lördag 18 oktober 2008

Viktig information gällande DM1578 Programintegrerande kurs och 2D1575 Programsammanfattande kurs

Hej! Läs även om du inte avser följa dessa kurser.
---

Torsdag 30/10 och fredag 31/10 är det dags för årets första tillfälle för DM1578 Programintegrerande kurs / 2D1575 Programsammanfattande kurs vilka samläses. Trots att båda dagarna är uppbokade i schemageneratorn förväntas du dock endast deltaga i ett 1,5 timmar långt seminarium.

I år har kursen nämligen ett annat upplägg än tidigare. Ni kommer delas in i grupper om ca 6-7 personer och tilldelas en handledare. Dessa grupper och handledaren ska sammanstråla under ett seminarium om ca 1,5 timmar och diskutera era studier under den gångna perioden. Som underlag ska ni innan seminariet producerat ett tvåsidigt reflektionsdokument som övriga i gruppen samt handledaren ska ha läst.

De fullständiga instruktionerna kommer måndag 20/10, och den slutliga gruppindelningen samt tidpunkterna för seminarierna bör vara klar på onsdag 22/10.

VIKTIGT: För att kunna göra gruppindelningen är det viktigt att jag får bekräftat vilka som verkligen aktivt följer kursen i år. Om du får detta mail men INTE avser ta några poäng på kursen detta läsår så maila mig så snart som möjligt. Om du däremot avser följa kursen så logga in på aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs i PingPong (Obs! Du ska logga in i DM1578 även om du läser den äldre kursen 2D1575 programsammanfattande kurs). Där möts du av en tre frågor lång "enkät" du ska fylla i , där du ska bekräfta att du avser läsa kursen och har möjlighet att i viss mån lämna önskemål om tider. Du måste göra detta senast tisdag 21/10 men helst omedelbart.

Totalt blir det 38 grupper. 6 av dessa kommer dock inte ha sina seminarier 30 eller 31/10, utan någon/några veckor senare pga att Nils Enlund och Christer Lie som ska handleda dessa 6 grupper är bortresta just dessa två dagar. Därför finns vissa möjligheter att flytta till dessa senare grupper för de som har problem att närvara just de aktuella två dagarna.

Vänliga hälsningar
Björn Hedin, kursansvarig 2008/2009

PS. PingPong återfinns på http://bilda.kth.se

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: