fredag 6 november 2009

Proint: Kvalitetsarbete på programmet + seminarium

Hej!

Jag har två ärenden, först om hur vi tänkt använda prointdokumenten i kvalitetsarbetet på programmet och sedan om ett seminarium.

1) Vi har fått en förfrågan från medietekniks studienämnd om att de skulle vilja få tillgång till prointdokumenten, för att ha som underlag i kvalitetsarbetet på programmet. Efter samtal med Nisse och Maryam har vi kommit fram till att tillåta det för de dokument där studenten i fråga skrivit att det är ok att programledningen och respektive lärare får ta del av dokumenten. Vi tolkar alltså "programledningen" som att studienämnden inkluderas i denna. Omdömena kommer då sammanställas ANONYMT och kursvis. Dessa sammanställningar kommer studienämnden, de som är kallade på programråd samt, på frivillig basis, respektive lärare kunna ta del av. De kommer däremot inte tillgängliggöras för några andra (goda argument mot detta framfördes i den enkät jag gjorde i våras).

Om du skrivit att det är ok för programledning och lärare att ta del av ditt dokument men av någon anledning INTE vill att studienämnden ska få del av det, så maila mig.

2) Vi kommer att ha ett seminarium med rubriken "The westernizing of Russia's media content" måndag den 16 nov 15.15-17 i E3 med två gästföreläsare från Higher School of Economics i Moskva, se bifogad inbjudan. Inbjudan är riktad främst till studenter i åk 4 och 5 men alla är välkomna.

Mvh Björn

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: