måndag 20 april 2009

DM1578: Proint, studiebesök

Hej!

Kommande prointdag äger för de flesta rum om drygt två veckor, den 7 maj. Utöver det sedvanliga reflektionsdokumentet ska ni innan seminariet ska genomföra ett studiebesök hos en medieteknikalumn (alltså en person som tidigare gått medieteknikprogrammet eller motsvarande).

Syftena med studiebesöken är:

* Att ge en inblick i vad medieteknikingenjörer kan tänkas arbeta med

* Att ge ökad kontakt mellan medieteknikstudenterna, näringslivet och alumner

* Att dra nytta av före detta medieteknikstudenters erfarenheter

* Att ge oss (programledningen/lärarna) feedback från näringslivet för att kunna utveckla programmet


Jag har kontaktat alumnerna och fått ca 20 alumner/företag som är villiga att ta emot studiebesök.

Jag har gjort en lista på vilka prointgrupper som ska besöka vilka alumner/företag, se http://spreadsheets.google.com/pub?key=pjCn1ss-8U4qoFzPcbyNWAQ
DET ÄR DOCK GRUPPEN SOM MÅSTE TA KONTAKT MED ALUMNEN/FÖRETAGET FÖR ATT KOMMA ÖVERENS OM TID! Inom varje grupp är det DE SOM GÅR I ÅRSKURS ETT som får ansvara för detta (de får trots allt 1 hp mer än övriga). Ni får räkna med att missa viss vanlig undervisning, då det kommer vara mycket svårt att hitta en tid då alumnen och alla i gruppen inte är uppbokade.

Det är viktigt att inte detta faller mellan stolarna, samt att samtliga i gruppen informeras. Gör därför så här:

1) Alla går in i kursens aktivitet i PingPong/Bilda och går till Projektgrupper->Ert gruppnummer->"Projektgruppens diskutera" och kryssar i rutan "bevaka" (se instruktionsvideo på http://www.screentoaster.com/watch/stUEJWQEJIR11fQl9UUl1fVFNV/pingpong_prenumerera_pa_projektgrupps_disussionsforum ). Ni använder sedan gruppens diskussionsforum för att kommunicera internt.
2) Ettan/ettorna i gruppen kontaktar alumnen/företaget för att få förslag på tider. Försök förslagsvis först ringa (via företagets växel), och om inte det fungerar så maila.
3) Ettan/ettorna startar en ny diskussionstråd i gruppens diskussionsforum i PingPong och meddelar att kontakt tagits, och ger de förslag på tider som finns. Se instruktionsvideo på http://www.screentoaster.com/watch/stUEJWQEJIR11fQl9VX1pdUFFd/pingpong_starta_diskussionstrad
4) Övriga i gruppen får kolla att 3) blivit gjort ganska snabbt, annars får någon äldre gruppmedlem börja ta initiativ.
5) Kom på lämpligt sätt fram till en tid och stäm av att det fortfarande fungerar med alumnen. Vissa alumner tar också emot fler grupper som måste samordas. Om någon i gruppen absolut inte kan vara med en viss tid som passar övriga, så kan ni på egen hand byta med någon i någon annan grupp. Meddela mig i så fall.

Det kommer säkert uppstå oförutsedda problem för vissa grupper som gör att det av någon anledning inte går att få till stånd ett studiebesök på företaget. I så fall kan ni själva fixa ett annat studiebesök som upplevs som relevant (meddela mig i så fall), alternativ kontakta mig för att se om jag fått några nya uppslag på studiebesök.

Exakt vad ni gör på studiebesöket är i huvudsak upp till er och alumnen.

Gruppen som kollektiv får förbereda sig med frågor inför studiebesöket och sedan dokumentera studiebesöket. Ettorna får se till att en närvarolista förs.

Examinationen är förutom obligatorisk närvaro på studiebesöket att gruppen som kollektiv ska skriva en rapport från studiebesöket där ni beskriver företaget i sig, alumnens roll på företaget, vad han/hon arbetar med, på vilket sätt utbildningen på KTH varit relevant/irrelevant etc. Dokumentet ska vara 2-5 sidor långt och lämnas in före seminarietillfället (om ni får problem med detta kontakta er grupphandledare). Om det är flera grupper som besöker samma företag/alumn ska varje grupp skriva ett eget dokument. Dokumenten kommer göras tillgängligt för övriga i prointkursen.

Slutligen ska ni också fråga alumnen om det är något som alumnen skulle vilja haft med eller haft mer av i utbildningen, vilket ska redovisas i rapporten. Detta kommer vi ta hänsyn till i vår regelbundna översyn av programmet så det är en reell möjlighet för näringslivet att påverka utbildningen.

Mvh Björn
PS. Jag räknar med att ni själva är aktiva och kreativa för att få detta att gå i lås, det är inte helt enklet att få logistiken att gå ihop.


---
Meddelandet är skickat från aktiviteten DM1578 Programintegrerande kurs.

Inga kommentarer: