torsdag 17 november 2011

Intresseanmälan Vetenskap och Konst

Allmän förfrågan om intresse för framtida samarbetsprojekt med de konstnärliga högskolorna

Hej studenter!
Historiskt har vi haft en del aktiviteter tillsammans med de konstnärliga högskolorna i Stockholm.

Dessa är nu:
Dans- och Cirkushögskolan (DOCH)
(på KTH Campus)
Operahögskolan (OH)
(på KTH Campus)
Musikhögskolan (KMH)
(två kvarter bort på Valhallavägen)
Stockholms Dramatiska Högskola (STDH)(tidigare DI+Teaterhögskolan)
(andra änden på Valhallavägen)
Konsthögskolan (KKH)
(Skeppsholmen)
Konstfack (Konstfack)
(Telefonplan, dvs 11 stationer med röda linjen)

Vi kommer i framtiden att på olika sätt öka detta samarbete, bland annat genom att skapa kursprojekt tillsammans med grupperingar av studenter från en eller flera av ovanstående. Parallellt med detta kommer även samarbete inom forskning att öka.

Ibland kan vi göra det inom ramen för befintliga kurser, ibland kan vi använda den individuella kursen, i framtiden kan vi komma att utveckla nya kurser, och slutligen finns alltid möjligheten att göra KEX- eller EX-jobb med tema inom området. Det är inte alltid som det kommer att vara saker som går att genomföra i kursformat, men då gör vi det ändå bara för att det är kul och lärorikt, och för att skapa kontakter.

Vi vill nu kunna sammanställa en lista med de av er studenter som är intresserade av att få information om, samt inbjudan att deltaga i, denna typ av aktiviteter. Beroende på vad det är för aktivitet så kommer vi i förekommande fall att behöva ha ett visst urval.

Vill du vara med på en sådan sändlista skall du skicka ett mail till leifh@kth.se, som skall innehålla:
-I ämnesraden skall det stå "Intresseanmälan Vetenskap och Konst"
-Namn
-Årskurs/inriktning
-Motivering till varför du är intresserad
-Speciella färdigheter/erfarenheter som kan vara bra att känna till

Hälsningar
/Lektor Leif

Inga kommentarer: