tisdag 13 mars 2012

Proint-uppgift till seminarium 3 (mars)

Hej.

Igår fick ni information om schemat (dagar, tider och platser) för seminarium 3 i den programintegrerande kurser (DM1578). I detta mail följer instruktionerna inför seminarium 3.

Du kan del av instruktionerna dels i form av en (lång) text. Du får dem även som bilaga till detta mail (pdf-fil, trevligare formaterat och lättare att läsa). Om du tappar bort detta mail finns instruktionerna även tillgängliga i Bilda (Dokument/Seminarium 3) samt på kursbloggen (dm1578.blogspot.com)

Deadline för att lämna in era Reflektionsdokument är torsdag den 22 mars klockan 12 på dagen. Vi är medvetna om att det är tentavecka just nu, men läs ändå gärna instruktionerna omgående, även om du inte förbereder dig inför seminariet och gör själva uppgiften förrän senare!

Hälsningar

/Daniel Pargman


--------


DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik – 2011/2012 – seminarium 3 (mars 2012)

Att övervinna dina prokrastineringstendenser


Seminarierna i DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik består dels av 1) en återkommande uppgift som går ut på att reflektera över de kurser man läst under perioden, samt 2) en tematisk extrauppgift som brukar variera från gång till gång.


Det har framförts klagomål på att detta dokument är för långt för att man ska kunna läsas det på en smartphone. Vi föreslår därför att du inte läser detta dokumentet på en smartphone utan istället väljer att skriva ut det på papper eller läsa det på en större skärm.


Till seminarium 3 ska du göra fyra saker:

1. Läsa igenom detta dokument noggrant. Instruktionerna skiljer sig lite mer än vanligt och notera då speciellt ändringar i frågorna i kursreflektionsdelen, ökningen i omfång på er inlämning (temadelen) samt givetvis de specifika instruktionerna för just detta seminarium.

2. Läsa dessa två texter och se på dessa två korta filmer:
• En mycket underhållande (4 minuter lång) film om "the meaning of procrastination": http://www.youtube.com/watch?v=37wR_TWdVy0
• Piers Steel, "The nature of procrastination" (2007). Kommentar: du ska bara läsa inledning och diskussion (10 sidor) i denna totala sammanfattning av allt du någonsin velat veta om prokrastinering (och lite till). Full med fakta och därmed också lite tung att ta sig igenom. Texten finns tillgänglig i Bilda (Dokument/Seminarium 3/Steel.pdf).
• Nicholas Carr, "Is Google making us stupid" (2008). Uppmärksammad och omdiskuterad text som handlar om "vad Internet gör med våra hjärnor". Finns online: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/
• Matt Cutts TED talk (3 ½ minuter långt) om att lägga sig till med nya vanor: http://www.ted.com/talks/matt_cutts_try_something_new_for_30_days.html

3. Skriva ett Reflektionsdokument. Detta Reflektionsdokument ska innehålla två delar; en kursreflektionsdel och en temadel. Notera att temadelen består av flera deluppgifter - se vidare instruktioner nedan.

4. Ladda upp ditt Reflektionsdokument i Bilda (så att övriga deltagare i din grupp kan ta del av dokumentet) samt läs övriga gruppdeltagares Reflektionsdokument.


Allmänt om kursen och årets tema

Denna kurs går på 1/25-delsfart i tre år. Kursen (7 hp) "ska" motsvaras av en arbetsinsats på 185 timmar. Detta motsvarar 15+ timmar per period/kvartal. Daniel Pargman och Björn Hedin har utvecklat ett speciellt intresse för årets tema – prokrastinering. Det kan hända att det ni bidrar med kan användas för att förändra och förbättra kurser och undervisning på Medieteknik. Det kan också hända att vi kommer att arbeta vidare med allt det som ni studenter har lämnat in med målsättningen att skriva en vetenskaplig artikel.


Resultat från enkäten (seminarium 1)

Inför seminarium 1 skulle ni fylla i två enkäter online (i Bilda). Hela 220 studenter har gjort det. Vi lovade att återkomma och nämna något om resultaten så här kommer några höjdpunkter som kan intressera er:
• Nästan 50% ångrar ofta eller mycket ofta att "jag inte påbörjar uppgifter tidigare".
• "Vid dagens slut vet jag att jag kunder spenderat tiden bättre"
o Mycket ofta eller alltid – 7.5%
o Ofta – 28%
o Ibland – 45%
o Sällan – 17.5%
o Mycket sällan eller aldrig – 2%
• 81% har en smartphone ("iPhone, Android eller liknande") och 11% har en suftplatta ("iPad eller liknande"). Något mer än 90% har en bärbar dator och 59% har en spelkonsol.
• 52% använder Facebook på dator ofta eller mycket ofta, 17.5% använder det sällan eller mycket sällan och 3% använder över huvud taget inte Facebook på dator. Motsvarande siffror för Facebook på mobiltelefon är 25% (ofta/mycket ofta), 33% (sällan/mycket sällan) och 23.5% (aldrig).
• 54% tittar på film/TV-serier/Youtube på dator ofta eller mycket ofta men bara 25% gör dito på TV och 5% på mobilen.
• 41% läser mail på dator ofta eller mycket ofta och många (29%) läser mail på mobilen ofta eller mycket ofta. Över 50% läser SMS på sin mobil ofta eller mycket ofta.
• "Att jag gör annat när jag egentligen borde studera" är ett stort problem för 33% och ett väldigt stort problem för knappt 5%.


Reflektionsdokumentet – kursreflektionsdelen

Det är inte meningen att detta ska vara en "extra kursutvärdering" av de kurser ni har läst. Vänd blicken inåt och fundera i lite friare former över ditt eget lärande, lärprocessen, när/var du lär dig bättre respektive sämre, samt lärandets villkor och förutsättningar.


Skriv i friare form 1-2 sidor text (400 – 800 ord) med utgångspunkt (eller "inspiration") från frågorna nedan. Utgå från och använd Reflektionsdokument-mallen som du kan ladda ner från Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 3/Reflektions-mall period-3.doc)


Du ska utgå från dessa enkla frågor (svaren kan dock bli hur djupa som helst):
• Vad har du gjort under denna period?
o Vilka kurser har du läst?
o Vad tycker du om dem, hur har det gått?
o Vilken är kursernas plats i din utbildning? Varför tror du att dessa kurser ingår i utbildningen?
o Hur tror du att (det du lärt dig i) kursen kan komma till användning senare i din utbildning eller senare i livet?
o Vad annat har du lagt din tid på (i eller utanför högskolan) som har varit viktigt i ditt liv och som du känner för att berätta om?
* • Vad har du INTE gjort under denna period? (Vad har du fördröjt eller skjutit upp som du "borde" ha gjort?)
• Hur har du studerat?
* • Hur önskar du att du hade studerat?
• Vad har du lärt dig under denna period (på eller utanför KTH)?

De två frågorna med asterisk ovan anknyter särskilt till årets tema, "prokrastinering", men du har full frihet att själv välja vilka frågor du vill fördjupa dig i.


Reflektionsdokumentet - temadelen

I vanliga fall brukar det finnas flera olika frågor och du brukar få välja vilken eller vilka frågor du vill skriva om. Denna gång finns det istället fem olika deluppgifter och du ska utföra var och en av dem! Notera även att det finns ett malldokument i Bilda (Bilda/Dokument/Seminarium 3/Reflektions-mall period-3.doc) som du bör ladda ner och använda.


1) Väckte texterna och filmerna några speciella tankar? Har du några synpunkter på texterna eller filmerna? Lärde du dig något nytt? Vad? Kan du göra någon koppling till egna (eller andras) vanor och beteenden? Vilka? Håller du med om det du läst, eller finns det något du vänder dig emot? Vad? Varför?


2) Till seminarium 1 hade du möjligheten att uppge ett "anti-prokrastineringslöfte". Gå tillbaka till ditt Reflektionsdokument och se vad du lovade (om du lovade något). Klipp in ditt löfte i detta dokument och kommentera! Vad lovade du? Hur gick det?


3) Många studenter tyckte att ämnet och texterna vi läste till seminarium 1 var bra och att seminariediskussionerna väckte nya tankar. Gjorde seminarium 1 något (tillfälligt eller bestående) intryck på dig? Har du ändrat dina vanor på något sätt sedan i höstas?


4) På websidan http://www.lifehack.org/articles/productivity/50-tricks-to-get-things-done-faster-better-and-more-easily.html finns det inte mindre än 50 olika tips ("tricks") på hur du kan arbeta bättre och få mer gjort.
• Vilka av dessa tips tycker du är vettigast och mest användbara för dig?
• Tips nummer 50 är tomt, där ska man fylla i sitt eget tips. Vilket är ditt tips – vilken god vana kan du rekommendera som gör dig mer produktiv?
• Utifrån listan ovan med 50 tips, Matt Cutts korta TED talk och dina egna (studie-)relaterade vanor och beteenden ska du efter seminariet och under 30 dagar framåt dels lägga dig an med en ny vana och dels ta bort en gammal (o-)vana som du inte är nöjd med.
• Till seminariet ska du skriva ner vilka dessa två vanor är. Analysera, diskutera och förklara också hur du resonerade och varför du valde just dessa vanor, samt också hur du ska gå tillväga för att hålla dina två löften under de nästföljande 30 dagarna!

OBS! På seminarium 4 (i slutet av maj) ska du redovisa hur det har gått med denna övning!


5) Prokrastinering och distraktioner under "studiearbetstiden".

Dina studier är (kan betraktas som) ditt "arbete". Som student har du ett väldigt fritt arbete. Det går att "jobba hemifrån", men här är vi enbart intresserade av den tid du lägger på att studera utanför hemmet; alltså den tid som du är på KTH eller på andra stället (t.ex. ett bibliotek) och har för avsikt att studera. Tiden för studier utanför hemmet kan till exempel omfatta:
• Schemalagda aktiviteter på KTH (föreläsningar, seminarier, labbar etc.).
• Fri "arbetstid" för studier (enskilt eller i grupp)


Idag är det enkelt att bli distraherad, att "tillåta" sig att bli distraherad, eller att välja att koncentrera sig på annat under den tid man egentligen hade avsatt för studier/lärande (inklusive under schemalagda aktiviteter). Dessa distraktioner kan ha att göra med olika Internet-tjänster och tekniska apparater (t.ex. smartphones), men även vara helt "analoga" (t.ex. frekventa fikapauser). Ge sammanlagt minst tre (men gärna fler) exempel på:
• Tillfällen och situationer när du blir (eller "tillåter" dig själv att bli) distraherad under din "studiearbetstid".
• De (för dig) största riskerna för distraktion under din "studiearbetstid".
• Metoder och strategier som du använder för att undvika elektroniska eller andra distraktioner under din "studiearbetstid".
• Fundera på, analysera och diskutera (relativt utförligt!) dina val och dina vanor vad beträffar de ovanstående punkterna.

Dessa fem uppgifter är lite mer omfattande än temadelen vanligtvis brukar vara och du ska skriva 2-3 sidor (800-1200 ord) om de fem deluppgifterna ovan.

Ladda upp ditt dokument i Bilda och läs andras dokument.

Ladda upp ditt Reflektionsdokument i din projektgrupps dokument-area. Om du har glömt bort hur man gör, gjort fel tidigare eller är det allra minsta osäker på hur du ska gå tillväga för att göra detta bör du ladda ner och se den 1.5 minuter långa filmen (screencast) "Ladda upp fil till Bilda.mov" som jag gjorde förra året och som återfinns i Bilda/Dokument/Seminarium 1.


OBS! Det är lätt att man råkar lägga sitt dokument i sin privata dokument-area istället för i projektgruppens dokument-area. Man får tyvärr ingen feedback från systemet om man gör detta och resultatet är då att varken grupphandledaren eller övriga gruppmedlemmar kan läsa ditt dokument! Se filmen/screencast ovan!

OBS! Namnge ditt dokument "2011 Sem-3 Pargman" (men med ditt eget efternamn såklart).


Deadline för att ladda upp Reflektionsdokumentet är samma för alla grupper - två vardagar innan de första grupperna ska ses, det vill säga torsdagen den 22 mars vid lunchtid (klockan 12).


OBS! Glöm inte att efter deadline ladda ner och läsa dina gruppkamraters Reflektionsdokument!


Proint-karma

Att ladda upp sitt dokument för sent, på fel ställe (så att grupphandledare och övriga gruppmedlemmar inte kan läsa det) eller inte alls; att utebli från proint-seminariet (av vilka skäl det än må vara) etc. kommer att resultera i "dålig karma" (http://en.wikipedia.org/wiki/Karma). Observera att det är en mycket bra idé att skriva och ladda upp ditt Reflektionsdokument även om du inte har möjlighet att delta på seminariet, samt att det också är en bra idé att delta på ett seminarium även om du inte har skrivit och laddat upp ett Reflektionsdokument!


Dålig karma från olika proint-seminarier ackumuleras under läsåret och summeras i slutet av vårterminen. Dålig karma kommer att resultera i en extrauppgift som ska utföras i slutet av period 4 för att du ska få årets moment i kursen godkänt. Om du istället gör allt rätt (tar del av dina gruppkamraters alster innan seminariet samt deltar aktivt på proint-seminarierna) så resulterar detta i "bra karma". Det betyder att du kommer att få din lärares uppskattning samt att du i ditt nästa liv kommer att återfödas på en mer fördelaktig position i samhället (i vilket fall garanterar vi att du inte kommer att återfödas som en ryggradslös mördarsnigel eller en armfoting).


Lycka till!

/Daniel Pargman


--
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Inga kommentarer: