torsdag 23 oktober 2008

DM1578 Programintegrerande kurs: Gruppindelning och schema klart

(Skickat till samtliga deltagare och lärare i DM1578 Programintegrerande kurs och 2D1575 Programsammanfattande kurs)
---
Hej!
Nu är äntligen indelningen i grupper och tider färdiga. Ledsen att det drog ut en dag extra, det tog mycket längre tid att fixa än jag trodde.

Du ser vilken grupp du tillhör genom att logga in i aktiviteten DM1578 i Bilda och klicka på "Projektgrupper". Grupperna är numrerade 1-38, och du kan se vilka andra som är med i din grupp. Jag har försökt göra en indelning som är så spridd över årskurserna som möjligt. Notera att jag har lagt in alla 248 deltagare manuellt, så det finns stor risk att jag klickat fel på någon studenter. Om du INTE har någon projektgrupp eller om du har TVÅ projektgrupper så kontakta mig.

På kurshemsidan, http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DM1578/integmed08/ finns nu också schemat för när och var grupperna ska ha sina seminarier. Jag har i möjligaste mån tagit hänsyn till önskemål gällande tider. Ett antal grupper är noterade som "senare" och de kommer ha sina seminarier något senare. Din handledare kommer kontakta er för att komma överens om tider.

Jag har också lagt in en länk med förklaringar över hur man kommer till de olika lokaler där seminarierna ska äga rum (jag antar t.ex. att inte så många av er vet var "Nadabiblioteket" ligger).

Kom ihåg att lämna in era reflektionsdokument både under "Innehåll->2008 Period 1" och i projektgruppens "dokument" (den förste i gruppen som lämnar in måste skapa en mapp med samma namn och placera den i projektgruppen) senast tisdag 28/10.

Det var nog allt för denna gång.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: