torsdag 19 november 2009

Enkät om inriktningsval och kandidatexjobb

Hej!
Till er som just nu läser en inriktning/spår/specialisering (årskurs 3 och uppåt) och/eller avser göra ett kandidatexjobb i vår.

Vi behöver få bättre koll på vilka och hur många som läser respektive specialisering i år samt vilka och hur många som avser göra kandidatexjobb i vår.

Jag har gjort en kort flervalsenkät i Prointkursens aktivitet i bilda. Ni som känner er träffade, gå in och besvara den helst omedelbart. Det tar max 1 minut.

Enkäten ligger direkt när ni loggar in i prointaktiviteten.

Mvh Björn
PS. Sedvanliga ursäkter till er som inte berörs av detta mail.

---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: