tisdag 28 oktober 2008

Programintegrerande kurs: Påminnelse

Idag ska ni alltså lämna in era reflektionsdokument i Bilda, dels i inlämningsaktiviteten som jag nu lagt på kursens startsida i Bilda, dels i er projektgrupps dokument. Obs! Lägg inte dokumenten i projektgruppen "Dokumentdelning" som är en kvarleva från tidigare kursomgångar. Det vore mycket bra om ni som lämnat in där kan flytta dem till era projektgrupper istället, annars blir det svårt för andra att hitta dem. Jag bifogar en skärmdump på de som hamnat på fel ställe.

Ni som har projektgruppsmöten "senare", alltså inte denna torsdag och fredag, kan även lämna in dokumenten senare. Dessa gruppers grupphandledare kommer snart komma med förslag på seminarietider, och dokumenten ska lämnas in senast tre dagar före det seminariedatum som bestäms.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: