du göra någon koppling till egna (eller andras) vanor och beteenden? Vilka? Håller du med om det du läst, eller finns det något du vänder dig emot? Vad? Varför?


2) Till seminarium 1 hade du möjligheten att uppge ett "anti-prokrastineringslöfte". Gå tillbaka till ditt Reflektionsdokument och se vad du lovade (om du lovade något). Klipp in ditt löfte i detta dokument och kommentera! Vad lovade du? Hur gick det?


3) Många studenter tyckte att ämnet och texterna vi läste till seminarium 1 var bra och att seminariediskussionerna väckte nya tankar. Gjorde seminarium 1 något (tillfälligt eller bestående) intryck på dig? Har du ändrat dina vanor på något sätt sedan i höstas?


4) På websidan http://www.lifehack.org/articles/productivity/50-tricks-to-get-things-done-faster-better-and-more-easily.html finns det inte mindre än 50 olika tips ("tricks") på hur du kan arbeta bättre och få mer gjort.
• Vilka av dessa tips tycker du är vettigast och mest användbara för dig?
• Tips nummer 50 är tomt, där ska man fylla i sitt eget tips. Vilket är ditt tips – vilken god vana kan du rekommendera som gör dig mer produktiv?
• Utifrån listan ovan med 50 tips, Matt Cutts korta TED talk och dina egna (studie-)relaterade vanor och beteenden ska du efter seminariet och under 30 dagar framåt dels lägga dig an med en ny vana och dels ta bort en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med.
• Till seminariet ska du skriva ner vilka dessa två vanor är. Analysera, diskutera och förklara också hur du resonerade och varför du valde just dessa vanor, samt också hur du ska gå tillväga för att hålla dina två löften under de nästföljande 30 dagarna!

OBS! På seminarium 4 (i slutet av maj) ska du redovisa hur det har gått med denna övning!


5) Prokrastinering och distraktioner under "studiearbetstiden".

Dina studier är (kan betraktas som) ditt "arbete". Som student har du ett väldigt fritt arbete. Det går att "jobba hemifrån", men här är vi enbart intresserade av den tid du lägger på att studera utanför hemmet; alltså den tid som du är på KTH eller på andra stället (t.ex. ett bibliotek) och har för avsikt att studera. Tiden för studier utanför hemmet kan till exempel omfatta:
• Schemalagda aktiviteter på KTH (föreläsningar, seminarier, labbar etc.).
• Fri "arbetstid" för studier (enskilt eller i grupp)


Idag är det enkelt att bli distraherad, att "tillåta" sig att bli distraherad, eller att välja att koncentrera sig på annat under den tid man egentligen hade avsatt för studier/lärande (inklusive under schemalagda aktiviteter). Dessa distraktioner kan ha att göra med olika Internet-tjänster och tekniska apparater (t.ex. smartphones), men även vara helt "analoga" (t.ex. frekventa fikapauser). Ge sammanlagt minst tre (men gärna fler) exempel på:
• Tillfällen och situationer när du blir (eller "tillåter" dig själv att bli) distraherad under din "studiearbetstid".
• De (för dig) största riskerna för distraktion under din "studiearbetstid".
• Metoder och strategier som du använder för att undvika elektroniska eller andra distraktioner under din "studiearbetstid".
• Fundera på, analysera och diskutera (relativt utförligt!) dina val och dina vanor vad beträffar de ovanstående punkterna.

Dessa fem uppgifter är lite mer omfattande än temadelen vanligtvis brukar vara och du ska skriva 2-3 sidor (800-1200 ord) om de fem deluppgifterna ovan.

Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument.

Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du har glömt bort hur man gör, gjort fel tidigare eller är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument/Seminarium 1.


OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!

OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-3 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).


Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet är samma för alla grupper - två vardagar innan de första grupperna ska ses, det vill säga torsdagen den 22 mars vid lunchtid (klockan 12).


OBS! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektionsdokument!


Proint-karma

Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt Reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!


Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Lycka till!

/Daniel Pargman


--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

måndag 12 mars 2012

Proint-instruktioner: Tid och plats för seminarium 3

Hej student.

Årets tredje seminarium i den programintegrerande kursen (dm1578) kommer att genomföras om två veckor (måndagen den 26 respektive onsdagen den 28 mars).

Nedan följer schemat (tider och platser) för seminarium 3. Själva instruktionerna kommer att skickas ut under morgondagen och deadline för att ladda upp reflektionsdokumentet till Bilda kommer att vara torsdagen den 22.a mars.


Tid och plats för seminarium 3
-----------------------------------

Christer Lie
Grupp 1 - må 26 mars 10.40-12.00 i 1625
Grupp 2 - on 28 mars 08.00-09.20 i 1527
Grupp 3 - må 26 mars 08.00-09.20 i 1625
Grupp 4 - må 26 mars 09.20-10.40 i 1625


Leif Handberg
Grupp 5 - XX mars XX-XX i XX
Grupp 6 - XX mars XX-XX i XX
Grupp 7 - XX mars XX-XX i XX
Grupp 8 - XX mars XX-XX i XX

Kommentar: Leif kommer att vara bortrest 28-28 mars och kommer att själv schemalägga och informera sina grupper om tid och plats för träffarna.


Daniel Pargman
Grupp 9 - må 26 mars 10.40-12.00 i 1439
Grupp 10 - on 28 mars 08.00-09.20 i 1439
Grupp 11 - må 26 mars 08.00-09.20 i 1439
Grupp 12 - må 26 mars 09.20-10.40 i 1439


Trille Fellstenius / Olle & Olov
Grupp 13 - må 26 mars 09.20-10.40 i 4523
Grupp 14 - må 26 mars 10.40-12.00 i 4523
Grupp 15 - on 28 mars 09.20-10.40 i seminarierum 523 i Ringenhusen/Teknikringen 14
Grupp 16 - on 28 mars 10.40-12.00 i seminarierum 523 i Ringenhusen/Teknikringen 14

OBS! Trille har slutat på Medieteknik och ersätts under våren av nuvarande grundutbildningsansvarig på CSC, Olle Bälter (grupp 13 och 14) och tillträdande grundutbildningsanvarig på CSC, Olov Engwall (grupp 15 och 16). Olovs grupper kommer att träffa honom i våra "nya" seminarielokaler i Teknikringen (där t.ex. CSCs studievägledare och programhandledare numera sitter). Ta extra tid på dig att hitta dit!


Leif Dahlberg
Grupp 17 - on 28 mars 09.20-10.40 i 1439
Grupp 18 - on 28 mars 10.40-12.00 i 1439
Grupp 19 - on 28 mars 09.20-10.40 i 1635
Grupp 20 - on 28 mars 10.40-12.00 i 1635

Kommentar: Leif är bortrest under den aktuella perioden och vid seminarium 3 tar Daniel Pargman därför över grupp 17 och 18 och Björn Hedin tar över grupp 19 och 20.


Alex Jonsson
Grupp 21 - må 26 mars kl 14.20-15.40 i 1625
Grupp 22 - on 28 mars kl 10.40-12.00 i 1537
Grupp 23 - må 26 mars kl 10.40-12.00 i 1537
Grupp 24 - må 26 mars kl 13.00-14.20 i 1625


Cecilia Teljas
Grupp 25 - on 28 mars 09.20-10.40 i 4523
Grupp 26 - on 28 mars 10.40-12.00 i 4523
Grupp 27 - må 26 mars 09.20-10.40 i 1537
Grupp 28 - on 28 mars 08.00-09.20 i 4523


Pernilla Josefsson
Grupp 29 - on 28 mars 10.40-12.00 i 1625
Grupp 30 - on 28 mars 13.00-14.20 i 1625
Grupp 31 - on 28 mars 08.00-09.20 i 1625
Grupp 32 - on 28 mars 09.20-10.40 i 1625


Björn Hedin
Grupp 33 - må 26 mars 10.40-12.00 i 1635
Grupp 34 - on 28 mars 08.00-09.20 i 1635
Grupp 35 - må 26 mars 08.00-09.20 i 1635
Grupp 36 - må 26 mars 09.20-10.40 i 1635

Q: Hjälp, jag kan inte komma när min grupp ska träffas, vad gör jag?
A: Du ska helst vara med när just din grupp ska träffas, men om du absolut inte kan så har du möjlighet att byta till någon av de övriga tre grupper som din grupphandledare (lärare) förestår. Ta kontakt direkt med din grupphandledare och meddela detta. Ta inte kontakt med Daniel Pargman (kursansvarig) annat än om du är med i en av hans 4 grupper.

Q: Hjälp, ingen av dessa fyra tider passar mig, vad gör jag?
A: Du gör vad du kan; läser instruktionerna, genomför uppgiften och laddar upp den i Bilda enligt instruktionerna. Meddela din grupphandledare att du inte kan närvara och förbered dig på att få en restuppgift i slutet av läsåret.

Q: Jag råkade radera detta mail, hur gör jag för att få informationen igen?
A: Alla mail med information och instruktioner (som till exempel detta mail) publiceras automatiskt på kursens blogg, <http://dm1578.blogspot.com>. Gå dit och leta upp gamla meddelanden för att hitta den information du letar efter eller för att återuppliva kursens höjdpunkter.


Hälsningar

/Daniel Pargman


--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.
--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

torsdag 26 januari 2012

Nominera bra lärare

Hej.

De allra flesta studenter har nu haft sina proint-seminarier och som vanligt utdelas det både ris och ros till kurser, lärare och övningsassistenter i era reflektionsdokument.

Om ni vill framhålla någon bra lärare eller övningsassistent har ni fyra dagar på er att nominera denne till CSC-skolans priser (deadline 30 jan). De priser som är mest relevanta är:


- Pedagogiska slipspriset som "tilldelas en lärare och inspiratör vid CSC för förtjänstfullt arbete under året".

- Upplysningens gröna drake som "tilldelas övningsassistent vid CSC för förtjänstfullt arbete i grundutbildningen"

- Den flexibla ledarbjörnen för "verksamhet eller initiativ [...] som gör skolan till en attraktiv professionell och social miljö för personal och studenter".


Läs mer om priserna på http://www.kth.se/csc/om/priser
Skicka ditt förslag på kandidater till priskommitte@csc.kth.se


Hälsningar

/Daniel Pargman

--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Långsam ladokrapportering närmaste tiden

Hej prointstudenter!
Kansliet låter som vissa märkt meddela att det just nu går, och under de närmaste veckorna kommer fortsätta gå, långsamt med ladokrapporteringen. Ni behöver alltså inte vara oroliga om era poäng för godtycklig kurs inte dykt upp än.

Om ni har aktuta ärenden, t.ex. om CSN flåsar i nacken, ni behöver intyg för studentbostad, behöver poäng för att kunna ta ut examen eller för att kunna söka vissa kurser så kan ni kontakta respektive lärare som då kan påskynda processen för just enstaka inrapporteringar.

--
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

tisdag 17 januari 2012

DM1578 - Proint-uppgift till semiarium 21

Hej.

För det första ber jag om ursäkt för att dessa instruktioner anländer så sent. I gengäld är förberedelserna till seminarium 2 mindre omfattande än de brukar vara.

Instruktionerna för seminarium 2 finns tillgängliga som löpande text i detta mail (nedan), men jag rekommenderar istället att ni läser dem i form av bilagan (pdf). Instruktionerna finns även tillgängliga för nedladdning från Bilda.

Eftersom instruktionerna är sena kommer inte alla grupper *inte* att ha samma deadline denna gång. De 13/36 grupper som ska träffas fredagen den 20 januari har en deadline för att ladda upp sina dokument torsdagen den 19 januari klocka 12. Övriga grupper har sin deadline måndagen den 23 januari klockan 12.

För information om när och var din grupp ska träffas, se mailet som skickades ut förra veckan. Kopior av utskickade mail finns även alltid tillgängliga på:
dm1578.blogspot.com

Hälsningar

/Daniel Pargman

--------

DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 2 (januari 2011)

Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.

Av olika anledningar har vi (enligt tidigare instruktioner) strukit extrauppgiften "meritportfölj" till seminarium 2, så till just detta seminarium får ni att få en mindre omfattande uppgift. Vi har utgått från den återkommande reflektionsdelen och vid just detta endast tillfälle lagt till några extra frågor. Det finns ingen litteratur eller annat underlag att läsa inför seminarium 2. Till seminarium 3 (mars) kommer vi att återkomma till året tema som är "prokrastinering".

Till seminarium 2 ska du göra tre saker:
• Läsa igenom detta dokument noggrant.
• Skriva ett Reflektionsdokument. Se vidare instruktioner nedan.
• Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt även läsa övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.

1) Reflektionsdokumentet
Det är svårt att besvara frågor där man ska avgöra nyttan av en viss kurs långt innan man har en aaaning om vad man vill bli och vad man vill jobba med när man är färdig med sin utbildning. Tanken är inte heller att denna kurs ska utgöra en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. På senare tid har vi därför valt att i högre utsträckning lägga tyngdpunkten på att låta er vända blicken inåt och i lite friare former funderar över eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.

Därför ska du i friare form skriva 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 2/Reflektions-mall period-2.doc)

Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
• Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
• Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna i fet stil ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i (det är inte en hinderbana – du måste inte svara på alla frågor).

Du ska utöver detta i friare form skriva ytterligare en ca 1 sida lång "meta-reflektion" i fri text (ca 400 ord) och med utgångspunkt (eller "inspiration") från någon eller några av frågorna nedan:

• Lär jag mig för att klara tentan eller lär jag mig för livet?
o Vad betyder mitt svar för hur jag prioriterar mina studier eller hur jag prioriterar annat framför mina studier?
o Borde jag ändra min studieteknik utifrån mitt svar ovan?
• Vad är det egentligen som man lär sig som är av värde när man läser på KTH?
• Vad lägger jag mest tid på vad beträffar mina studier, det jag har lätt för och tycker är roligt eller det jag har svårt för och tycker är jobbigt?
• Jag tycker att jag lägger för mycket/lagom/för lite tid på mina studier, för att…
• Vilka sätt att examinera kurser tycker jag är bäst och varför?
o Vilka sätt att examinera kurser är mest effektiva för att jag i efterhand ska komma ihåg det som är viktigt i kursen?
• Tror jag att jag i efterhand – efter några år i arbetslivet – kommer att vara nöjd med hur jag disponerade min tid under studietiden på KTH eller finns det sådant som jag misstänker att jag kommer att ångra?
• Utomeuropeiska studenter betalar 145.000 kronor per år för att studera på KTH. Vad får de för pengarna? På vilket sätt skulle min attityd och mina (studie-)vanor vara annorlunda om jag var tvungen att betala (motsvarande eller mindre) pengar för att få tillgång till högre utbildning?

2) Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument
Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du går i ettan och inte gjort detta tidigare eller om du har gjort det tidigare men är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument.

OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!
OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-2 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).

Dessa instruktioner är sena. Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet kommer denna gång därför att vara olika – de 13/36 grupper som ska träffas fredagen den 20 januari ska ladda upp sina dokument till Bilda senast torsdagen den 19 januari kl. 12 - dagen innan dessa grupper ska ses. Övriga grupper ska ladda upp sina dokument till Bilda senast måndagen den 23 januari.

OBS! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektionsdokument!

Proint-karma
Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!

Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Lycka till!

/Daniel Pargman

--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

torsdag 12 januari 2012

DM1578 - Proint-information med datum och tider för semiarium 2

Hej.

Årets andra seminarium i den programintegrerande kursen kommer att genomföras inom kort (fre 20 januari respektive ons 25 januari).

Tidigare har temat för den andra proint-semiariet varit "elektroniska portföljer", men vi har sent omsider bestämt oss för att skjuta det temat till den frivilliga fortsättningskursen som följer efter proint för de som går i årskurs 4 och 5 (DM2532 Arbetslivsintegrerande kurs i medieteknik). De som går årskurs 1 och 2 har helt enkelt inte så himla mycket som de kan lägga i en elektronisk portfölj...

Därför kommer det att dröja lite till innan ni får själva uppgiften till seminarium två och det kommer tyvärr att bli lite knappt om tid, men som vanligt kommer seminarieuppgiften att bestå av två delar och ni kan för all del direkt börja med att skriva reflektionsdelen (som handlar om de kurser ni läste under period 2). Ni kan *vad beträffar reflektionsdelen* utgå från de instruktioner som ni fick inför seminarium 1 (som finns tillgängliga i Bilda: "Dokument/Seminarium 1/1110 Sem 1 instruktioner").

Nedan följer schemat (tider och platser) för seminarium 2:


Tid och plats för seminarium 2
-----------------------------------

Christer Lie
Grupp 1 - on 25 januari 10.40-12.00 i 1535
Grupp 2 - fre 20 januari 14.20-15.40 i 1537
Grupp 3 - on 25 januari 08.00-09.20 i 1535
Grupp 4 - on 25 januari 09.20-10.40 i 1535

Leif Handberg
Grupp 5 - XX januari XX-XX i XX (se kommentar nedan)
Grupp 6 - on 25 januari 13.00-14.20 i 1625
Grupp 7 - on 25 januari 14.20-15.40 i 1625
Grupp 8 - on 25 januari 15.40-17.00 i 1625

Daniel Pargman
Grupp 9 - on 25 januari 14.20-15.40 i 1439
Grupp 10 - fre 20 januari 09.20-10.40 i 1439
Grupp 11 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1439
Grupp 12 - on 25 januari 13.00-14.20 i 1439

Trille Fellstenius
Grupp 13 - on 25 januari 10.40-12.00 i 4423
Grupp 14 - fre 20 januari 09.20-10.40 i 1635
Grupp 15 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1635
Grupp 16 - on 25 januari 09.20-10.40 i 4423

Leif Dahlberg
Grupp 17 - fre 27 januari 13.00-14.20 i 1625
Grupp 18 - to 26 januari 11.00-12.20 i 1625
Grupp 19 - fre 27 januari 09.20-10.40 i 1625
Grupp 20 - fre 27 januari 10.40-12.00 i 1625

Alex Jonsson
Grupp 21 - on 25 januari kl 14.20-15.40 i 4423
Grupp 22 - fre 20 januari kl 13.00-14.20 i 1625
Grupp 23 - fre 20 januari kl 14.20-15.40 i 1625
Grupp 24 - on 25 januari kl 13.00-14.20 i 4423

Cecilia Teljas
Grupp 25 - on 25 januari 13.00-14.20 i 1635
Grupp 26 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1537
Grupp 27 - fre 20 januari 13.00-14.20 i 1537
Grupp 28 - on 25 januari 10.40-12.00 i 1635

Pernilla Josefsson
Grupp 29 - on 25 januari 09.20-10.40 i 1635
Grupp 30 - fre 20 januari 09.20-10.40 i 1625
Grupp 31 - fre 20 januari 10.40-12.00 i 1625
Grupp 32 - on 25 januari 08.00-09.20 i 1635

Björn Hedin
Grupp 33 - on 25 januari 15.40-17.00 i 1635
Grupp 34 - fre 20 januari 13.00-14.20 i 1635
Grupp 35 - fre 20 januari 14.20-15.40 i 1635
Grupp 36 - on 25 januari 14.20-15.40 i 1635


Kommentar: Leif Handberg kommer att själv schemalägga tid och plats för mötet med grupp 5 och kommunicera detta direkt till er.


Q: Hjälp, jag kan inte komma när min grupp ska träffas, vad gör jag?
A: Du ska helst vara med när just din grupp ska träffas, men om du absolut inte kan så har du möjlighet att byta till någon av de övriga tre grupper som din grupphandledare (lärare) förestår. Ta kontakt direkt med din grupphandledare och meddela detta. Ta inte kontakt med Daniel Pargman (kursansvarig) annat än om du är med i en av hans 4 grupper.

Q: Hjälp, ingen av dessa fyra tider passar mig, vad gör jag?
A: Du gör vad du kan; läser instruktionerna, genomför uppgiften och laddar upp den i Bilda enligt instruktionerna. Meddela din grupphandledare att du inte kan närvara och förbered dig på att få en restuppgift i slutet av läsåret.

Q: Jag råkade radera detta mail, hur gör jag för att få informationen igen?
A: Alla mail med information och instruktioner (som till exempel detta mail) publiceras automatiskt på kursens blogg, <http://dm1578.blogspot.com>. Gå dit och leta upp gamla meddelanden för att hitta den information du letar efter eller för att återuppliva kursens höjdpunkter.


Hälsningar

/Daniel Pargman


--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.