måndag 18 oktober 2010

Proint - Sista meddelandet genom denna kanal

Hej.

Proint-kursen (DM1578, tidigare 2D1575) håller på att migrera till en ny Bilda-grupp. Vidare meddelanden till de som läser kursen kommer att skickas genom den nya Bilda-gruppen från och med nu. Det betyder att detta meddelande (så vitt jag kan komma på) är det sista meddelandet som skickas genom denna kanal.


OBS. ENDAST DE SOM HAR SVARAT PÅ ENKÄTEN som skickades ut (i början av september, påminnelse 11 oktober) har blivit indelade i handledningsgrupper i "nya proint". Om du själv tycker att du ska läsa proint detta läsår, men inte har svarat på enkäten så är du INTE med i kursen just nu (OBS! Detta gäller ÄVEN om du är formellt är registrerad på kursen). Självklart kan du i så fall inte heller klara av moment och få poäng under innevarande läsår.

Alltså, om du har missat att fylla i enkäten (och därmed inte anmält dig till "nya proint") måste du skyndsamt meddela mig (pargman@kth.se) detta. Inom kort kommer information och instruktioner inför årets första prointseminarium att gå ut (dock endast till de som är med i den nya prointgruppen här i Bilda).


För kännedom: denna Bildagrupp heter "DM1578 Programintegrerande kurs", den nya gruppen heter "DM1578 Programintegrerande kurs 2010/2011.


Hälsningar

/Daniel Pargman

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: