fredag 5 juni 2009

Proint/prosamkursen

Hej! Diverse viktig information nedan:

Nu har alla aktiviteter för läsåret avslutats. Jag har därför nu lagt upp en kursenkät i Bilda som jag vill att ni fyller i (den ligger på ingångssidan i kursens bildaaktivitet). Jag är extra angelägen om att ni fyller i enkäten då jag blivit ombedd att skriva ett paper om kursen till "Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar" senare i år, och skulle då behöva ett väl underbyggt underlag för detta.

Närvaro på IUM-redovisningen: Jag håller på att sammanställa närvarolistorna. De som inte dök upp ska få en kompletteringsuppgift (att vara med på gruppseminarier om att använda (medie-)teknik som hjälpmedel i kurser). Då många dock nu är bortresta kommer jag att rapportera in betygen för året oavsett om ni var med på IUM-redovisningen eller inte. Kompletteringen görs efter sommaren, och kommer behövas för att ni som missade IUM-redovisningen ska få poängen för nästa år.

Resultaten kommer förhoppningsvis in i Ladok i slutet av nästa vecka, lärarna måste först markera alla inlämnigsuppgifter som godkända i PingPong. Ni kan för säkerhets skull kolla att ni har lämnat in reflektionsdokument för varje period, om ni inte gjort det och inte kommit överens om någon komplettering kommer ni heller inte få poängen inrapporterade. Jag mailar ut när jag rapporterat in.

Mvh Björn

Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: