måndag 11 oktober 2010

DM1578 - Prointenkät (ska du läsa proint i år)?

Hej.

Jag skickar en påminnelse eftersom det borde vara några fler som ska läsa kursen i år. Sättet att "anmäla sig" till kursen är genom att svara på tre enkla frågor, se vidare nedan (går i ett nafs).

Ni må vara formellt registrerade på kursen, men om ni inte svarar på enkäten blir ni "kvar" i denna Bilda-grupp. Ska ni läsa kursen i år vill ni istället bli överflyttade till den nya Bilda-gruppen och på så sätt nås av information som kommer att spridas genom den.

OBS! Inget av det som står ovan gäller för er som precis började läsa på medieteknik nu efter sommaren!

---- Inbjudan till enkät, skickad för en månad sedan ----


Eftersom Björn Hedin är tjänstledig (pappaledig) kommer jag att vara ansvarig för DM1578 Programintegrerande kurs under detta läsår. Här följer viktig information för alla som läser kursen (och även för de som är färdiga med kursen).


Om du läser årskurs 1
--------------------------
Det kommer att schemaläggas en introduktionsföreläsning till kursen inom kort. Där kommer denna ganska speciella kurs, som ni kommer att läsa under tre år parallellt med era andra kurser, att presenteras mer utförligt. Separat information följer och ni behöver inte bry er om resten av informationen i detta mail.


Alla andra
-----------
Grupperna har blivit obalanserade och alla studenter kommer att bli indelade i nya grupper i år. För att höja kvaliteten på de uppgifter vi har vill vi inför gruppindelning säkerställa vilka som faktiskt läser kurser eller inte. Därför finns den en kort enkät - 3 frågor som kan besvaras på en minut - som vi vill att ALLA studenter svarar på.

Enkäten finns i Bilda, under "Innehåll" och den heter "Prointenkät läsåret 2010/2011".

För kännedom kommer prointkursen inom kort (efter att vi fått in svaren från enkäten) att migrera till en nyskapad grupp ("aktivitet") i Bilda. Ni som inte längre läser kursen kommer då att slippa käcka mail med påminnelser (som detta). Men vill att även ni besvarar enkäten för att bekräfta att ni inte längre ska läsa kursen.

Hälsningar

/Daniel Pargman, kursansvarig

Inga kommentarer: