tisdag 29 november 2011

DM1578 Proint - Future of Media 9 december

Hej.

Som en del av den Programintegrerande kursen är ni alla inbjudna till slutpresentationen i sistaåresstudenternas stora projektkurs "Future of Media" fredagen den 9 december kl 13.00 - 16.00 i sal F2. [Översättning: alla som följer proint måste gå på denna presentation - frånvaro noteras och kompletterande uppgifter kommer att portioneras ut i slutet av läsåret.]

Årets tema i kursen har varit "Future of Radio/Radio of the Future" och sistaårsstudenterna har jobbat med denna kurs och detta tema under hela hösten. Inte mindre än 11 projektgrupper kommer att redovisa sina resultat i form av 10-minuterspresentationer som inte sällan presenteras med hjälp av multimedialt stöd (filmer, radio etc.).

Alla studenter som följer proint kommer själva att läsa kursen "Future of Media" sista året på utbildningen. Tidigare teman har bland annat varit "Framtidens bok", "Framtidens TV", "Framtidens datorspel" och "Framtidens musik".

För mer information, se http://fom.csc.kth.se/futureofradio/


Välkomna!

/Daniel Pargman


---
The message is sent from the event DM1578 Programintegrerande kurs 2011/2012.

Inga kommentarer: